Leestijd 2 minuten

Jonge boeren investeren massaal in duurzame landbouw

De provincie Noord-Holland stimuleert duurzame landbouw door subsidies beschikbaar te stellen voor jonge boeren. Daarmee kunnen zij investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, precisielandbouwtechnieken of elektrische landbouwvoertuigen. Om alle aanvragen te kunnen honoreren werd de subsidiepot verhoogd naar ruim een miljoen euro.

Precisie landbouw

De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen van jonge boeren. Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw, vindt het geweldig dat zoveel jonge boeren hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. “Door het subsidieplafond nu te verhogen kunnen alle aanvragers direct investeren in duurzame maatregelen en hoeven ze niet te wachten op de volgende openstelling.”

Precisielandbouw

Een van de projecten waarvoor jonge boeren de subsidie aanvragen is precisielandbouw. Dit houdt in dat gewassen en vee precies de behandeling krijgen die ze nodig hebben, met behulp van sensoren. In de traditionele akkerbouw wordt bijvoorbeeld per perceel berekend hoeveel kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn voor een optimale groei van het gewas; bij precisielandbouw gebeurt dit per vierkante meter.

Door onder- en overbemesting wordt voorkomen groeien gewassen optimaal, wordt de impact op het milieu verlaagd en besparen de boeren kosten voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Natuurinclusieve landbouw

De provincie Noord-Holland stelde eerder al € 750.000 beschikbaar voor natuurinclusieve landbouw. In 2030 moet alle grondgebonden landbouw in de provincie bijdragen aan het behoud en versterken van de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en water op en rond boerenbedrijven. Elke boer moet hier vanuit de kracht van diens bedrijf aan kunnen bijdragen, zegt de provincie.

De huidige subsidies vallen onder de regeling Jonge Landbouwers en zijn onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt de subsidie beschikbaar die door de Europese Unie verdubbeld wordt.

Lees ook: Ruud Huirne: ‘Moderne boer is naast voedselproducent ook marketeer van duurzaamheid’

Bron: Provincie Noord-Holland | Beeld: AdobeStock

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu