Hoe denkt de industrie over het invoeren van de nationale CO2-heffing?

Sinds op 1 januari de Nederlandse overheid de nationale CO2-heffing heeft ingevoerd kregen industriële bedrijven vrijstelling vanwege de economische effecten door de coronapandemie. Maar inmiddels klinkt de roep van politieke partijen waaronder PvdA en GroenLinks dat het tijd is dat bedrijven gaan betalen. Drie personen uit het industriële bedrijfsleven aan het woord. Wat vinden zij?

Adobe Stock petrochemische industrie
De Nederlandse CO2-heffing verplicht industriële bedrijven belasting te betalen per ton CO2 die zij uitstoten. | Credit: Adobe Stock


Door Willemijn van Benthem en Rianne Lachmeijer

CEO Loek Radix van Chemelot is het er niet mee eens dat er een verhoging van de CO2-heffing komt, bovenop het Europese Systeem van Emissiehandel (ETS):

“Ik ben er niet gelukkig mee. Wat we nodig hebben, is stabiliteit in wet- en regelgeving, want de besluitvorming in de industrie gaat over de lange en zeer lange termijn. Ik pleit er dan ook voor dat niet elk jaar de regels veranderd worden door overheden. We hebben al eerder onze zorgen geuit rondom de problemen die wij, als Chemelot-site, ondervinden door de nieuwe CO2-heffing. De heffing zorgt er namelijk voor dat we op achterstand worden gezet ten opzichte van onze internationale, en zelfs onze Europese concurrenten. Hoe kunnen we een concurrerende prijs rekenen als er meer kosten bijkomen? En we hebben het ETS-systeem natuurlijk al.

Ik pleit voor maatwerk. Dat er specifieke regels en afspraken komen, met industriële clusters zoals Chemelot. Een voorbeeld daarvan is Fibrant, waar door gerichte steun vanuit het Rijk 0,6 megaton broeikasgasreductie plaatsvindt. De industrie gaat op het moment redelijk voortvarend te werk. En dan lopen wij voorop. We hebben dit jaar maatregelen geïmplementeerd waardoor we al 30 procent van onze doelstelling hebben gerealiseerd. Ik kan niet heel ver naar de toekomst kijken en naar de kosten die er komen, maar zoals het er nu uitziet, halen we de doelstellingen voor 2030 ruimschoots. Het helpt dan niet als er gepleit wordt voor weer een heffing. Dan houden we meteen minder over om te investeren in onze plannen om de doelstellingen te behalen.

Mijn visie is dat we fatsoenlijke en stabiele wet- en regelgeving nodig hebben. Nu worden de argumenten op tafel gelegd dat het weer goed gaat met het bedrijfsleven zodat er weer heffingen kunnen worden opgelegd. Maar dat helpt niet om een goed klimaat te creëren. Je moet dan oppassen dat de continuïteit van de industrie in Nederland niet in het geding komt.”

CEO Tom van Aken van chemisch technologiebedrijf Avantium is voor de invoering van de CO2-heffing:

“Ik ben er absoluut voor dat die CO2-heffing wordt ingevoerd. We kunnen ons geen vertraging veroorloven. Dat hij door corona werd uitgesteld was een politieke beslissing om een dip op te vangen, maar nu het vertrouwen bij producenten terug is en het economisch de goede kant op gaat, moet hij worden ingevoerd. Je kan niet het IPCC-rapport lezen en zeggen dat belangrijk te vinden en vervolgens dit soort maatregelen niet invoeren.

Ik word moe van tegenargumenten als: ‘dan wordt de investeringsruimte kleiner’ of ‘dan worden de fabrieken verplaatst’. Je ziet bijvoorbeeld dat de Europese Unie al zegt dat er een mechanisme gaat komen voor producten die buiten de EU worden geproduceerd. Daar komt een grensbelasting voor.

Wij hebben natuurlijk het voordeel dat wij op basis van hernieuwbare grondstoffen werken. Dus ja, wij zijn één van die partijen die echt profiteert als CO2 belast gaat worden, want wij concurreren met producten waarvoor nu een gratis entreeticket wordt gegeven, omdat mensen niet voor hun milieubelasting hoeven te betalen. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat ik er een zakelijk belang bij heb dat die CO2-belasting sneller wordt ingevoerd.”

Marjon Castelijns, manager business development bij Future Proof Shipping, kan niet wachten tot Nederlandse CO2-heffing wordt ingevoerd en ook voor de scheepvaart gaat gelden:

“Ik vond überhaupt dat de CO2-heffing in coronatijd niet per se uitgesteld hoefde te worden. Compenseer dan eventueel de bedrijven die het daardoor moeilijk krijgen, maar belast gewoon de grote die het niet moeilijk krijgen. Punt. Wat mij betreft moeten ze het nu zo snel mogelijk invoeren, want het wordt tijd dat we milieu voor profits zetten. We kunnen de winst wel constant voorop blijven stellen, maar ik denk niet dat we het dan nog heel lang volhouden.

Als een CO2-heffing ook voor de scheepvaart gaat gelden (red. de Europese Commissie is van plan om de scheepvaart vanaf 2023 gefaseerd op te nemen in het emissiehandelssysteem) dan zou dat enorm helpen voor verduurzaming. Als je naar de kosten kijkt dan is echt emissieloos varen nog veel duurder waardoor zo’n heffing relatief in kosten niet ontzettend veel helpt. Maar alle beetjes helpen natuurlijk. Het is een steuntje in de rug, laten we het zo noemen. Het geeft een signaal dat hun vervuiling ook belast gaat worden en dat is eigenlijk de allerbelangrijkste eerste stap.”

Lees ook: Zeven vragen over de Nederlandse CO2-heffing

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu