Leestijd 2 minuten

Auto's oorzaak toekomstige emissiestijgingen

Het verkeer levert in 2050 de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit blijkt uit een uitgelekt rapport van de Verenigde Naties, dat 13 april verschijnt.

3889341309 4195fe686b b e1397210158978
jnt.

 

De emissiestijging in de transportsector kan oplopen tot zo’n 70 procent ten opzichte van 2010. De grootste oorzaak is de toenemende vraag naar auto’s in de opkomende economieën als Brazilië, India en China. De nieuwe middenklasse wil auto’s kopen en consumptiegoederen. Die vinden hun weg naar de klant via snelwegen, spoorwegen, schepen en luchtverkeer.

De toenemende vervuiling door verkeer en vervoer, gemeten in miljoenen tonnen broeikasgassen, zal alle eerder behaalde emissiereducties door energie-efficiëntie en subsidies op openbaar vervoer teniet doen, verwacht de VN.

 

Luchtvervuiling

 

De waarschuwing is onderdeel van een VN-studie naar oorzaken van klimaatverandering.  Op 11 april vergaderen wetenschappers en regeringsvertegenwoordigers in Berlijn om de laatste hand te leggen aan een verkorte versie van het rapport. Het rapport dient als basis de komende klimaatonderhandelingen tussen de 194 VN-lidstaten.

In 2010 was transport verantwoordelijk voor 27 procent van het totale energiegebruik, een verdubbeling sinds 1970.  De luchtvervuiling afkomstig van transport bedraagt wereldwijd 7 gigaton CO2. Wegverkeer is daarmee een van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de toename.

Naar verwachting stijgt de wereldwijde verkoop van auto’s met 4 procent tot 70,2 miljoen in 2014, ten opzichte van het jaar daarvoor. De verkoop zal in 2020 verder toenemen met 27 procent tot bijna honderd miljoen auto’s. Dit blijkt uit een onderzoek van IHS. IHS Inc. verschaft industriële en technische data aan bedrijven uit verschillende industriële takken.

 

Oplossing

 

Het Grantham Research Institute on Climate Change and the Enviroment  geeft aan dat  mondiale emissies met 12 procent moeten dalen in de periode 2012 tot 2020 om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur met 2 graden Celsius stijgt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Die temperatuurstijging wordt algemeen beschouwd als de maximale grens om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Volgens de samenstellers van het VN-rapport blijkt dat het verbeteren van voetpaden, openbaar vervoer en ongemotoriseerd vervoer kan resulteren in meer economische en sociale welvaart. In opkomende economieën kan investeren in openbaar vervoer en elektrische auto’s oplossing bieden.  China heeft bijvoorbeeld een van de grootste markten voor elektrische auto’s vanwege overheidssubsidies.

Bron: Reuters | Foto:  Oran Vriyincy via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu