Leestijd 2 minuten

Bedrijfsleven zet infrastructuur in voor biodiversiteit

Twintig organisaties, waaronder waaronder Arcadis, Engie Infra & Mobility, Gasunie, Grontmij, Heijmans, ProRail en Tennet hebben de Green Deal Infranatuur ondertekend. Het doel van dit duurzame initiatief is het vergroten van bewustwording over de relatie tussen biodiversiteit en de Nederlandse infrastructuur.

5519458297 e9ae4726a6 o

Dat melden de betrokken organisaties in een persbericht.

Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur bij uitstek geschikt om  het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Recente voorbeelden hiervan zijn de opening van de Honey Highway langs de A4 en de nieuwe heidecorridor bij het waterwingebied Soestduinen.

Betekenis

Samen met overheden, waterschappen, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting zetten de bedrijven naar eigen zeggen hun gezamenlijke ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken.

Op deze manier kan volgens de groep de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben.

Slecht gesteld

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het volgens de organisaties slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde, menen zij. Daarom wordt er gezocht naar initiatieven die biodiversiteit kunnen bevorderen.

Mel Kroon, CEO Tennet, ziet bij Tennet dat infrastructuur en natuur heel goed samen gaan. “Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we samen met lokale overheden nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.”

Werkprogramma

De nadruk van dit initiatief ligt op ondersteunen, stimuleren, samenwerken en leren van elkaars ervaringen, terwijl de uitvoering een verantwoordelijkheid van de eigen organisatie blijft. Via workshops en werkateliers zullen bestaande kennis en kansen voor de biodiversiteit in relatie tot de infrastructuur in beeld worden gebracht. Als één van de eerste acties zal een gezamenlijk werkprogramma worden opgesteld. In deze Green Deal bestaat ook de mogelijkheid voor andere organisaties om op een later moment in het proces aan te sluiten.

Bron: De Vlinderstichting | Foto: Holly Occhipinti, Creative Commons

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu