Leestijd 2 minuten

Windgas geeft boorplatforms op zee tweede leven

Onderzoek aan het Energy Delta Institute (EDI) in Groningen becijfert dat het produceren van duurzame waterstof op offshore gasplatforms binnen 'afzienbare termijn' betaalbaar kan zijn.

Windgas geeft boorplatforms op zee tweede leven

Offshore boorplatforms bij uitgeputte of onrendabele gasbronnen kunnen met de productie van waterstof een nieuwe functie krijgen. Dat blijkt uit een studie van Catrinus Jepma, professor Energie en Duurzaamheid aan de Universiteit Groningen.

[image]

In het gehele Noordzeegebied raken op termijn 600 boorplatforms voor olie- en gas overbodig. Ook zal de Noordzee de komende decennia plaats bieden aan 30 tot 50 gigawatt aan offshore windparken.

De variabele energieopbrengst uit de nieuwe windparken is volgens Jepma met elektrolyse-installaties om te zetten in ‘betaalbare duurzame waterstof’.

De professor heeft goede hoop dat er al voor 2020 een pilotproject kan starten: “Binnen de sector heerst een sterke drive naar actie.”

Alternatief voor onderzeese kabels

Belangrijk voor de businesscase is de inzet van de afgeschreven boorplatforms. “Olie- en gasbedrijven die platforms op de Noordzee uit bedrijf halen, kijken tegen hoge ontmantelingskosten aan”, zegt Jepma.

Tegelijkertijd lopen ook de kosten en kabelverliezen voor het aan land brengen van windstroom op, naarmate ontwikkelaars windparken verder op zee bouwen.

Als er nabij een windpark tientallen kilometers uit de kust een gasplatform beschikbaar is, dan is het volgens de studie van Jepma mogelijk interessant om de kosten voor de kabel uit te sparen. In plaats daarvan gaan de windparken direct op zee waterstof produceren.

Betaalbare groene waterstof

De hernieuwbaar geproduceerde waterstof is vervolgens in pure vorm met schepen aan land te brengen. Ook kan het gas tot enkele procenten bijgemengd worden in de bestaande aardgasleidingen die van de platforms naar de kust lopen.

Volgens Jepma zijn er goede marktkansen voor op deze wijze geproduceerde waterstof. De professor gaat er daarbij van uit dat waterstof uit hernieuwbare bron in de chemiesector of voor mobiliteitstoepassingen grofweg dubbel zoveel waarde heeft als waterstof uit fossiele bronnen.

Het Energy Delta Institute voerde de studie uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Nogepa, de Nederlandse brancheorganisatie voor de olie en gasindustrie. In een vervolgstudie in samenwerking met partijen uit de olie- en gassector, en Energie Centrum Nederland (ECN) werkt Jepma verschillende cases uit. Daaruit zal moeten blijken of er in concrete gevallen inderdaad een businesscase te maken is.

 

Foto: Kim Hansen (side) & Glenn Beltz (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)    

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Waakhond ACM wil mededingingsregels versoepelen voor meer duurzame samenwerking

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) biedt meer mogelijkheden voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dit moet bedrijven in staat stellen beter bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Nu merkt ACM dat marktpartijen vaak terughoudend zijn om samen te werken op het gebied van duurzaamheid, omdat zij het gevoel hebben dat de concurrentieregels in de weg staan.

Waakhond ACM wil mededingingsregels versoepelen voor meer duurzame samenwerking

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu