Top over biodiversiteit in Kunming moet het Parijsakkoord voor de natuur worden

Deze week start in Kunming, China het eerst deel van een biodiversiteitstop (CBD CoP15). De ambitie is om te komen tot een natuurakkoord met concrete doelen om de leefbaarheid van onze planeet te garanderen. Want het verlies aan biodiversiteit is net zo’n grote bedreiging voor het leven op aarde als klimaatverandering en vereist dezelfde internationale aanpak.

Biodiversiteit
Een miljoen diersoorten wordt met uitsterven bedreigd | Credit: Adobe Stock

Sinds het klimaatakkoord van Parijs streeft de internationale gemeenschap een gezamenlijk vastgesteld doel na. Om het leven op aarde in stand te houden moet de temperatuur onder de anderhalve graad blijven. De daarbij horende CO2-reductiedoelen zijn concreet en per land, bedrijf en product uit te rekenen. Dat wil niet zeggen dat we daarmee overal voldoende resultaat boeken, maar de doelen zijn in elk geval helder.

Dieren sterven massaal uit

Veel lastiger is dat voor een tweede grote bedreiging voor het leven op aarde: het verlies aan biodiversiteit. Dier- en plantensoorten sterven in hoog tempo uit. Volgens de IUCN rode lijst en bijbehorende Rode Lijst Index (RLI) die internationaal als graadmeter voor de stand van de natuur worden beschouwd, ging tussen 1970 en 2016 maar liefst 68 procent van de populaties van gewervelde diersoorten verloren. Van de soorten die nog over zijn wordt 28 procent met uitsterven bedreigd, wat neerkomt op een miljoen soorten.

En net als een te hoog CO2-gehalte in de lucht bedreigt het verdwijnen van plant- en diersoorten het voortbestaan van het leven op aarde. Wij zijn namelijk afhankelijk van de ecosysteemdiensten die de natuur ons biedt. Onderzoekers van University of Cambridge pleitten begin dit jaar dan ook voor het opnemen van natuur bij het meten van economisch succes.

En niet alleen wetenschappers luiden de noodklok. Ook financiële instellingen maken zich zorgen die ze dit jaar uitten door het ondertekenen van de Finance for Biodiversity Pledge. Daarin roepen ze regeringsleiders op om het proces van natuurverlies aan te pakken.

Minder biodiversiteit kost geld

Want biodiversiteitsverlies gaat ten koste van bepaalde ecosysteemdiensten zoals beschikbaar schoon water, vruchtbare bodems waarvan bedrijven (en dus mensen) afhankelijk zijn. En dat kost geld. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben wereldwijd voor 510 miljard euro aan financieringen uitstaan bij bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van één of meerdere ecosysteemdiensten.

De top in Kunming moet net als de Klimaattop in Parijs voor de opwarming van de aarde, een keerpunt inluiden voor het verlies aan biodiversiteit. Of dat lukt is de vraag. Want biodiversiteit is minder gemakkelijk meetbaar dan het gehalte aan CO2 in de lucht. Ook ontbreekt een overkoepelend doel dat uit te splitsen is in concrete acties.

Wat kan een ondernemer doen voor biodiversiteit?

Maar dat betekent niet dat bedrijven niets kunnen ondernemen. Want voor ondernemers wordt het steeds belangrijker om een actieve rol te spelen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. En bedrijven kunnen vandaag al beginnen om dit onderwerp op de agenda te zetten. In Koplopers zijn een bank en bedrijf te gast die daar nu al mee aan de slag gaan:

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu