Leestijd 3 minuten

Minder broeikasgas, meer CO2 Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeide van 1990 tot 2015 met 64 procent terwijl de uitstoot van broeikasgassen licht daalde. Maar dat geldt niet voor de CO2-emissies.

23586020385 3a0bdde736 o

De daling komt doordat er minder lachgas, methaan en fluorgassen werden uitgestoten. De CO2-uitstoot nam echter met bijna 13 procent toe. Dat meldt het CBS vrijdag.

CO2-uitstoot bedrijven

Bedrijven zijn sinds 1990 fors minder broeikasgassen uit gaan stoten. Die daling is vooral te danken aan technologische ontwikkelingen en efficiënter energiegebruik in de industrie.

In de landbouw daalde de uitstoot van broeikasgassen met 16 procent door onder andere een strenger mestbeleid en efficiëntere bedrijfsvoering. Elektriciteitsbedrijven zijn meer gaan uitstoten, vooral door de grotere vraag naar elektriciteit.

In de transportsector stegen de broeikasgasemissies met bijna 62 procent. De uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is meer dan verdubbeld ten opzichte van 1990. De uitstoot van het wegvervoer en het vervoer over water stegen ook.

Volgens het CBS is de CO2-uitstoot minder toegenomen dan als er geen maatregelen waren genomen voor het reduceren van de emissies. De uitstoot van het bedrijfsleven zou—zonder maatregelen—met 35 procent zijn gegroeid ten opzichte van 1995, in plaats van de werkelijke 8 procent.

Vooral energiebesparing bij bedrijven beperkte de groei van de CO2-uitstoot en in de chemie, landbouw en basismetaalindustrie leidde het zelfs tot minder CO2-uitstoot. In de transportsector werd de behaalde winst door de verbeterde energie-intensiteit teniet gedaan door sterke productiegroei, en steeg de uitstoot.

Huishoudens

Huishoudens stootten in 2015 ruim 2 procent meer broeikasgassen uit dan in 1990. De uitstoot van huishoudens nam onder andere toe omdat de bevolking groeide, met 13 procent.

Het aantal woningen is gestegen en daarmee nam het aardgasverbruik toe voor het verwarmen van deze woningen. Dat woningen tegenwoordig beter geïsoleerd zijn, heeft dit niet kunnen compenseren. Ook steeg het aantal personenauto’s met 56 procent, al zijn deze over het algemeen steeds schoner en zuiniger. Per inwoner daalde de uitstoot van broeikasgassen met 10 procent.

CO2-voetafdruk gedaald

De Nederlandse CO2-voetafdruk is tussen 2010 en 2014 gedaald met 8 procent. De voetafdruk omvat alle CO2-uitstoot veroorzaakt voor Nederlandse consumptie. Om aan de Nederlandse consumptiebehoefte te voldoen, worden producten geïmporteerd. Bij het maken van deze producten komt CO2 vrij.

Aan de andere kant veroorzaken Nederlandse bedrijven ook emissies die geen onderdeel uitmaken van onze voetafdruk, omdat ze exportproducten maken. Per saldo stoot Nederland meer CO2 uit voor het buitenland dan andersom, vooral doordat we meer exporteren dan importeren. Onze importproducten zijn echter gemiddeld emissie-intensiever dan onze exportproducten.

De daling van de voetafdruk komt volledig door het emissie-efficiënter produceren door Nederlandse bedrijven, de uitstoot veroorzaakt in het buitenland voor Nederlandse consumptie is juist gestegen.

Bron: CBS | Foto: Frans Berkelaar, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu