Leestijd 5 minuten

Expertpanel: SDG’s als leidraad voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties formuleerden in 2015 zeventien Global Goals for Sustainable Development (SDG’s). De grootste ambitie is om vóór 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Wat betekent dit voor bedrijven?

Expertpanel: SDG’s als leidraad voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door Hidde Middelweerd, Fitria Jelyta en Chris Thijssen

Hoe kunnen bedrijven de SDG’s implementeren in de bedrijfsvoering? En wat moet het resultaat zijn? DuurzaamBedrijfsleven gaat in gesprek met drie experts uit het bedrijfsleven en de publieke sector.
 

Onno Dwars, commercieel directeur Ballast Nedam Development

“De SDG’s vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Ze bleken relatief simpel toepasbaar. We pakken bij elk project de zeventien doelen erbij en stellen onszelf simpelweg de vraag: ‘Welke van deze doelen kunnen we toepassen in dit project?’ Op die manier dienen de SDG’s voor ons als ontwerpleidraad. Wat me opvalt is dat we automatisch heerlijke leefomgevingen creëren wanneer we de SDG’s als uitgangspunt nemen.

We hebben de duurzaamheidsdoelen inmiddels in onze projecten doorgevoerd, ook bij projecten die al af waren. Zo hebben we veel grotere slagen op het gebied van duurzaamheid kunnen maken. De SDG’s forceren je namelijk om verder te kijken dan wat je wordt opgelegd vanuit bouwbesluiten of wet- en regelgeving. Ze openen definitief je ogen voor de complexiteit en integraliteit van het onderwerp duurzaamheid.

Door de SDG’s toe te passen in je bedrijfsvoering, kom je er al snel achter dat er veel laaghangend fruit bestaat, waarmee je je als bedrijf gemakkelijk in kan zetten voor de maatschappij. In de bouwsector geldt dat bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, ecologie en energie-efficiëntie. Het gaat om simpele en kleine aanpassingen, maar die kunnen een grote impact hebben als ze structureel worden toegepast.  Zo hebben wij enkele bijna afgeronde projecten energieneutraal uitgevoerd en opgeleverd.

Daarnaast zijn de SDG’s gemakkelijk uit te leggen aan de consument. Iedereen begrijpt het en wordt er enthousiast van.

Door actief met de SDG’ s aan de slag te gaan, vraag je jezelf constant af of je wel het maximale doet. Zo wordt de positieve impact die je als bedrijf kan hebben steeds groter.”

Hugo von Meijenfeldt, Coördinator implementatie SDG, Ministerie van Buitenlandse Zaken

“SDG’s bieden bedrijven een nieuw perspectief door de focus op kortetermijndoelstellingen te verschuiven naar langetermijndoelstellingen. In de huidige situatie wordt duurzaamheid vaak gerelateerd aan milieuwinsten die gunstig zijn voor onze planeet en krijgen sociaal maatschappelijke aspecten in dit verhaal minder aandacht. Ook daar brengen de SDG’s verandering in.

Ze zetten ondernemingen aan tot nadenken over wat ze precies met hun core business willen bereiken en hoe ze dat kunnen vertalen naar de bedrijfsvoering. Een bedrijf dat wil bijdragen aan alle zeventien SDG’s is misschien te ambitieus. In eerste instantie is het voldoende om de focus te leggen op een aantal van de duurzame werelddoelen, die aansluiting vinden in de eigen doelstellingen van het bedrijf. Mits het effect op de andere doelen niet uit het oog wordt verloren.

Daarbij speelt ook mee dat bedrijven zowel top-down als bottom-up moeten werken aan de werelddoelen. De CEO’s zetten de toon, maar uiteindelijk moet duurzaamheid doorklinken in de dagelijkse werkzaamheden. Ondernemers kunnen daarin nog een slag maken met bijvoorbeeld trainingen en door duurzaamheid centraal te stellen in de bedrijfscultuur.

Aan de overheid ligt dan de schone taak om de weg voor deze bedrijven te banen door wetgeving in te voeren die de SDG’s stimuleren in plaats van in de weg zitten. Het bedrijfsleven en de overheid hebben elkaar nodig om de SDG’s tot een succes te brengen.”

Jaap Petraeus, manager corporate sustainability FrieslandCampina

“De faam die de Nederlandse zuivel in vele landen in de wereld heeft, schept ook verplichtingen. Productkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan dan ook centraal in de strategie route2020 van FrieslandCampina. In 2016 hebben we deze strategie geactualiseerd, met als leidraad Nourishing by nature: betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Nourishing by nature heeft in het eerste jaar duidelijk richting gegeven aan onze activiteiten.

De SDG’s van de Verenigde Naties schetsen het kader waarbinnen landen en het bedrijfsleven kunnen bijdragen aan een toekomst die eerlijker en duurzamer is. FrieslandCampina onderschrijft deze ambitieuze doelstellingen van de Verenigde Naties.

We beschouwen de SDG’s bovendien als een goede leidraad voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons duurzaamheidsbeleid is al sinds 2010 onderdeel van de integrale strategie. Sinds 2015 is dit nog explicieter opgenomen in onze purpose.

Ook de duurzaamheidsdoelen van de VN laten we onderdeel zijn van ons bestaande Nourishing by nature-beleid. Het is geen aparte ambitie om te voldoen aan deze SDG’s, maar we geven invulling aan de doelen die goed passen bij FrieslandCampina. Voorbeelden van SDG’s die aansluiten op onze strategie zijn ‘Duurzame en betaalbare energie’ (SDG 7) en ‘Verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12).

Voor de SDG’s die wij in onze strategie hebben geïmplementeerd hebben we doelstellingen en KPI’s geformuleerd. Wij werken verder aan de uitvoering van ons MVO-beleid, dat is gekoppeld aan de strategie van de onderneming. Resultaten die we behalen op het gebied van de SDG’s lopen hierin parallel.”

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Het klimaatplan van Joe Biden, wie gaat het doen en wat kunnen we verwachten?

Vlak voor de verkiezingen schetsten we een beeld van de klimaatambities van presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden. Waar de eerste een vrij beknopt plan had, presenteerde Biden het Clean Energy Revolution Plan, een strategie waarmee de VS in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Maar hoe wil de nieuwe president dit ambitieuze doel behalen? In een tweeluik proberen we het antwoord te vinden op deze vraag. Met vandaag deel 1: wie gaan het doen en wat zijn de grote lijnen?

Het klimaatplan van Joe Biden, wie gaat het doen en wat kunnen we verwachten?

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu