Vier redenen waarom beleggers hun waterrisico’s beter moeten meten

In huidige risicomodellen worden waterrisico’s vaak niet zichtbaar voor beleggers. Dat betekent ook dat zij kansen missen om te investeren in oplossingen die waterschaarste en andere waterproblemen beperken. Experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management geven vier redenen waarom het belangrijk is om watergegevens zo snel mogelijk te verbeteren.

Adobe Stock een overstroming
Een overstroming is een voorbeeld van een waterrisico, maar dat is lang niet het enige risico waar je aan moet denken. | Credit: Adobe Stock

Jaarlijks staan watergerelateerde risico’s hoog op de risicolijst van het Global Risk Report van het World Economic Forum. Niet alleen boeren die te maken krijgen met droogte zijn de pineut, maar ook de partijen die in de boeren beleggen. De modellen die beleggers gebruiken om hun risico’s te managen geven echter weinig inzicht in het complete risicoplaatje. In een zogenoemde discussienota onderzoeken experts van WWF, Deltares en Achmea Investment Management de stand van zaken met betrekking tot watergegevens. Ook doen zij aanbevelingen over cruciale vervolgstappen. Waarom moeten de gegevens over waterrisico’s beter? Vier redenen:

Droogte en overstromingen zijn niet de enige risico’s

Waterrisico’s gaan verder dan droogte of overstroming. Ook hittestress, waterkwaliteit, bodemdaling en bosbranden zijn risico’s die direct te linken zijn aan het beschikbare water en het beheer ervan. Daarom is het belangrijk dat bedrijven alle risico’s die met water te maken hebben delen.

Waterrisico’s zijn niet ‘lineair’

Waterrisico’s zijn niet lineair. Daarmee bedoelen de experts dat bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van waterkwaliteit te veel nutriënten in het water risicovol zijn, maar te weinig nutriënten ook. In plaats daarvan is er een bepaalde balans nodig. Dat komt nu niet terug in de meeste meetmethoden.

Waterrisico’s verschillen per gebied en per seizoen

De statistieken die beleggers gebruiken om risico’s te meten houden geen rekening met zaken als seizoenen en verschillende gebieden in een land. Zo heffen de cijfers uit natte gebieden zoals Patagonië in Chili die van zeer droge gebieden zoals de Atacama-woestijn elkaar op. Bij waterrisico’s is het cruciaal om de lokale context te begrijpen.

Watergebruikers beïnvloeden elkaar

Een rivier stroomt. Dat betekent dat wat mensen en bedrijven aan het begin van de rivier doen, invloed heeft op de mensen die verderop langs de rivier wonen. Dit noemen de experts cascaderisico’s. Het woord wordt ook gebruikt voor de invloed die acties van de ene gebruiker op de andere gebruiker in een gebied hebben. Zo zorgt ontbossing door veeteelt in de Amazone door veranderende weerpatronen waar sojaboeren vervolgens last van krijgen. Beleggers die denken veilig te zijn doordat ze in verschillende soorten industrieën investeren, komen daardoor bedrogen uit. Tegelijkertijd is het een goede reden voor beleggers om de bedrijven waarin ze investeren aan te spreken op hun gedrag: een verbetering bij de een kan immers een risico bij de ander beperken.

Lees meer: Achmea waarschuwt voor verzekerbaarheid van huizen in uiterwaarden

Schrijf je in voor onze Newsbreak: iedere dag rond 12 uur het laatste nieuws

Wil jij iedere middag rond 12 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan! Schrijf je hier in voor onze Newsbreak.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu