Leestijd 2 minuten

Is CO2-afvang en -opslag haalbaar in Rotterdam?

Een haalbaarheidsstudie van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn om een basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van CO2 in het Rotterdamse havengebied, om deze vervolgens op te slaan in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee.

20171030 exxon

De planning is dat de studie rond de jaarwisseling afgerond is, meldt Havenbedrijf Rotterdam in een persbericht. Bij een positieve uitwerking volgt dan verdere uitwerking van het project. Het streven is om in 2018 een investeringsbeslissing te nemen, waarbij een systeem dan in 2020 operationeel kan zijn.

CO2-uitsoot

Rotterdamse industrieën stootten in 2015 samen bijna 30 miljoen ton uit. De ambitie is om vanaf 2020, 2 miljoen ton CO2 per jaar op te slaan, oplopend naar 5 miljoen ton per jaar in 2030.

In het kader van de studie wordt uitgegaan van een robuuste basisinfrastructuur voor transport en opslag, waar diverse bedrijven hun CO2 in kwijt kunnen. Door dit als een ‘collectieve voorziening’ op te zetten ontstaan er kostenvoordoordelen. De mogelijkheid om te produceren met een lagere CO2-uitstoot dan elders kan ook een positief effect hebben op het Rotterdamse vestigingsklimaat.

Verschillende bedrijven in de chemie- en de raffinagesector zijn al in gesprek over het afvangen en leveren van CO2. Pas als duidelijk is dat de bedrijven ook daadwerkelijk van het system gebruik gaan maken, wordt er overgegaan tot de aanleg van de infrastructuur.

Naast de opslag van CO2 onder de Noordzee, is het ook de bedoeling om meer CO2 aan tuinders te leveren en mogelijk ook aan andere afnemers. Alsco en Shell leveren nu al CO2 aan de glastuinbouw in het Westland.

Carbon Capture en Storage 

Carbon Capture en Storage (CCS), het afvangen en opslaan van CO2, is zowel nationaal als internationaal een belangrijk instrument om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met name olieraffinaderijen en de chemiesector beschikken op korte termijn over onvoldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven om de hoeveelheid CO2-uitstoot te reduceren om de klimaatdoelstellingen te behalen. Hierdoor krijgen deze sectoren de mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen in de transitiefase naar biobased, hernieuwbaar of circulair.

De techniek wordt op verschillende plaatsen, met name buiten Europa, al succesvol toegepast. Eerdere initiatieven, waarbij werd voorgesteld om CO2 op te slaan onder land of om CO2 af te vangen van kolencentrales, vonden geen doorgang. Betrokken partijen menen dat dit project kansrijk is omdat de CO2 wordt opgeslagen onder de Noordzee en de CO2 afkomstig is van industrie, waarvoor op korte termijn geen volledig circulair of biobased alternatief is. 

Bron: Havenbedrijf Rotterdam | Foto: Shutterstock.com

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu