Leestijd 3 minuten

5 vragen aan Arcadis

Arcadis en DuurzaamBedrijfsleven Media zijn partners. Wij stellen vijf vragen aan Niels van Geenhuizen, programma manager Duurzaamheid, om de partner beter te leren kennen.

Uiterwaarden rivier nederland water

1. Wat doet Arcadis?

“Overal waar de omgeving verandert helpt Arcadis om deze veranderingen in goede banen te leiden. Het kan gaan om het voorkomen van de oorzaken van klimaatverandering, zoals het beperken van CO2-uitstoot. Daarnaast kan het gaan om het tegengaan van de effecten ervan door een rioleringsplan te maken, dijken te versterken of een duingebied opnieuw te ontwerpen.” 

“De voorbeelden zijn divers: van het maken van een ontwerp voor de uitbreiding van een weg tot het projectmanagement van een gebouw. Afgezien van het fysieke bouwen, is Arcadis betrokken bij alle andere stappen; van vergunningen tot het organiseren van meerjarig onderhoud van onze gebouwde omgeving.”

2. Waarom is duurzaamheid een belangrijk thema voor Arcadis?

“Om onze wereld voor toekomstige generaties leefbaar te houden moeten we nu al flink aan de bak. Daarom is het onze passie de kwaliteit van de leefomgeving duurzaam te verbeteren: van minder files en meer groen door de ondertunneling van de A2 bij Maastricht tot 70 procent CO2-reductie met het nieuwe Shell Technology Center aan het IJ in Amsterdam; van gezond zwemwater door het bestrijden van blauwalgen tot een duurzaam afvalstoffenbeleid voor het fabriekscomplex van ASML. Onze mensen werken samen aan het creëren van meerwaarde door gebouwde, sociale en natuurlijke elementen naadloos in te passen in hun omgeving. Daarom vinden wij duurzaamheid, al sinds onze oprichting, een hoofdthema.”

3. Wat is de belangrijkste duurzame prestatie binnen het bedrijf?

“Wij vertalen het duurzaamheidsbeleid en de -doelstellingen van onze klanten naar concrete maatregelen en projecten. Zo helpen we verschillende waterschappen in Nederland met het monitoren van hun klimaatambities om op basis daarvan nieuwe aanvullende maatregelen te realiseren. Ook helpen wij klanten om de circulaire economie concreet te implementeren in de projecten die we voor hen doen.”

“Dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven, vinden wij. Arcadis heeft hoge ambities voor 2020 op het gebied van CO2-reductie. We willen 40 procent CO2-reductie ten opzichte van 2010 bereiken. In Nederland opereert Arcadis al klimaatneutraal. Daarnaast zijn onze kantoren in de nabijheid van treinstations om zo het aantal autokilometers te verminderen. En we gaan ver in onze ambities. Zo recyclen wij bijvoorbeeld onze gebruikte koffiebekers tot ons eigen toiletpapier.”

4. Waarom is Arcadis een partnership met DuurzaamBedrijfsleven Media aangegaan?

“Net als DuurzaamBedrijfsleven willen wij duurzaam leven propageren. Met onze concrete voorbeelden die we samen met onze klanten realiseren willen we een goede en inspirerende bijdrage leveren aan de implementatie rondom duurzaamheid. We willen niet alleen praten maar ook echt dingen veranderen: Beter maken voor toekomstige generaties. Laten zien wat er nu al kan!”

5. Welk bedrijf of persoon buiten de eigen sector inspireert jullie?  

“Onze klanten inspireren ons en wij hopen dat het andersom ook zo is. Samen zijn we elke dag bezig met het oplossen van problemen en dat dan zo duurzaam mogelijk. Onze basis ligt in het feit dat wij onze klanten goed willen leren kennen; wat beweegt hen op het vlak van duurzaamheid en hoe zorgen wij ervoor dat ideeën ook concreet worden geïmplementeerd.”

Afbeelding: Adobe Stock | Portretfoto: Niels van Geenhuizen

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu