Leestijd 2 minuten

CO2-uitstoot toegenomen ondanks crisis

De totale uitstoot van broeikasgassen is in 2012 in Nederland met tien procent gedaald ten opzichte van 1990. De CO2-uitstoot is juist gestegen.

Theaucitron e1403872412263
gen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van emissies van broeikasgassen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal stootte Nederland 191,7 megaton CO2-equivalenten uit aan stoffen die de opwarming van het klimaat veroorzaken. Behalve CO2 gaat het ook om andere broeikasgassen als methaan en lachgas. In het basisjaar 1990 was de uitstoot nog 213,2 megaton. In het Kyoto Protocol worden de emissiedoelstellingen eveneens afgezet tegen 1990.

CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales, de transportsector en in bijvoorbeeld staalproductie. De effecten van de economische crisis zijn daardoor terug te zien in de statistieken. Vanaf 2008 daalde de CO2-uitstoot geleidelijk. In 2012 zelfs met 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Externe factoren

 

De economische groei van voor die tijd compenseert de daling ruimschoots. De uiteindelijke netto toename van het broeikasgas over de periode 1990-2012 is ongeveer 4 procent. Maar het effect wordt langzaam minder. “De uitwerking van het CO2-beleid is nog wat weerbarstig”, erkent RIVM-projectleider Emissieregistratie Wim van der Maas. “We zien wel dat de koppeling tussen economische groei en CO2-uitstoot minder sterk wordt."

Waar eerdere pieken en dalen in de uitstoot van CO2 bijna volledig samenvielen met economische groei of krimp, of met strenge en milde winters, is dit verband nu afgevlakt. De invloed van overheidsbeleid om de uitstoot terug te dringen, neemt in de metingen toe.

 

Methaan

 

De uitstoot van andere broeikasgassen nam af met meer dan 50 procent. Methaan is als broeikasgas 25 keer zo sterk als CO2. De grootste veroorzakers zijn de landbouw en de afvalstort. Die bronnen zijn flink afgenomen door strengere mestregels en de komst van afvalverbrandingsinstallaties. “Groenafval wordt nu gecomposteerd, en bij bestaande stortplaatsen wordt methaan afgevangen”, zegt Van der Maas. “Ik verwacht alleen niet dat er komende jaren nog veel winst te halen is op dit gebied.”

Onder het Kyoto-protocol moest Nederland in de periode 2008-2012 de broeikasgasuitstoot met gemiddeld zes procent verlagen. Die doelstelling is gehaald. Het kabinet wil nu de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent verlagen.

Bron: RIVM, Compendium voor de Leefomgeving | Foto: theaucitron via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu