Oproep CEO's wereldwijd: ‘Met deze twaalf actiepunten kunnen leiders het klimaat redden’

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een collectief van CEO's van ruim tweehonderd bedrijven, lanceert een manifest met twaalf actiepunten voor beleidsmakers en leiders in het bedrijfsleven om klimaatverandering tegen te gaan. Het is voor het eerst dat de bedrijven aangesloten bij het WBCSD een gezamenlijk stappenplan lanceren om tot wereldwijd klimaatherstel te komen.

Whats App Image wbcsd rapport twaalf tips ilse
Op COP26 lanceerde WBCSD twaalf actiepunten om klimaatverandering tegen te gaan. | Credit: Ilse de Vos-van Eekeren

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) noemt twaalf actiepunten om broeikasgassen te verminderen, te verwijderen en erover te rapporteren. De duurzame bedrijvenclub lanceerde het Business Manifesto for Climate Recovery in het Business Pavilion op COP26.

Download het rapport hier.

Maak methaanreductie mainstream

De WBCSD stelt voor om doelstellingen te zetten voor methaanreductie: 40 procent reductie tegen 2030 en 75 procent tegen 2050, inclusief rapportage over de voortgang. Dit past bij de aankondiging eerder op de klimaattop: 103 landen ondertekenden een zogenoemd 'methaanpact' met als doel om de methaanuitstoot met 30 procent terug te dringen ten opzichte van tien jaar geleden.

Stop met steenkool

De WBCSD vindt dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met steenkool. De club pleit ervoor om geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen en te stoppen met financiering van export. Tegelijkertijd vinden ze dat landen en bedrijven die afhankelijk zijn van steenkool, (financieel) geholpen moeten worden bij de overgang ‘om een rechtvaardige overweg te ondersteunen’. Ook daarover deden wereldleiders op de klimaattop al uitspraken: achttien landen beloven geen nieuwe kolencentrales meer te bouwen.

Investeer in wereldwijde groene energie-netwerken

Zorg voor duidelijke transitieplannen en robuuste regelgevingskaders die zorgen voor grensoverschrijdende regelgeving. Dat zijn twee tips van de WBCSD. Ook roept de club (ontwikkelings-)banken en supranationale financiële instellingen op om samen te werken aan financiering die de markt kan hervormen en te investeren in energienetwerken.

Stimuleer CO2-neutrale waterstof

De bedrijvenclub roept op tot de versnelling van decarbonisatie van waterstof, bijvoorbeeld door een CO2-prijs te hanteren (bij het uitdelen van subsidies) waardoor zo groen mogelijke waterstofproductie wordt gestimuleerd. Ook pleit de WBCSD voor financiële ondersteuning voor opkomende binnenlandse waterstofmarkten door nationale overheden, totdat deze economisch rendabel zijn.

Versnel net-zero vervoer

De WBCSD vindt dat er gecoördineerde actie nodig is om elektrisch vervoer te stimuleren. Bedrijven, de elektrische-vervoer-keten, beleidsmakers en investeerders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de infrastructuur en technologie van de grond komt. Volgens de WBCSD kan dit leiden tot een uitstootreductie van 30 procent tegen 2030.

Verminder de uitstoot in de gebouwde omgeving

Overheden moeten 50 procent CO2-reductie tegen 2030 nastreven en nul uitstoot realiseren tegen 2050. Dat betekent dat ze gedurfde nationale en lokale stappenplannen moeten opstellen.

Sla CO2-op

De Raad is voorstander van investeringen in de verwijdering en de opslag van CO2. Ze vinden bijvoorbeeld dat er beleidskaders moeten komen voor CO2-opslag door de olie- en gassector. ‘Verhoog het gebruik van CO2-verwijderingstechnologieën gecombineerd met permanente opslag gericht op restemissies van zwaar-uitstotende sectoren.’

Schakel een tandje bij met natuurlijke klimaatoplossingen

Versnel natuurlijke klimaatoplossingen en stel daartoe duidelijke doelen, raadt WBCSD aan. De club vindt dat landen beleid en regelgeving moeten opstellen op het gebied van natuur en natuurlijke klimaatoplossingen. Ze doelen daarbij onder andere op natuurbehoud en natuurherstel.

Investeer in ‘natuurpositief landgebruik’

De WBCSD vindt dat landen over moeten stappen op ‘natuurpositief landgebruik’ tegen 2030. De club verwacht dat er jaarlijks 700 miljard dollar nodig is om deze omslag te financieren. Het gaat daarbij onder andere om natuurherstel en het stimuleren van biodiversiteit. ‘Het grootste potentieel voor emissiereductie op land is het terugdringen van ontbossing en bosdegradatie.’

Beteugel de uitstoot in de keten

De bedrijvenclub wil dat er methodes komen die het makkelijker maken om de uitstoot in de keten te berekenen. Ook zouden deze gegevens makkelijk uit te wisselen moeten zijn. Ze zien daar een rol weggelegd voor digitalisering. Het droombeeld: op productniveau de uitstoot kunnen zien.

Focus op ‘de echte’ prijs

Integreer financiële gegevens en gegevens op het gebied van klimaat in rapportages, waarderingskaders en stakeholderanalyses om inzicht te geven in ‘de echte prijs’ van producten. Nu worden zaken als milieuschade bijvoorbeeld niet meegenomen in de prijs van producten. Daarnaast vindt de WBCSD het belangrijk om regelmatig ‘stresstesten’ te doen om te kijken in hoeverre het bedrijfsleven en de financiële sector risico lopen door klimaatverandering.

Leg rekenschap af

De WBSCD roept op om de vooruitgang op CO2-reductie bij te houden. Bedrijven zouden jaarlijks hun CO2-data moeten delen in een openbare omgeving, zodat belanghebbenden deze gegevens kunnen opvragen en analyseren. In eerste instantie gaat het om CO2, maar op termijn zou de voortgang op andere doelen ook op deze manier bijgehouden kunnen worden.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de klimaattop en lees wat deelnemers er mee maken in dit blog.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu