Leestijd 4 minuten

Royal HaskoningDHV: ‘Focus op werkelijke duurzame impact’

Bedrijven moeten zich focussen op gebieden waar zij daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren. Zo ontstaan er veranderingen die nodig zijn voor het bereiken van een duurzame samenleving.

Steel

Dat zegt Marjolein Demmers, Director Corporate Responsibility bij Royal HaskoningDHV. Het advies- en ingenieursbureau werkt vanuit een duurzaamheidsbeleid dat grotendeels is gericht op de projecten die zij voor hun klanten uitvoeren. In de wekelijkse uitzending van DuurzaamBV Radio spreekt Marjolein Demmers over twee projecten van Royal HaskoningDHV die de wereld overgaan.

Water is leven

Met de Nereda-technologie maakt Royal HaskoningDHV het mogelijk om water heel efficiënt te zuiveren met behulp van bepaalde bacteriën die biomassakorrels maken met goede bezinkingseigenschappen.

Dit leidt tot een snellere zuivering van water. Daardoor gebruikt de installatie minder ruimte en energie dan bestaande waterzuiveringsinstallaties voor dezelfde capaciteit. De Nereda is al te vinden in onder meer Nederland, Brazilië, Australië en Zuid-Afrika.

9 miljard fietsen

In een ander project werkt het advies- en ingenieursbureau aan de verduurzaming van de mobiliteit in Beijing. Door een grote autodichtheid kampt Beijing met toenemende verkeersopstoppingen die leiden tot langere reistijden, economische schade en luchtverontreiniging. Om dit tegen te gaan, moeten de inwoners van de metropool volgens het fietsbeleidsplan van Royal HaskoningDHV weer de fiets pakken.

Uitdagingen en vraagstukken

Het duurzaamheidsbeleid van Royal HaskoningDHV richt zich op vier verschillende mondiale uitdagingen, op het vlak van de verstedelijking, water, transport, en industrie. Voor deze vier uitdagingen zijn slimme duurzame oplossingen nodig en daar zet het bedrijf samen met klanten en partners op in.

Daarnaast richt het MVO-beleid van het advies- en ingenieursbureau zich op het zoveel mogelijk bereiken in elk project. Dat kan door goed betrekken van stakeholders bij het ontwikkelen van gewenste oplossingen, kansen oppakken voor toegevoegde waarde, het toekomstbestendig maken van oplossingen en besparing van grondstoffen en energie.

“In sommige projecten zijn het kleine stappen, in een volgend project heb je meer ruimte om iets vernieuwends te doen en in andere projecten kun je grote stappen nemen, maar we proberen altijd te kijken naar wat er mogelijk is, in het belang van de klant, de stakeholders en de samenleving in z’n geheel”, zegt Marjolein Demmers over het duurzaamheidsbeleid van Royal HaskoningDHV.

Hoe worden deze principes naar de praktijk vertaald? De MVO-manager beschrijft twee voorbeeldprojecten waarin Royal HaskoningDHV vanuit dit gedachtegoed te werk gaat.

CO2-reductie in transport

Volgens Royal HaskoningDHV is de transportsector verantwoordelijk voor 20 tot 25 procent van het energiegebruik en CO2-uitstoot wereldwijd. Het bedrijf werkt mee aan de inzet van schonere brandstoffen (LNG) en verantwoorde biobrandstoffen. Dit zijn stappen die nodig zijn om met de transportsector naar een CO2-neutrale toekomst toe te werken.

Daarnaast is ook infrastructuur van belang. “Voor welvaartsontwikkeling is het heel belangrijk om goed aangesloten te zijn op transportnetwerken”, zegt Demmers. "Veel van deze netwerken moeten nog ontwikkeld en aangelegd worden, maar tegelijkertijd weten we dat grondstoffen schaarser zijn en dat we ons moeten richten op inzet van duurzame energie."

Circulaire industrie

In het ‘Take Back Chemicals’ project laat Royal HaskoningDHV zien hoe het gedachtegoed van de circulaire economie wordt toegepast in de chemische industrie. Hiervoor ontwikkelde het advies- en ingenieursbureau een business model om hulpstoffen voor chemische processen terug te nemen na gebruik en weer hoogwaardig te hergebruiken in hetzelfde of in andere processen.

Volgens de MVO-manager is het van vitaal belang voor bedrijven om zich te wijden aan oplossingen voor verduurzaming. Het bedrijfsleven moet hierbij de win-winkansen opzoeken en hun corebusiness steeds duurzamer maken. Dat kan door betere producten en diensten te ontwikkelen, die echt nodig zijn en een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. "Focus je op datgene waar je daadwerkelijk impact hebt."

Foto: Royal HaskoningDHV (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu