Leestijd 7 minuten

Wat ASN Bank mist in de duurzame ontwikkelingsdoelen

De ASN Beleggingsfondsen hebben de overeenkomsten en de verschillen tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het duurzaamheidsbeleid in kaart gebracht. De overheersende opinie is dat deze doelen alomvattend zijn. Toch mist ASN Bank iets. Mariëtta Smid, senior manager duurzaamheid legt uit wat.

E 2016 sdg poster all sizes without un emblem letter

In 2015 ondertekenden 193 lidstaten van de Verenigde Naties de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals in het Engels. Deze doelen met 169 onderliggende subdoelen (targets) staan ook bekend onder de afkorting: SDG's. Deze doelen moeten voor 2030 onder andere bijdragen aan vermindering van armoede, terugdringen van ongelijkheden, aanpakken van klimaatverandering en bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Integratie van de SDG’s

Uit een onderzoek van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en haar netwerkpartners blijkt dat bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen als een strategische kans zien, maar in de praktijk vaak moeite hebben met de integratie ervan in hun bedrijfsvoering.

Mariëtta Smid, senior manager duurzaamheid bij de ASN Beleggingsfondsen herkent dat probleem. “Ze zijn natuurlijk geschreven voor overheden. Daarom is de vertaalslag naar het bedrijfsleven en ons beleggingsfondsenbedrijf soms best wel lastig.”

Duurzaamheidsbeleid

Alvorens in te gaan op de manier waarop de ASN Beleggingsfondsen de SDG’s hebben vertaald, is het handig om eerst wat dieper in te gaan op het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

'De SDG’s zijn een goede manier om uit te leggen wat we doen'

Op basis van de Brundtland definitie van duurzaamheid zoals gepresenteerd in het rapport Our Common Future uit 1987 heeft ASN Bank drie pijlers gedefinieerd: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Daarnaast vindt de bank goed bestuur en dierenwelzijn belangrijke thema’s. Om analyse van deze thema´s mogelijk te maken zijn duurzaamheidscriteria opgesteld op het gebied van bestuur, sociale duurzaamheid en milieu. De selectiecriteria staan toegelicht in een handleiding.

De duurzaamheidsafdeling van ASN Bank screent bedrijven, overheden en financieringsprojecten op basis van de duurzaamheidscriteria. In entiteiten die door de screening komen kan geïnvesteerd worden, mits ze ook commercieel renderen. Elk ASN Beleggingsfonds heeft zijn eigen ‘beleggingsuniversum.’ Daarin bevinden zich verschillende soorten bedrijven waarin belegd kan worden, afhankelijk van de scope van het fonds. Vervolgens selecteert ASN Beleggingsinstellingen Beheer (ABB), de beheerder van ASN Beleggingsfondsen, de bedrijven, overheden, microfinancieringsinstellingen, groene obligaties en financieringsprojecten waar zij in wil beleggen.

De SDG’s vertaald

In 2018 legde ASN Bank de beleggingscriteria van haar fondsen naast de 169 SDG targets. “Welke targets en criteria streven hetzelfde na, of komen overeen?”, vertelt Smid over de manier waarop zij daarnaar keken. Aangezien zowel het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank als de SDG’s gebaseerd zijn op internationale verdragen zijn er volgens haar veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. “Een onderwerp als dierenwelzijn vinden we er niet in terug.” 

Smid: “Het is niet zo dat de SDG’s ons als fondsenbedrijf in beweging zetten, maar ze zijn wel een hele goede manier om uit te leggen wat we doen.” Anders geformuleerd: ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen zijn al in beweging op dezelfde weg als de duurzame ontwikkelingsdoelen en met hetzelfde einddoel: een duurzame samenleving. “ASN Bank heeft altijd al een duurzame missie gehad. Het ontwikkelde beleid met al die duurzame criteria die daaronder hangen, sluit gewoon heel goed bij de SDG’s aan.”

Investeringen worden getoetst op de duurzame ontwikkelingsdoelen, maar op de korte termijn ziet Smid niet in waarom de ASN Beleggingsfondsen doelen zouden stellen op de SDG’s, want ASN Bank heeft al duurzame doelen opgesteld waarover zij rapporteert. Als ASN Bank deze doelstellingen haalt, is de bank in 2030 klimaatpositief, hebben alle financieringen en beleggingen een netto positief effect op biodiversiteit en betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

SDG’s in het jaarverslag

In het jaarverslag van de ASN Beleggingsfondsen zijn grafieken toegevoegd die aangeven aan welke SDG’s het langetermijndoel op klimaat en gesprekken met bedrijven op het gebied van leefbaar loon en eerlijke farma bijdragen. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelen waar ASN Bank naar eigen zeggen een netto positieve invloed op heeft.

Daarnaast hanteert de bank een do-no-harm-principe. Dat betekent dat de bank alle activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor mens, klimaat en natuur in principe uitsluit, eventuele schadelijke invloeden die er toch zijn verzachten (mitigeren) ze. Een voorbeeld daarvan zijn investeringen in bosbouwprojecten – een ambitie binnen de bank. Bossen nemen CO2 op, daarmee bieden investeringen in bosbouwprojecten tegenwicht voor de negatieve impact van investeringen in hypotheken.

In het jaarverslag staat: ’Wij vinden dat een positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling begint door activiteiten met een negatieve impact op de SDG’s uit te sluiten.’

Meerwaarde van SDG’s

Smid stelt dat de duurzame ontwikkelingsdoelen een gemeenschappelijke taal bieden om internationaal over (sociale) duurzaamheid te praten. “Duurzaamheid is toch een beetje een containerbegrip.” De SDG’s met de subdoelen zijn een stuk concreter en bieden een wereldwijd geaccepteerd duurzaamheidskader.

Ondanks dat de doelen voor de overheid zijn opgesteld, ziet zij ook kansen voor het bedrijfsleven en financiële instellingen. “Want bedrijven en financiële instellingen leveren ook een bijdrage aan de problemen waar we als maatschappij tegenaan lopen.” Bedrijven en financiële instellingen zouden daarom ook een bijdrage kunnen leveren aan het aanpakken van deze problemen.

Hoe bedrijven en financiële instellingen SDG’s kunnen integreren

Voor bedrijven en financiële instellingen die SDG’s willen integreren is het belangrijk dat zij realistisch nagaan welke doelen bij de organisatie passen. Smid geeft een eigen voorbeeld. Zo heeft ASN Bank een wereldwijd aandelenfonds waarvoor zij bepaalde targets toetst die onder SDG 1 vallen: armoede terugdringen. Toch vindt Smid dat dit ondanks de toetsing niet voldoende aansluit bij het aandelenfonds, omdat armoede terugdringen niet het primaire doel ervan is. Voor het ASN Microkredietfonds geldt dat wel.

SDG's integreren: 'Het één moet niet ten koste gaan van het ander'

Zo moeten bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen volgens haar ook benaderen. Vervolgens is het zaak om zowel positieve als negatieve impact te meten. “Het gevaar zit erin dat bedrijven laten zien wat ze op de positieve manier ergens aan doen, maar er kunnen ook activiteiten zijn die dat doel ondermijnen. Het één moet niet ten koste gaan van het ander. Dat moet je wel goed in beeld hebben.”

De eerste stap is dus meten en bepalen of een bedrijf of organisatie daadwerkelijk impact kan maken op de gekozen doelen. Zo ja, dan volgt het ontwikkelingen van een strategie en het actief sturen en rapporteren.

Nog een lange weg te gaan

Smid benadrukt dat de integratie van de SDG’s allesbehalve makkelijk is. “Je moet over dingen kunnen rapporteren die relevant zijn en je hebt gewoon heel veel informatie nodig.” Informatie die nu nog ontbreekt. “De ontwikkelingsdoelen bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang.” Zij pleit voor een gemeenschappelijke meetmethode, een standaard waardoor vergelijking mogelijk wordt. Wat haar betreft hoeft dat niet per se op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen te zijn, als impact maar meetbaar wordt en bedrijven daarover rapporteren.

Wat het ook wordt, de toekomst lijkt veelbelovend. Smid heeft het gevoel dat de SDG’s partijen in beweging zetten, meer dan voorheen het geval was met bijvoorbeeld de millenniumdoelen. Ze blijft de ontwikkelingen met interesse volgen. “Als ASN Bank vinden wij duurzaamheid altijd al belangrijk, daarom is het heel mooi dat ook internationaal een kader wordt neergelegd. Ik ben heel benieuwd wat er de komende jaren gebeurt.”

Eerder maakte DuurzaamBedrijfsleven onderstaande infographic. Deze visualiseert de resultaten van het internationale bedrijfsleven tot september 2018: 

Portretafbeelding: ASN Bank

 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu