KPMG: ‘De klimaat-inspanningen van beursgenoteerde bedrijven zijn nog nauwelijks te vergelijken’

Beursgenoteerde ondernemingen moeten inzicht geven in de invloed van hun bedrijfsactiviteiten op het klimaat. De Europese Unie ontwikkelde daarvoor 'een groene taal'. Nu blijkt dat Nederlandse bedrijven alsnog op heel verschillende manieren rapporteren. Daarmee is het vrijwel onmogelijk om de inspanningen te vergelijken.

Adobe Stock windmolens staan als duurzaam in de taxonomie
De EU-taxonomie helpt om duurzame investeringen te identificeren: een windmolenpark is groen een kolencentrale is dat niet. | Credit: Adobe Stock

Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG. In het rapport ‘Setting the baseline towards transparency’ vergelijkt het adviesbureau de manier waarop 34 beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen rapporteren over klimaatimpact.

Bedrijfsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat

Europa verplicht beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers om aan te geven welk deel van hun activiteiten bijdraagt aan het voorkomen van of aanpassen aan klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn het verduurzamen van gebouwen, investeren in duurzame energieopwekking en het opleiden van boeren om hun gewassen te beschermen tegen klimaatverandering. Afgelopen jaar moesten deze bedrijven hier voor het eerst over rapporteren.

EU-taxonomie

De taxonomie van de Europese Unie (EU) moet helpen om duurzame investeringen te identificeren en green washing tegengaan. Op deze manier wil de EU investeerders in staat stellen om meer duurzame investeringen te doen.

De Europese taxonomie kent zes milieudoelstellingen: beperking van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering, het duurzame gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, preventie en bestrijding van vervuiling en de bescherming en het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. Nu hoeven bedrijven alleen over de eerste twee te rapporteren. Volgend jaar komen daar de andere thema’s bij.

Moeilijke vergelijking beursgenoteerde bedrijven

KPMG merkt op dat de rapportages van de beurgenoteerde Nederlandse bedrijven veel van elkaar verschillen. Ook valt er nog veel te verbeteren. Zo geeft een derde van de bedrijven niet expliciet in hun jaarverslagen aan welke activiteiten onder de taxonomieregelgeving vallen. En slechts vijftien bedrijven maken gebruik van ‘de groene taal’ die de taxonomie voorstelt. De andere organisaties geven een eigen invulling aan hun verslaglegging. Slechts zes bedrijven rapporteren specifiek aan welke milieudoelstelling wordt bijgedragen. Maar daarbij ontbreekt vaak de toelichting op de berekening van de resultaten.

Tot slot varieert de lengte van de taxonomierapportages. Het ene bedrijf heeft er 241 woorden voor over, terwijl een ander meer dan 3.000 woorden neerpent. KPMG benadrukt dat lengte niet gelijkstaat aan kwaliteit. Zo kiezen sommige bedrijven ervoor om veel te schrijven over de betekenis van de EU-taxonomie zonder inzicht te geven in de link met de bedrijfsresultaten. En als resultaten worden gedeeld, ontbreekt vaak de toelichting op de berekening van de resultaten. Kortom, er is nog veel ruimte voor verbetering.

‘De wil is er’

“Ons onderzoek leert dat de kersverse Europese taxonomieverordening voor veel bedrijven nog lastig te implementeren is”, concludeert Gijs de Graaff daarom in een persbericht. Toch is de Director Accounting Advies bij KPMG ook positief: “De wil om langs de lijnen van de groene taal te rapporteren, is aanwezig.”

Dat het nu nog niet zo goed gaat, komt volgens hem doordat bedrijven nog zoeken naar de juiste gegevens en het interpreteren van de wet- en regelgeving een flinke uitdaging oplevert. “Dat zorgt ervoor, dat ieder bedrijf een eigen invulling geeft aan de EU-taxonomie. Daarmee is vergelijking van de inspanningen voor het klimaat onder beursgenoteerde bedrijven nauwelijks nog mogelijk.”

Het lijkt erop dat aardgas en kernenergie (onder voorwaarden) als groen in het Europese classificatiesysteem terechtkomen. VBDO-directeur Angélique Laskewitz, lector Marleen Janssen Groesbeek en Europarlementariër Bas Eickhout vinden dat een slecht idee. Lees hier waarom.

Schrijf je in voor onze Newsbreak: iedere dag rond 12 uur het laatste nieuws

Wil jij iedere middag rond 12 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan! Schrijf je hier in voor onze Newsbreak.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu