Leestijd 3 minuten

Afvalbedrijven: ‘Kunststof scheiden is en blijft belangrijk’

‘Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu’, kopte de NOS vorige week naar aanleiding van een rapport van het CPB. Het is echter wel belangrijk om door te gaan met gescheiden inzameling van plastics, stellen de afvalbedrijven in een gezamenlijk statement.

Shutterstock 169794539

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is wel degelijk succesvol, constateren de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, de NVRD en het afvalfondsverpakkingen in hun statement. Binnen deze organisaties zijn de private en publieke afvalbedrijven en het verpakkende bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Door de goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard, schrijven de organisaties. Het is volgens hen dan ook belangrijk om hiermee door te gaan.

Uitdagingen

Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Net als het CPB concluderen de organisaties dat bijstelling van het systeem nodig is om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen.

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen is de laatste jaren sterk gegroeid. Veel gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van de afvalscheiding door huishoudens. Daarmee geven ze invulling aan de ambities van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie, wat beoogt om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen.

Een belangrijk deel van het ingezamelde plastic vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is.

Hoogwaardig recyclen

Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is een gezamenlijke inspanning van de keten nodig, stellen de organisaties. Het is volgens hen belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling, nog verder toenemen.

De partijen die hierbij betrokken zijn: producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk zijn zich ten volle bewust van deze uitdagingen en werken al samen om tot oplossingen tot komen. Duidelijk is ook voor de afvalbedrijven dat hier een serieuze opgave ligt en dat de kunststofrecycling niet van de ene dag op de andere een circulaire business case zal zijn. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is hiervoor essentieel.

Wat niet werkt is de indruk wekken dat het allemaal geen zin heeft, stellen de organisaties, dat is feitelijk onjuist en doet afbreuk aan het draagvlak wat nodig is om tot verbetering te komen. Belangrijk is juist om de blik op de toekomst gericht te houden. De notitie van het CPB geeft daarvoor goede aanknopingspunten, besluiten de opstellers van het statement.

Bron: Vereniging Afvalbedrijven | Foto: photka/Shutterstock

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu