Het beschermen van de Amazone als rendabele investering

Geld verdienen met het beplanten van voormalige weilanden en het voorkomen van illegale houtkap in het Amazonegebied? Sinds kort kan het. Duurzaam investeringsplatfom Corekees en Courageous Land slaan de handen ineen om investeren in regeneratieve landbouw in het Amazonegebied voor iedereen toegankelijk te maken.

Headerafbeelding
Het team van Corekees en Courageous Land samen op de plantlocatie in het Amazonegebied. | Credit: Corekees en Courageous Land

Donderdag 15 juni zijn Corekees en Courageous Land Project Amazone gestart. Naast de positieve klimaat- en biodiversiteit impact is Project Amazone met een gemiddeld verwacht rendement van 7,3 procent per jaar ook financieel de moeite waard. Daarbij is het al mogelijk om met een startbedrag van slechts 99 euro te investeren.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel

Het moge bekend zijn: jungle wordt gekapt en omgezet tot landbouwgrond. Op deze manier zorgen veeteelt en industriële landbouw voor meer dan 80 procent van de ontbossing in de Amazone. De verantwoordelijke boeren zijn lang niet altijd kwaadwillende actoren, maar zitten mede door armoede verstrikt in een vicieuze cirkel: ze kappen het regenwoud om weilanden te creëren en hout te verkopen, maar zorgen er met hun ‘slash and burn’ methodes voor dat de voedingsstoffen die in de bodem opgeslagen liggen razendsnel op raken. Eenmaal uitgeput levert de grond hen veel minder op en als gevolg daarvan kappen ze meer regenwoud, totdat ook die grond uitgeput raakt en ze weer van voren af aan beginnen. Dit is een systeem waarbinnen inkomsten genereren urgenter is dan het behouden van bos. Om dit te veranderen is het doorbreken van deze vicieuze cirkel essentieel; precies datgene wat Corekees met Project Amazone wil bereiken.

Vicieuze cirkel1

Een beter verdienmodel

Een manier om de ontbossing van de Amazone te stoppen, is door te bewijzen dat er op een andere wijze meer geld te verdienen valt. Dit betere verdienmodel vinden we in Agroforestry: een vorm van regeneratieve landbouw waarbinnen op hetzelfde perceel verschillende soorten gewassen gecombineerd worden met bomen. De uitwisseling tussen de soorten zorgt voor ecologische synergie en tal van biodiversiteitsvoordelen. Zo verbetert het de bovengrond, blijft het gehalte organisch materiaal in de bodem op peil en bevordert het de zogenaamde nutriëntencyclus. Door niet alleen op de grond te verbouwen, maar met behulp van struiken en bomen ook de hoogte in te gaan, is het economisch rendement van de grond bovendien vele malen hoger. Het is eenvoudige logica: je verbouwt simpelweg meer producten per vierkante meter.

Regeneren en inspireren

Door met Project Amazone te investeren in Agroforestry in het Amazonegebied willen Corekees en Courageous Land aantonen dat regeneratieve landbouw efficiënter is dan monocultuur, bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en verarmde landbouwgrond weer tot leven wekt. Middels het delen van informatie en het opzetten van een Agroforestry kennisplatform willen ze andere partijen inspireren om hetzelfde te doen en regeneratieve landbouw tot de norm verheffen. Courageous Land CEO Philip Kauders is enthousiast over de samenwerking: "Het is onze missie om klimaatverandering te kenteren en gezondheid en overvloed te creëren voor al het leven op aarde. Ons project in het Amazonegebied zal niet alleen ecologische, sociale en financiële winst opleveren; we verbouwen ook klimaatpositief voedsel dat producten met een hoge uitstoot kan vervangen. De hulp van Corekees en hun achterban van impact-investeerders zal helpen om ook op de lange termijn de positieve impact van dit project blijvend te maximaliseren."

CL Roraima Select 0058
Nabijgelegen Courageous Land Agroforestry locatie, aangeplant in 2021 | Credit: Corekees en Courageous Land

Voedsel, hardhout en langdurige CO2-opslag

Project Amazone zal - met een sterke focus op inheemse flora - ruim negen verschillende soorten aanplanten. Naast de belangrijkste ‘cash crops’, koffie, cacao en açai, zullen de voedselbossen gevuld worden met bakbanaan, kruidnagelbomen, afrikaanse mahonie, balsa bomen, roze jequitiba en gele ipé. Deze laatste drie zijn respectievelijk een snelgroeiende inheemse soort, een bedreigde soort die in het wild tot wel 60 meter groot wordt en één van de meest bekende hardhouten boomsoort van Brazilië.

Dankzij de aanplant van deze bomen dragen Corekees-investeerders gedurende de looptijd van het project zorg voor een geschatte CO2-verwijdering van 500 ton per jaar*. Middels de geplande duurzame kap wordt er om de zoveel jaar een klein percentage van de bomen geoogst, maar blijft het bos behouden. Deze gefaseerde tussenkap zorgt onder andere voor maximalisatie van CO2-opslag in de bomen terwijl het geoogste hout bijdraagt aan langdurige CO2-opslag in bouwmateriaal en meubilair.

Economisch én ecologisch rendement

Project Amazone zal investeerders over een looptijd van 17 jaar naar verwachting een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,3 procent opleveren. Door de oogstopbrengsten van de gewassen en het verantwoord geoogste hardhout uit te betalen aan investeerders, maakt Corekees impactinvesteringen in CO2-compensatie economisch aantrekkelijk. Daarnaast hoopt het Rotterdamse bedrijf met dit project een voorbeeld te schetsen voor boeren in de regio en hen te inspireren om over te schakelen op Agroforestry of andere vormen van regeneratieve landbouw. Corekees oprichter Nick van Heesewijk is enthousiast over de toekomst: "Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit project bijdragen aan een beter toekomstperspectief vóór en in het Amazonegebied. Dankzij de unieke combinatie van diepgaande agroforestry ervaring en lokale kennis kan Courageous Land echt het verschil maken. Met de combinatie van onze financiële ondersteuning en hun visionaire en gedreven managementteam, zullen we deze partnership tot een succes maken."

Meer weten over Project Amazone en ontdekken hoe jij kunt bijdragen aan regeneratieve landbouw in het Amazonegbied? Klik dan op de link of navigeer naar corekees.com voor meer informatie.

IMG 3057
Courageous Land verbouwt klimaatpositief voedsel dat producten met een hoge uitstoot kan vervangen | Credit: Corekees en Courageous Land

Hoe onze CO2-cijfers tot stand komen
Voor het berekenen van de jaarlijkse CO2-opslag hebben we gebruik gemaakt van diverse bronnen. Hiervoor hebben we per gewas een uitgebreide analyse gedaan met behulp van wetenschappelijke artikelen (zoals voor de eerder genoemde gewassen bananen, brazil nuts, kokosnoten, koffie en acai), historische werkelijke cijfers en gesprekken met gespecialiseerde adviseurs. Hiermee zijn we tot een nauwkeurige schatting van CO2-opslag per gewas gekomen. Naast de CO2-opslag per gewas is ook de CO2-opslag van de bodem meegenomen in de berekeningen. Hierdoor weten we dat een hectare grond jaarlijks zo'n 20.000 kilo CO2 kan vasthouden. Aangezien we 300 obligaties per hectare uitgeven, staat de CO2-opslag per obligatie, per jaar gelijk aan zo'n 67 kilo.

Hoe we verantwoording afleggen voor deze cijfers
De CO2-cijfers van onze projectpartner Courageous Land worden gecontroleerd en zijn bevestigd door One Tree Planted en Earthshot Labs. Daarnaast heeft Courageous Land aan Ecosecurities opdracht gegeven om haalbaarheidsstudies uit te voeren voor de eventuele certificering van aan de projectlocatie verbonden Carbon Credits. Indien deze credits worden toegekend zal Corekees deze niet verkopen aan derde partijen. De 67 kilo CO2 per obligatie zijn 100 procent voor rekening van onze obligatiehouders.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu