Leestijd 5 minuten

Expertpanel: 'De SDG's zijn voor bedrijven het nieuwe winnen'

De 193 VN-lidstaten formuleerden in 2015 zeventien Global Goals for Sustainable Development (SDG’s). De grootste ambitie is om vóór 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Hoe kunnen bedrijven hierin het voortouw nemen?

E 2016 sdg poster all sizes without un emblem letter

Door Hidde Middelweerd en Chris Thijssen

Welke rol moet het bedrijfsleven pakken bij het behalen van de SDG's? En hoe ver zijn we eigenlijk? DuurzaamBedrijfsleven gaat in gesprek met drie experts uit het bedrijfsleven.

 

Jacobine Das Gupta, Director Brighter Living Solutions, DSM

“De private sector speelt een cruciale rol in het behalen van de SDG’s. Overheden kunnen kaders stellen en innovatie stimuleren, NGO’s kunnen belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen, kennisinstituten brengen hun kennis in, maar met name het bedrijfsleven heeft de innovatiekracht en het personeel om concrete stappen te zetten.

Daarnaast brengt het omarmen van de SDG’s tastbare voordelen met zich mee voor het bedrijfsleven. DSM is vanaf het begin betrokken bij de SDG’s. We gebruiken ze als kompas in onze bedrijfsvoering. Het helpt ons om de stappen die we zetten te bekrachtigen en te versnellen. Ook bieden de SDG’s kansen tot innovatie: wanneer je gericht gaat zoeken naar oplossingen die bijdragen aan een betere wereld, komen er vaak nieuwe productideeën naar boven. Daarnaast leer je om bestaande producten door een andere lens te bekijken en te verbeteren, waardoor je ook kunt bijdragen aan milieuverbetering. Dit zorgt niet alleen voor nieuwe omzet; het geeft ook het imago van je bedrijf een boost. De SDG-agenda is een vereiste voor de private sector: belangen van bedrijven en van de maatschappij gaan hand in hand.

Maar het bedrijfsleven kan het niet alleen. Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden is essentieel. Overheden kunnen bijvoorbeeld impact hebben door duurzaam in te kopen en duurzame innovaties vanuit het bedrijfsleven ‘in de etalage te zetten’. Daarnaast kan de overheid het voor het bedrijfsleven gemakkelijker maken om de SDG’s in de praktijk te brengen, door middel van slimme regelgeving, stimuleringsmaatregelen en subsidies.

Het is belangrijk dat we de krachten bundelen, maar wel met een duidelijke focus op het behalen van maatschappelijke doelen. Wat willen we bereiken? Wat staat ons in de weg? Daar kan iedereen een rol in spelen: de overheid, ngo’s, kennisinstituten en grote en kleine bedrijven. Samenwerken in het groene vierkant. Daar zijn we als Nederland goed in en daar kunnen we ons in onderscheiden.”

 

Anne-Marie Rakhorst, ondernemer en investeerder

“Vanuit mijn rol als bestuurslid van de organisatie SDG Charter, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht bij Human Cities Coalition en initiatiefnemer van de campagne ‘17 doelen die je deelt’ heb ik goed zicht op de implementatie van de SDG’s. Ik moet zeggen dat er het afgelopen jaar immens veel is bereikt. We zien dat zowel het bedrijfsleven als ngo’s, scholen en universiteiten de SDG’s goed oppakken en breed implementeren.

Zo heeft de TU Delft de doelen zowel op heel strategisch niveau als op operationeel niveau verankerd in de toekomstbepaling. Dit voorbeeld wordt door veel universiteiten gevolgd en er vindt onderling veel overleg plaats. Maar in ook het bedrijfsleven, zowel bij multinationals als bij familiebedrijven en het mkb, zijn de SDG’s aan het landen. Er zijn altijd koplopers, zoals Unilever, maar je ziet dat de trein heel snel op gang komt.

Ik bespeur in de gehele maatschappij een gevoel van urgentie; de bereidheid om samen het verschil te maken uit zich. Dat is onder meer te danken aan de houding van Trump ten opzichte van klimaatverandering. Daarnaast zijn de SDG’s een positieve agenda, waar je nauwelijks tegen kunt zijn. Mensen snappen dat het bottom-up moet gebeuren, dat we niet de verantwoordelijkheid en macht aan een paar grote leiders in de wereld moeten geven, maar dat we het echt zelf moeten doen.

Natuurlijk zijn er nog obstakels. Zo moet er gewerkt worden aan brede bekendheid van de SDG’s. En bedrijven en organisaties moeten hard blijven werken aan de implementatie: neem de doelen op in je strategie, maar vertaal deze ook naar de operatie van de dag. Dat is best een zoektocht, maar als je kijkt naar waar we vandaag staan, dan hebben we veel stappen gezet.”

 

Michel Scholte, director True Price

“Voor bedrijven betekenen de werelddoelen het nieuwe winnen. Elk land heeft zich immers gecommitteerd aan een wereld zonder armoede, honger en klimaatschade en dat bepaalt de markt waarbinnen bedrijven opereren. Over tien jaar staat onderbetaling in je keten gelijk aan faillissement.

Elk serieus bedrijf stelt zich nu dus de vraag: hoe moet ik de waardeketen van mijn producten veranderen om te profiteren in deze wereld? Zo rekent British Telecom op £ 7 mrd (€ 7,8 mrd) business die bijdraagt aan de SDG’s tot en met 2020, door telefonie en internet in afgelegen gebieden of infrastructuur, wat bijdraagt aan onder meer de verbetering van onderwijs en gezondheidsvoorzieningen.

Bedrijven tasten echter nog vaak in het duister. Neem de voedselsector, waar SDG 2 (honger, duurzame productie) en 12.3 (voedselverspilling) zich op richten. Er gebeurt veel, maar niemand weet exact wat de status is, wat er nodig is en hoe de activiteiten in deze sector bijdragen aan het behalen van de VN-doelen.

Er is ook een rol weggelegd voor de overheid. Die moet zich houden aan haar commitment en ervoor zorgen dat de doelen worden behaald. Dat kan alleen gebeuren met intensieve betrokkenheid van het bedrijfsleven. Daarom is het SDG Charter zo’n belangrijk initiatief, omdat bedrijven hierin samen met maatschappelijke organisaties en overheden werken aan de realisatie van de SDG’s.

Er zijn in Nederland op hoofdlijnen goede rapporten van het CBS, PBL en het Rijk. Maar het begint met een gedetailleerde routekaart naar 2030. Daarom is True Price binnen de SDG Charter samen met de Has Hogeschool en Worldconnecters het SDG Food Initiatief begonnen, om partijen te mobiliseren voor deze routekaart binnen de agro- en voedselsector.” 

Foto's: DSM, Anne-Marie Rakhorst, Onno Roozen (via True Price)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu