SDG Action Days: In hoeverre committeert het bedrijfsleven zich aan de ontwikkelingsdoelen?

De komende weken publiceert Change Inc. een drieluik over SDG's binnen het Nederlandse bedrijfsleven. We onderzoeken waar kansen en pijnpunten liggen en gaan in gesprek met ondernemers en bestuurders. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeker Jeroen de Vos. Uit de eerste resultaten blijkt dat sommige van de meest urgente SDG's weinig tot geen aandacht te krijgen van het bedrijfsleven.

Adobe Stock 163929749
Hoe worden die SDG's tot nu toe toegepast in het Nederlandse bedrijfsleven? | Credit: Adobe Stock

Op 25 september zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) zes jaar van kracht. 193 landen hadden als doel om de wereld tot een betere plek te maken. Om dat te vieren organiseert SDG Nederland samen met andere initiatiefnemers SDG Action Days. Daarmee wil de organisatie aandacht vragen voor de ontwikkelingsdoelen maar vooral de duurzame beweging sterker maken.

SDG’s in een notendop

De SDG’s zijn een gezamenlijk masterplan om in 2030 duurzaam te zijn. De gedachte: Alles is onderling met elkaar verbonden. “Zonder inclusief onderwijs geen innovatie. Zonder biodiversiteit geen veerkracht”, schrijft SDG Nederland. De SDG’s hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede, veiligheid en klimaat.

Het versterken van die duurzame beweging lijkt hard nodig. In april dit jaar riepen acht Nederlandse multinationals - waaronder Unilever, KLM en Philips - op om de SDG’s op te nemen in het regeerakkoord. Volgens SDG Action Days vormt dat een statement naar het nieuwe kabinet: het is hoog tijd om duurzaamheid écht te integreren in het nieuwe beleid.

In hoeverre uit het bedrijfsleven zich over de SDG’s?

De rol van de SDG’s gaat volgens onderzoeker Jeroen de Vos van Journallab verder dan de functie als moraal kompas. “Binnen de politiek zijn de SDG’s niet alleen een gedeeld raamwerk, het is ook een tool om het bedrijfsleven te betrekken bij het realiseren van die doelen."

Uit het onderzoek blijkt dat er een mismatch is tussen de meest urgente maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan en waar het Nederlandse bedrijfsleven op inzet. Volgens SDG Nederland lopen we internationaal sterk achter op SDG thema's 13 (klimaatactie), 14 (leven onder water) en 15 (leven op land). Dit terwijl de doelen 14 en 15 weinig aandacht krijgen. Slechts van 3 en 17 procent van de 30 onderzochte bedrijven zet hier op in.

De komende weken gaan we in gesprek met bedrijven en ondernemers over de manier waarop zij SDG’s toepassen. Hierin lees je ook over de mismatch die we vonden tussen de SDG’s, waar het meest op wordt in gezet door het bedrijfsleven en waar we in Nederland juist harder aan moeten werken.

Wil je meer weten over de resultaten van het onderzoek, of wat de rol van de SDG’s binnen het bedrijfsleven is en waar de focus zou moeten liggen? De komende week publiceert Change Inc. een drieluik.

Ons blijven volgen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Change Inc en internet onderzoeker Jeroen de Vos. In het onderzoek kijken we daarom naar in hoeverre bedrijven zich publiekelijk committeren aan de SDG’s door gebruik van innovatieve onderzoeksmethoden. Hierbij kijken we naar het commitment aan de 17 Sustainable Development goals in de publieke communicatie van 30 grote Nederlandse bedrijven. Hierbij maken we onderscheid tussen beursgenoteerde- en familiebedrijven en coöperaties. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Journallab.

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu