Leestijd 3 minuten

Aardgasvrije gebouwen belangrijk onderdeel Klimaatakkoord

Binnen de gebouwde omgeving staat de transitie naar aardgasvrije gebouwen centraal in het Klimaatakkoord van kabinet-Rutte III. Eén van de grootste doelstellingen is het realiseren van minimaal 30.000 aardgasvrije woningen aan het eind van de kabinetsperiode.

Duurzaam wonen wijk van de toekomst drenthe

Het centrale uitgangspunt van het Klimaatakkoord in het Regeerakkoord is om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Om dit te behalen zijn er voor verschillende sectoren doelstellingen opgesteld. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zette eind februari in een brief aan de Tweede Kamer de kaders neer die het kabinet hanteert voor het Klimaatakkoord.

Gebouwde omgeving is grootverbruiker

De gebouwde omgeving is goed voor bijna een derde van het totale energieverbruik in Nederland en 90 procent van deze energie komt uit aardgas. Om het aantal broeikasgassen met 49 procent te verminderen moet de gebouwde omgeving dus hard aan de slag.

In 2018 wordt gestart met proeftuinen in onder andere Groningen en Rotterdam om wijken aardgasvrij te maken. Uiteindelijk moeten aan het einde van de kabinetsperiode tussen de 30.000 en 50.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready zijn. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat dat het aardgasvrij maken van woningen niet alleen duurzaamheidswinst, maar ook een flink aantal nieuwe banen oplevert.

Kabinet als regisseur

Een ander beoogd resultaat is dat er afspraken komen over de regionale en gemeentelijke rol om tot een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen richting 2050. Het kabinet zelf stelt dat zij bij alle doelstellingen zowel de rol als regisseur als de rol als deelnemende partij vervult.

Wiebes zegt in de brief dat er op onderbouwde wijze afgewogen moet worden welke maatregelen nu al mogelijk zijn, ondanks de kosten. Die maatregelen zouden namelijk in de toekomst juist moeten leiden tot kostenreductie.

Hoe duurzaam is het regeerakkoord?

Morgen gaan duurzame bedrijven, maatschappelijke organisaties en Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag in debat over de vraag hoe duurzaam het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is.

Ook wordt er gekeken hoe de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties behaald kunnen worden. Vooraf aan het debat wordt het nieuwe rapport van het CBS over de stand van de duurzame ontwikkelingsdoelen in Nederland besproken. Het rapport is morgen voor het eerst zichtbaar.

‘Overstap naar gasloos wonen voor veel huishoudens nog te duur’

Een transitie naar aardgasvrij wonen zadelt veel huishoudens momenteel nog met zeer hoge kosten op. Daarom pleit Donald Pols, directeur Milieudefensie, in onder staande podcast voor overheidssteun. “Als het kabinet nu durft te kiezen voor extra investeringen in gasloos wonen, kan het overgrote deel van onze woningen in 2030 gasloos zijn”, zegt hij.

 

Foto: Adobe Stock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu