Leestijd 4 minuten

Taxonomie, de benchmark van de toekomst

De markt voor duurzame financiering groeit hard. Om dit beter te reguleren finaliseerde de Europese Commissie in 2020 de EU Taxonomy. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid over wanneer financieringen precies als duurzaam mogen worden bestempeld. Bovendien ontbrak er een algemene standaard. De taxonomie moet een geharmoniseerd classificatiesysteem worden om te bepalen wanneer een economische activiteit als duurzaam mag worden beschouwd.

Slixta

Vanaf 2021/2022 worden bedrijven verplicht gesteld om de taxonomiestandaarden te gebruiken om duidelijk te maken hoe ‘groen’ hun activiteiten en investeringen zijn. Dit zal tot een herverdeling van middelen door bijna alle financiële instellingen en de overheid leiden, om er zo voor te zorgen dat in 2030 ongeveer 70% van hun uitstaande gelden voldoet aan de taxonomie.

In Nederland alleen al betekent dit een verschuiving van €1.500 miljard euro. Door deze regeling zal niet-duurzame financiering duurder worden, omdat het voor investeerders minder aantrekkelijk is om zulke financieringen te verstrekken. Tegelijkertijd zullen duurzame financieringen breder verkrijgbaar worden tegen gunstigere rentepercentages, waardoor duurzaamheids- en organisatiedoelen binnen handbereik komen. Deze heroriëntatie van kapitaalstromen zal duurzaamheid meer algemeen gangbaar maken binnen risicobeheer.

Wilt u meer weten over de taxonomiestandaarden die relevant zijn voor uw activiteiten of zoekt u duurzame financiering? Sustainable Capital Group helpt u graag verder.

Criteria geven duidelijkheid

Duidelijkheid omtrent duurzaamheid draagt bij om overwegingen op het gebied van milieu, sociaal gedrag en corporate te stimuleren en onderdeel te laten worden van interne bedrijfsprocedures. Met name financiële instellingen, beleggingsadviseurs en verzekeringspartijen zijn gebaat bij deze standaard. Daarnaast zorgt het ook voor meer vertrouwen in duurzame beleggingen: met behulp van duidelijke criteria kan iedereen beoordelen hoe duurzaam een project of initiatief daadwerkelijk is, en in hoeverre bedrijven focussen op duurzaamheid bij dagelijkse bedrijfsprocessen. Hiermee hoopt de Europese Commissie dat de komende jaren kapitaalstromen steeds meer richting duurzame beleggingen zullen verschuiven. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving, maar zal ook bijdragen aan het behoud van lange termijn rendementen, gezien de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt.

Op dit moment is de belangrijkste focus van de taxonomie om bedrijven en beleggers meer inzicht te bieden in klimaatverandering. In de toekomst zal dit worden uitgebreid, zodat er ook wordt gefocust op andere milieudoelstellingen, zoals de overgang naar een circulaire economie, het verminderen van vervuiling en bescherming van ecosystemen en waterbronnen.

Taxonomie als benchmark voor duurzaamheid

In de volledige taxonomie zijn criteria uitgewerkt voor 67 verschillende bedrijvigheden die elk bijdragen aan adaptatie en mitigatie van klimaatverandering. Hierin zijn sectorspecifieke minimumeisen zo opgesteld, dat ze in de toekomst verder aangescherpt kunnen worden, mocht dit nodig blijken. Zo zorgt de taxonomie voor duidelijkheid voor de markt, maar geeft het tegelijkertijd een signaal af dat de minimumcriteria de komende jaren strenger kunnen worden.

De 67 bedrijvigheden kunnen worden gecategoriseerd in 8 sectoren: landbouw, bosbouw, industrie, energie, transport, water en afval, ICT en gebouwen. Activiteiten in deze sectoren zijn verantwoordelijk voor ruim 90% van de totale CO2 uitstoot binnen de Europese Unie, waardoor een focus op deze sectoren een efficiënte aanpak is om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Een term die veelvoudig terugkomt in de technische omschrijvingen van de verschillende bedrijvigheden is ‘Do No Significant Harm’ (DNSH). Hiermee wordt met behulp van minimumeisen en -normen geïmpliceerd dat er geen aanzienlijke schade wordt veroorzaakt en dat wordt voorkomen dat een positief resultaat volgens de taxonomie standaard ten koste gaat van andere doelstellingen. 

Via deze opzet geldt de taxonomie dus als een benchmark voor duurzaamheid en geeft het helder inzicht in de minimumstandaarden waar activiteiten aan moeten voldoen om als duurzaam beschouwd te mogen worden en zo toekomstbestendig worden uitgevoerd.

Bij Sustainable Capital Group werken wij volgens de taxonomie standaarden en adviseren derden hoe ze aan de standaarden kunnen voldoen. Doordat de criteria voor elk van de 67 bedrijvigheden verschillend is, kan dit een struikelblok zijn voor ondernemers of investeerders. Wij ondersteunen hun dan ook bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities, waarbij we focussen op de sectoren vastgoed, energie, mobiliteit en agrifood.

Beeld: Sustainable Capital Group

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu