2 minuten lezen

‘Biobased economy moet zichtbaar verbetering opleveren’

Nederlanders zijn positief over de biobased economy, mits het direct iets oplevert. Er heerst over deze term veel onduidelijkheid.

‘Biobased economy moet zichtbaar verbetering opleveren’

Dit is een van de conclusies uit een rapport over de visie van burgers over de biobased economy, opgesteld naar aanleiding van een serie publieksbijeenkomsten georganiseerd door ondernemers, wetenschappers en opiniemakers. Belangrijkste conclusie is dat de, vaak duurdere, biobased-producten een bijdrage moeten leveren aan een zichtbare verbetering van de leefomgeving en het eigen leven. Anders wordt het lastig om de Nederlander warm te maken voor een groene leefwijze.

Onder de biobased economy wordt een economie verstaan waarbij brandstoffen en producten worden gemaakt uit hernieuwbare, biologische bronnen. Met zijn sterke landbouw- en chemiesectoren heeft Nederland een goede uitgangspositie om zo’n economie op touw te zetten.

Men is zich ervan bewust dat een transitie naar een niet-fossiele economie noodzakelijk wordt door de wereldwijde bevolkingsgroei, schaarste aan grondstoffen, overschot aan afval en klimaatverandering. Maar burgers weten niet wat hun rol in dit geheel is. Want, zo stelt het onderzoek, ‘heeft het wel zin als ik mijn leven verander, terwijl overheid en bedrijfsleven op dezelfde manier doorgaan?’ ‘Nee’, luidt het antwoord. Pas als overheid en bedrijfsleven stappen neemt, volgt de burger.

Impact

Stappen die burgers wel ondernemen zijn het tegengaan van energieverspilling en vervuiling. Deze aspecten zijn direct voelbaar. Een lagere energierekening is immers goedkoper en een schonere leefomgeving is gezond. Burgers zien het bewuster omgaan met grondstoffen, recycling en het reduceren van afval als positiefste kanten van de biobased economy.

Men is namelijk onzeker over de impact op de lange termijn. Het is niet voor iedereen duidelijk wat deze economie precies inhoudt. Het beeld dat stakeholders schetsen is dus erg belangrijk. Wanneer de belanghebbenden niet duidelijk communiceren over de verschillende aspecten van een biobased economy, loopt het de kans dat het wordt geassocieerd met de negatieve kanten van het kapitalisme.

Het rapport van onderzoeksbureau Tertium wordt onder andere ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, AgentschapNL en BE-Basic: een internationaal samenwerkingsverband van universiteiten en bedrijven in de duurzame chemie.

Bron: Tertium

Foto: Roel Wijnants via Flickr.com

Lees ook


join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid
Afbeeldingen van changemakers

Aansluitend artikel

Brancheverenigingen verdeeld over het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord werd afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Van een CO2-heffing tot het aantrekkelijker maken van elektrische auto’s en ander natuurbeheer in de landbouw.  Aan vijf sectortafels werden maatregelen opgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot de reductie van 48,7 megaton CO2. We zetten reacties van enkele brancheverenigingen van de verschillende sectortafels op een rijtje.

Brancheverenigingen verdeeld over het Klimaatakkoord

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu