Voorzichtig positieve reacties op extra klimaatmiljarden van kabinet

Het demissionaire kabinet van Mark Rutte is van plan in 2022 ruim 6 miljard euro extra uit te geven aan klimaatbeleid. De investeringsimpuls is een rechtstreeks gevolg van het vonnis in de Urgenda-zaak, dat het kabinet dwingt om meer maatregelen te nemen. De eerste reacties zijn voorzichtig positief.

Den haag
Ruim 6 miljard euro voor klimaatbeleid in 2022, onder meer voor subsidies voor elektrische auto's en de isolatie van huizen.

Vandaag was het kabinet bijeen om de begroting voor 2022 vast te stellen, die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De Telegraaf en RTL Nieuws wisten als eerste te melden dat er ruim 6 miljard extra voor klimaatbeleid wordt uitgetrokken.

Het extra geld is een direct gevolg van het Urgenda-vonnis. Hoe de miljarden besteed worden is niet bekend, maar volgens mediaberichten wordt het geld ingezet voor subsidies op de aanschaf van elektrische auto’s en voor subsidies op het isoleren van huizen. Ook gaat er geld naar het fonds waaruit bedrijven en non-profitorganisaties subsidie kunnen krijgen als ze zonneparken of windmolens willen neerzetten.

De sluiting van een extra kolencentrale in Rotterdam is naar verluidt niet aan de orde. Het kabinet zou vrezen dat de leveringszekerheid van elektriciteit in het gedrang komt.

De eerste reacties zijn voorzichtig positief.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland

“Het is niet verrassend dat er na het Urgenda-vonnis extra geld komt voor het klimaat. De vraag is of het voldoende is en op tijd. Maar ik beschouw het als een goed eerste signaal waar hopelijk met het regeerakkoord verder op doorgepakt wordt. De overheid heeft een verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Zie de onheilstijding van afgelopen zomer met overstromingen en hittegolven. En met een IPCC-rapport waarin de relatie tussen klimaatverandering en het menselijk handelen ontegenzeggelijk is. Burgers en bedrijven moeten ingrijpend hun gedrag veranderen. Koplopers in ons netwerk laten al jaren zien dat het kan en dat je er het verschil mee maakt. De overheid is de belangrijkste speler om dit breder van de grond te krijgen. We moeten nu echt opschalen en daarvoor is een regeerakkoord nodig waarin een gelijk speelveld gestimuleerd wordt, waarin we vervuiling gaan belasten en waarin we verduurzaming gaan belonen.”

Werner Schouten, voorzitter De Jonge Klimaatbeweging

“Het is keihard nodig dat we flink meer investeren in klimaatbeleid. Van een groen herstel uit de coronacrisis is in Nederland geen sprake geweest. Hopelijk dat er met deze impuls toch een lichtgroen tintje aan komt. Om onder de 1,5 graden opwarming te blijven is er echter jaarlijks structureel meer nodig dan dit. Dus laten we hopen dat dit een opmaat is naar veel grotere, omvangrijkere plannen om de Nederlandse industrie fundamenteel te transformeren.”

Alice Krekt, directeur Climate Program Deltalinqs

“Goed dat er meer geld komt voor klimaatbeleid. Dat moet naar mijn mening geïnvesteerd worden in projecten waarmee we snel grote hoeveelheden CO2 kunnen reduceren en waarmee we de economie van de toekomst opbouwen. Zeer noodzakelijk zijn sleutelprojecten in de energie-infrastructuur, waterstofprojecten zoals H-Vision, en de elektrificatie van industriële processen. En gelijktijdig moet de opwek van wind- en zonne-energie ook een impuls krijgen, omdat anders de elektrificatie- en elektrolyseprojecten per saldo meer CO2-uitstoot met zich meebrengen. Maar er is ook innovatiebudget nodig voor de circulaire economie.”

Michel Scholte, directeur True Price

“Zolang het geen blanco cheque is voor Tata Steel en Shell om CO2 onder het tapijt van de Noordzee te vegen, is dit een mooie ontwikkeling. Nu nog stoppen met het boren naar gas onder de Waddenzee en ook stoppen met de jaarlijkse 17,5 miljard euro subsidies en voordelen voor fossiele industrie.”

Erik Klooster, directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

“Extra geld voor het klimaat is natuurlijk goed nieuws. We pleiten er ook al langer voor. De vraag is nog wel wat er structureel is aan dat extra geld, en wat incidenteel. We zien in ieder geval dat het nodig is. De kosten voor bepaalde technologieën zijn hoger dan eerder geschat. Zowel binnen de bedrijfspoort als ook vooral aan de infrastructuur kant. Als je dat wilt stimuleren is het goed om de subsidies daarvoor te verhogen. Het is goed dat er extra budget komt voor onder meer elektrisch vervoer en hopelijk kijkt het kabinet ook naar opties zoals biobrandstoffen.”

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu