Leestijd 5 minuten

Infographic: FrieslandCampina in Borculo: 3 duurzame innovaties

FrieslandCampina werkt hard aan de verduurzaming van zijn productielocatie in Borculo. Deze drie innovatieve technologieën dragen daaraan bij.

30 11 16fc hoofdafbeelding

FrieslandCampina produceert in Borculo ingrediënten voor kindervoeding, sportvoeding en producten voor de farmaceutische industrie. Eind vorig jaar nam het zuivelconcern in Borculo een nieuwe fabriek voor kindervoeding in gebruik.

Deze fabriek, die zich tegenover de bestaande fabriek van FrieslandCampina bevindt, is in staat jaarlijks 750 miljoen kilo melk te verwerken tot kindervoeding.

[image]

Duurzame productie

Met zijn strategie Nourishing by Nature streeft FrieslandCampina naar het voeden van de groeiende wereldbevolking met goede voeding. Tegelijkertijd wil het bedrijf duurzaam groeien en efficiënt produceren. Hierbij staan drie pijlers centraal:

  • Betere voeding voor de wereld
  • Goede inkomsten voor zijn boeren
  • Nu en in de toekomst

Het zuivelconcern wil deze ambities bereiken door samen met de leden-melkveehouders en ketenpartners de energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen.

De nieuwe fabriek in Borculo past binnen de doelstellingen van die duurzaamheidsstrategie. Drie innovaties in het bijzonder dragen hieraan bij. Bekijk ook de infographic:

Download de infographic

1. Minder CO2-uitstoot door gebruik pyrolyse-olie

FrieslandCampina maakt voor zijn duurzame energievoorziening op de productlocatie in Borculo gebruik van pyrolyse-olie. Met deze duurzame olie stookt het bedrijf zijn stoomketel, die de productielocatie in Borculo van energie voorziet. Door over te stappen op pyrolyse-olie bespaart FrieslandCampina jaarlijks 10 miljoen kubieke meter aardgas. Dat betekent een reductie van 16.000 ton CO2, een daling van 15 procent.

De olie is afkomstig van het Hengelose bedrijf Empyro, dat het product wint uit biomassa. Dat doet het bedrijf door middel van pyrolyse, een techniek waarbij verhitting plaatsvindt zonder zuurstof toe te voegen. In het pyrolyseproces worden houtsnippers en snoeiafval onder hoge druk ‘gekraakt’. Daarbij ontstaat een damp, die binnen 2 seconden wordt afgekoeld en wordt gecondenseerd tot pyrolyse-olie. Van de energie die zich in de biomassa bevindt, komt 70 procent in de olie terecht.

De olie wordt dagelijks per vrachtwagen van Hengelo naar Borculo vervoerd. FrieslandCampina verbrandt die olie vervolgens om stoom te produceren. Deels met deze warmte - geproduceerd uit olie en hout - kan jaarlijks 750 miljoen kilo melk worden ontroomd, gepasteuriseerd en verpoederd tot hoogwaardige ingrediënten voor kindervoeding.

2. Duurzaam biogas uit mest

Naast duurzame pyrolyse-olie, gaat FrieslandCampina op de productielocatie in Borculo binnenkort ook biogas gebruiken voor het opwekken van duurzame stoom. Daarvoor werkt de zuivelonderneming samen met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum. GZV heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik, waarmee het bedrijf mest en reststoffen uit de voedselverwerkende industrie omzet in biogas. De mest is onder meer afkomstig van leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De mestverwerking door GZV draagt eraan bij dat melkveehouders aan hun fosfaatverplichtingen en verwerkingsplicht kunnen voldoen.

Jaarlijks gaat FrieslandCampina circa 5 miljoen kubieke meter aardgasequivalenten van GZV afnemen in de vorm van biogas. Daarmee dringt de onderneming zijn CO2-uitstoot met ongeveer 8.000 ton terug.

Om het transport van het biogas mogelijk te maken, legt Stedin Infradiensten een gasleiding aan van GZV naar de productielocatie van FrieslandCampina in Borculo. Naar verwachting start de levering van het biogas begin 2017.

3. Duurzame grondstof uit afvalwater

Daarnaast gaat FrieslandCampina het afvalwater van zijn productielocaties in Borculo en Lochem rechtstreeks aan het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) leveren. Het waterschap wint uit dit restwater de duurzame grondstof neo-alginaat. Het restwater van de twee zuivelfabrieken van FrieslandCampina gaat eind 2017 via persleidingen naar de nieuw te bouwen Nereda-zuiveringsinstallatie in Zutphen. De installatie zuivert het restwater en onttrekt neo-alginaat uit het slib.

Door zijn watervasthoudende en -afstotende eigenschappen, biedt neo-alginaat diverse mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Zo is de duurzame grondstof onder meer toepasbaar als verdikkings-/lijmmiddel, coating en stabilisator.

Tot nu toe wordt alginaat volgens WRIJ gewonnen uit zeewier in China. Door straks alginaat te winnen uit slibkorrels, die worden gevormd bij het Nereda-zuiveringsproces, kan de grondstof volgens WRIJ duurzamer, goedkoper en breder inzetbaar op de markt worden gebracht. De bouw van de neo-alginaatfabriek in Zutphen gaat naar verwachting in het voorjaar van 2017 van start.

Verduurzaming FrieslandCampina

Volgens Michiel de Rooij, plant director van FrieslandCampina Domo Borculo, zijn deze projecten grote stappen in het verduurzamen van het productieproces. “Hierdoor is Borculo in staat zijn doelstellingen ten opzichte van het verwaarden van melk en klimaatneutrale groei te realiseren”, zegt De Rooij.

Zo dragen de samenwerkingen met Empyro voor pyrolyse-olie en met Groot-Zevert voor biogas bij aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

“FrieslandCampina is van mening dat duurzaam ondernemen iets is wat je samen doet. Het nog beter toegankelijk maken van de nutriënten in melk staat aan de basis van het succesvol verwaarden van de melk”, vervolgt de plant director. “Zo is de innovatie op het vlak van neo-alginaat met het Waterschap een goed voorbeeld van de verwaarding van reststromen en uiteindelijk de verwaarding van melk.”

Infographic: Robin de Boer, DuurzaamBedrijfsleven Media

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu