Leestijd 4 minuten

'Circulaire economie heeft grote impact op Metropoolregio'

In de Metropoolregio Amsterdam liggen grote kansen met de circulaire economie. Deze liggen vooral in de bouwketen en de keten van organische (rest)stromen.

Circulaire economie

Dat meldt Rabobank. Vier lokale Rabobanken in de metropoolregio Amsterdam (Amsterdam,  Amstel en Vecht, Zaanstreek en Schiphol) hebben opdracht gegeven aan Circle Economy, TNO en FABRIC om een quick scan van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) te maken.

De quick scan voor de metropoolregio Amsterdam laat volgens Rabobank in eerste instantie zien waar de grootste impact te behalen is met de circulaire economie. Een uitgebreide analyse van macro-economische statistieken levert een lijst met ketens op die geprioriteerd zijn aan de hand van vier indicatoren: ecologische impact, economische belangen, behoud van waarde en transitiepotentieel.

Strategieën

Daarnaast is volgens Rabobank bekeken wat de bereidheid is van alle betrokken partijen om met de ketens aan de slag te gaan. Er is gezamenlijk gekozen om twee ketens verder uit te diepen met strategieën: de bouwketen en de keten van organische (rest)stromen.

De bouwketen is onder te verdelen in bestaande bouw en nieuwbouw. Daaronder zijn de belangrijkste strategieën gehangen:

 • Ontmanteling en scheiding: Efficiënt ontmantelen en scheiden van reststromen om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.
 • Hoogwaardige recycling en hergebruik: Het hoogwaardig terugwinnen en hergebruik van materialen en componenten.
 • Smart design: Slim ontwerpen van gebouwen zodat deze beter uitgerust zijn wanneer de bestemming van een gebouw verandert en materiaal kan worden hergebruikt.
 • Online marktplaats en grondstoffen gebruik: Het uitwisselen van grondstoffen tussen marktpartijen om zo in nieuwbouw (hoogwaardige) restmaterialen te kunnen

De organische keten is onder te verdelen in (rest)stromen uit industrie en retail/huishoudens. ook daaronder zijn door Rabobank de belangrijkste strategieën gehangen:

 • Afvalscheiding en retourlogistiek: Slimme afvalscheiding en retourlogistiek om logistieke hub van de regio slim in te zetten en de waarde van reststromen te verhogen.
 • Terugwinnen van nutriënten: Essentiële nutriënten terugwinnen om nutriëntencyclus te sluiten.
 • Cascadering van organische stromen: Organische reststromen op een zo slim mogelijke manier inzetten. 

Impact voor de metropoolregio in cijfers

Bouw:

 • jaarlijks € 85 mln aan waarde toegevoegd
 • De besparing in CO2-emissies is 500 kiloton per jaar, een reductie van 2,5 procent op de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio
 • De totale materiaalbesparing komt neer op 500 kiloton, 8 procent van de import in de Metropool Regio Amsterdam.
 • Bovendien worden er 700 extra banen gecreëerd

Organische reststromen:

 • jaarlijks € 110 mln per jaar aan waarde toegevoegd
 • De besparing in CO2-emissies is 500 kiloton per jaar, wat neerkomt op een reductie van 2,9 procent op de jaarlijkse CO2-uitstoot
 • De totale materiaalbesparing komt neer op 875 kiloton,15,9 procent van de import in de Metropool Regio
 • Daarnaast worden er 800 extra banen gecreëerd.

Dit is voor de bouwketen op basis van 70.000 nieuwbouwwoningen en 70.000 bestaande woningen, aldus Rabobank. Wanneer de strategieën verder worden opgeschaald naar totale bestaande bouw in de regio kan de impact nog verder worden vergroot. Voor de reststromen is de basis 70.000 huishoudens, ook hier is de potentiële impact nog veel groter.

Regionale Circular Economy Challenge

Rabobank ziet circulair ondernemen ook als één van de speerpunten waarop de vernieuwing van de Nederlandse economie en maatschappij gestalte zal krijgen in de komende jaren. Deze vernieuwing begint volgens de bank vaak op lokaal en regionaal niveau.

“Hier vinden bedrijven, kennisinstellingen en lokale en regionale overheden elkaar om gezamenlijk huidige economische, ecologische en sociale vraagstukken om te draaien in innovatieve, circulaire oplossingen die het gebied nieuwe energie geven.”

Inmiddels hebben elf ondernemingen toegezegd om de komende maanden aan de slag te gaan met het uitwerken van een concreet actieplan voor circulair ondernemen. Deze zogeheten CE Challenge wordt op 1 december afgesloten met een kennisdag waarop de deelnemende bedrijven hun actieplan presenteren.

Download hier de infographic

Lees ook:

Video: 'Circulaire economie essentieel voor energietransitie'

 

Bron: Rabobank | Foto: public domain | Infographic: Robin de Boer

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu