Leestijd 3 minuten

CPB: GroenLinks groenst, PVV anti-duurzaam

Uit de doorrekening van het Centraal Planbureau komt GroenLinks als meest duurzame partij uit de bus. De PVV blijkt anti-duurzaam.

4394319886 5512cb7bf7 o e1346074317684

Het CPB-rapport ‘Keuzes in Kaart 2013-2017’ vermeldt dat alle partijen behalve de PVV en het DPK het hernieuwbare energiebeleid willen intensiveren. GroenLinks en de PvdA vergroten met hun beleid het aandeel hernieuwbare energie in 2020 het meest tot 18 procent.

Dit doen zij door energiebesparing te verplichten voor energieleveranciers of –producenten, door de vrijstelling van energiebelasting voor particuliere zonnepanelen en door het vergroten van het aandeel biobrandstoffen in benzine en diesel.

EU-doelstellingen

De ChristenUnie en D66 volgen de koplopers op de voet met respectievelijk 17 en 16 procent hernieuwbare energie. De VVD, de SP en de SGP zullen de EU-doelstellingen om 14 procent hernieuwbare energie te produceren in 2020 net halen. Het CDA komt uit op 11 procent en haalt de doelstelling niet.

Alle bovengenoemde partijen stellen in hun beleid meer ruimte beschikbaar voor wind op land, waardoor het windenergievermogen toeneemt tot 6000 MW in 2020. Ook willen zij een hogere meestook van biomassa in kolencentrales.

Het CDA komt uit op 11 procent en haalt de EU-doelstelling voor hernieuwbare energie niet.

Onder het beleid van de PVV en het DPK zou het aandeel hernieuwbare energie in 2020 ten opzichte van het basispad van 9 procent naar 7,5 procent. De reden voor deze afname is dat beide partijen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) niet langer willen openstellen voor nieuwe projecten.

Broeikasgas

De PVV en het DPK zijn tevens de enige partijen bij wie de uitstoot van broeikasgassen in 2020 zal zijn toegenomen, met respectievelijk 5 en 4 megaton. Bij de overige partijen zou de emissie zijn afgenomen. GroenLinks heeft verreweg het meest ambitieuze beleid met een uitstootreductie van 63 megaton. Daarna volgen de PvdA met 34 megaton en de ChristenUnie met 28 megaton.

GroenLinks heeft verreweg het meest ambitieuze beleid voor broeikasgassen met een uitstootreductie van 63 megaton.

De reducties zijn grotendeels te danken aan de toename van hernieuwbare energie, waardoor minder fossiele energie wordt gebruikt. Daarnaast voert GroenLinks een hoge kolenbelasting in waardoor de elektriciteitsproductie door kolencentrales wegvalt, hetgeen zorgt voor een reductie van 20 megaton in de energiesector.

Kosten

GroenLinks wil met €2,8 mrd het meest investeren in het maatregelenpakket voor energie en klimaat, gevolgd door de PvdA met €2,5 mrd en de ChristenUnie met €2 mrd.

De SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie halen de kosten voor het maatregelenpakket vooral uit belastingverhogingen. De PVV, de VVD, de PvdA en het DPK willen de netto belastingen juist verlagen.

Bron: CPB

Foto: Akbar Sim

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu