Fabrieken voor aluminium en chips stoten meer extreme broeikasgassen uit dan gedacht

Broeikasgassen die tot 10.000 keer sterker zijn dan CO2 wasemen in ongekende hoeveelheden uit fabrieken die aluminium en chips produceren. Nieuw onderzoek laat zien dat deze Aziatische fabrieken, ondanks strengere regels, nog steeds teveel gevaarlijke gassen uitstoten.

Rook schoorsteen emissie co2 change inc adobe stock
Emissies uit Aziatische fabrieken zijn veel groter dan de sector zelf rapporteerde, blijkt uit onderzoek | Credit: Adobe Stock

Dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde staat buiten kijf. Onderbelicht zijn de andere broeikasgassen, waarvan methaan misschien wel de bekendste is. Hoewel deze gassen in minder grote hoeveelheden in de atmosfeer komen, zijn ze vaak wel problematisch omdat ze veel meer bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Bovenaan in deze categorie staan de fluorkoolstoffen. Dit zijn, zoals de naam al doet vermoeden, grote moleculen die onder andere bestaan uit fluor en koolstof. De combinatie zorgt ervoor dat deze gassen heel lang in de atmosfeer blijven hangen, en daardoor relatief veel meer opwarming veroorzaken. Een fluorkoolstof als tetrafluormethaan kan 50.000 jaar in de atmosfeer hangen. In die tijd heeft het veel meer impact op het milieu dan een CO2-molecuul: om precies te zijn 6000 tot 11.000 keer zoveel.

Aluminium en chips uit Azië

Kortom: de uitstoot van deze gassen draagt bij aan de opwarming van de aarde. En in tegenstelling tot CO2, dat een heleboel verschillende bronnen kent, komen fluorkoolstoffen bijna alleen maar van de zware industrie. In het bijzonder de productie van aluminium en van computerchips. De industrie weet dat ze de broeikasgassen uitstoot en probeert al jaren om de emissies omlaag te brengen.

Maar nieuw onderzoek laat zien dat de uitstoot van fluorkoolstoffen alleen maar stijgt, ondanks maatregelen. Het grootste gedeelte van de uitstoot komt uit Azië waar de grote fabrieken voor aluminium en chips staan (China en Korea in het bijzonder). Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag hoe er een gat kon zijn tussen de wereldwijd gemeten hoeveelheid fluorkoolstoffen in de atmosfeer, en de gerapporteerde uitstoot van de industrie.

Miljarden kilo's CO2

De onderzoekers keken naar de beschikbare data, ofwel gerapporteerd door de industrie of daadwerkelijk gemeten. Er kwam in 2019 ongeveer 13 gigagram (13 miljoen kilo of 13.000 ton) tetrafluormethaan vrij uit de fabrieken. Als je bedenkt dat het gas 6500 keer sterker is dan CO2, komt dat dus ongeveer overeen met 84 miljard kilo CO2, of 84 miljoen ton. Ter vergelijking: de wereldwijde uitstoot bedroeg in 2019 36,4 miljard ton of 36000 miljard kilo. Het laat zien dat de uitstoot, ook al komt er relatief weinig gas vrij, grote impact kan hebben. En dan is dit niet eens het enige fluorkoolstof; de onderzoekers keken ook naar de uitstoot van hexafluorethaan, dat 11.000 keer krachtiger is dan CO2. Daarvan kwam in 2019 zo’n 2,2 miljoen kilo vrij.

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat er nieuwe meetmethoden nodig zijn, zodat de industrie voortaan wel nauwkeurig kan aangeven hoeveel fluorkoolstoffen zij uitstoot. Over oplossingen heeft het paper het niet; het is puur een onderzoek naar de uitstoot. Wel staat vast dat de aluminium- en chipproductie economisch erg belangrijk zijn voor Oost-Azië. Of en hoe die industrie groener kan, is iets wat de producenten de komende jaren zelf moeten bedenken.

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu