Leestijd 3 minuten

Groene sector creëert kansen voor economie

De werkgelegenheid in de milieusector is toegenomen. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) laten zien dat de werkgelegenheid tussen 2001 en 2015 met bijna 14 procent is gestegen in de sector.

20172011 cbs

De data zijn gepubliceerd in de webpublicatie ‘Groene Groei’ van het CBS. Hierin wordt de vergroening van de Nederlandse economie in beeld gebracht,

Groen werken

De toename van werkgelegenheid in de milieusector is opmerkelijk omdat de totale werkgelegenheid na 2008 afnam. Onder de milieusector vallen bedrijven en organisaties die goederen en diensten produceren op het gebied van milieubescherming en grondstofmanagement.

Met name de werkgelegenheid in energiebesparingsactiviteiten en hernieuwbare energieproductie nam fors toe. Hiervan genereren zonne- en windenergie de meeste werkgelegenheid met 13.000 voltijdsbanen in 2015.

Bijdrage van de milieusector aan het BBP tot € 16.7 miljard gegroeid in 2015

Met de werkgelegenheid nam ook de toegevoegde waarde van de milieusector toe. Het aandeel in het bruto binnenlands product (BBP) steeg van 1.9 procent in 2001 naar 2.5 procent in 2015. In absolute termen is dat een stijging van € 9.1 miljard in 2001 tot € 16.7 miljard in 2015.

In vergelijking met andere OESO-landen scoort Nederland gemiddeld. De lijst wordt aangevoerd door Estland, waar de milieusector 4.1 procent bijdraagt aan het BBP.

Duurzame investeringen

De investeringen in de milieusector zijn ook toegenomen van € 2.2 miljard in 2000 tot € 4.9 miljard in 2015. Hiermee is het aandeel van milieu-investeringen in totale investeringen gestegen van 2.1 procent naar 3.7 procent in dezelfde periode.

Het grootste gedeelte van de investeringen in 2015 waren gerelateerd aan afvalwaterzuivering en riolering. Afvalbeheer was goed voor 19 procent van de milieu-investeringen. Grote stijgers waren investeringen in hernieuwbare energie met 30 procent en energiebesparing met 87 procent. Het CBS merkt op dat in vergelijking met andere OESO-landen Nederland relatief hoog scoort in dit segment en buurlanden als België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk achter zich laat.

Groene patenten

De CBS concludeert dat ook het aandeel groene technologie patentaanvragen in totale patentaanvragen is gegroeid van 4.9 procent in 2000 tot 11.1 procent in 2012. Het aandeel daalde vervolgens tot 7.1 procent in 2013.

Groene patenten zijn patenten van technologie over afval, windenergie, geothermische energie, zonne-energie, getijdenenergie en biomassa, die door Nederlandse aanvragers bij het Europees Octrooibureau (EPO) zijn ingediend.


Groene patentaanvragen groeiden sneller dan totale aanvraag van patenten

Het totale aantal patentaanvragen is in de betreffende periode gestegen, maar het aantal groene patenten groeide nog veel sneller. Dit kan volgens het CBS geïnterpreteerd worden als een verhoging van de inventiviteit met betrekking tot schone technologieën in Nederland. De recente afname zou kunnen komen doordat veel technologieën nu klaar zijn om geïmplementeerd te worden.

Internationaal gezien ligt het aandeel echter onder het gemiddelde. Nederland staat op plaats 28 van de totaal 34 landen in 2012, één positie lager dan in 2000. Dat wijst erop dat Nederland de afgelopen jaren minder intellectuele eigendom in groene technologie heeft opgebouwd dan de meeste andere OESO-landen. 

Bron: CBS | Foto: Shutterstock.com

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu