Leestijd 2 minuten

‘Circulaire economie is onbenutte kans in CO2-reductie’

Door tweederde van het huishoudelijk afval te recyclen kan de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 6 procent worden teruggedrongen. In de Europese Unie zou deze toename in recycling leiden tot een CO2-reductie van 4 procent.

3435352967 f7a4265d0f o

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) dat is uitgevoerd door CE Delft. Het grootste deel van het huishoudelijk afval bestaat uit verpakkingsafval. Het onderzoek laat zien dat de circulaire economie in veel gevallen als een effectieve klimaatstrategie kan worden gezien.

"Klimaatbeleid van de Europese Unie én van de afzonderlijke lidstaten is vooral gericht op energie en transport"

In een circulaire economie bestaat er geen afval, wordt uitsluitend van hernieuwbare energie gebruikgemaakt en is het gebruik van hulpbronnen geoptimaliseerd. De focus ligt op vermindering, hergebruik en recycling van afval.

Over het hoofd

In hun rapportage stellen de onderzoekers dat het klimaatbeleid van de Europese Unie én van de afzonderlijke lidstaten tot nu toe vooral is gericht op energie en transport. Daarmee worden de grote potentiële voordelen van grondstoffenbeleid en circulair beleid over het hoofd gezien, aldus de onderzoekers.

Het voornemen van het pakket voor de circulaire economie (Closing the loop) van de Europese Commissie past hier goed in en zou kunnen worden gekoppeld aan het klimaatbeleid.

Stoppen met storten

Door van storten naar meer recycling te gaan, kan de jaarlijkse uitstoot van broeikassen significant worden teruggedrongen, stelt het rapport. Bij de berekening is uitgegaan van tweederde van het huishoudelijk afval, omdat 100 procent recycling volgens de onderzoekers zeker op korte termijn niet haalbaar wordt geacht.

Huishoudelijk restafval maakt 10 procent van het totaal aan afval uit. De reductie van broeikasgassen wordt aanzienlijk hoger als ook de overige 33 procent van het huishoudelijk afval en ook het recyclepotentieel van andere afvalfracties wordt beschouwd - zoals afvalstromen van bedrijven, de industrie en de bouw.

Effectieve strategieën

Kenmerkende aspecten van een circulaire economie, zoals vermindering van materiaalgebruik, meer recycling en optimalisatie van hulpbronnen, zijn effectieve strategieën om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, concluderen de onderzoekers.

Onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden maakt het rapport duidelijk welke effectieve strategieën denkbaar zijn, welke stappen mogelijk zijn en wat die opleveren. Het gaat dan om van storten naar verbranding met energieterugwinning, van verbranding met energieterugwinning naar recycling, van recycling naar hergebruik en ten slotte van hergebruik naar reductie.

Bron: KIDV | Foto: Flickr Creative Commons (Cropped by DuurzaamBV)

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu