Leestijd 2 minuten

Landbouwsector zet in op verbeterde bodemkwaliteit

Delphy, ZLTO, Proefboerderij Rusthoeve en Vlaamse onderzoeks- en kennisinstellingen werken de komende drie jaar samen om de bodemkwaliteit van landbouwgronden te verbeteren.

Drought 780088 1920

De partijen werken samen in het nieuwe Europese project ‘Leve(n)de bodem’, dat loopt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019. Doel is land- en tuinbouwers oplossingen bieden voor een betere structuur van en een beter organisch stofgehalte en gezondere nutriëntenmix in de bodem, in combinatie met een goede gewasopbrengst.

Bodemkwaliteit

Volgens adviesbureau Delphy is de bodem de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. Om elk jaar goede gewasopbrengsten te garanderen, is de zorg voor de opbouw en het behoud van een kwalitatief goede bodem cruciaal, stelt het bureau.

Daarnaast zouden verschillende innovaties, zoals innovatieve teelttechnieken, verbeterede rassen, minerale meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en aangepaste machines bijdragen aan verhoogde gewasopbrengsten.

Bodemverdichting

Deze innovaties leiden volgens Delphy in sommige gevallen echter tot een verminderde bodemkwaliteit. Zo kunnen machines bodemverdichting veroorzaken. Het is dan ook zaak dat land- en tuinbouwers rekening houden met de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit.

De handvatten daarvoor moeten voortkomen uit dit samenwerkingsproject. Zo worden de komende drie jaar kennis en inzichten uit praktijkonderzoek vertaald naar verschillende tools, modellen en technieken. Daarnaast zullen de praktijkonderzoekers boeren en tuinders samenbrengen op demovelden voor de uitwisseling van praktijkervaring.

Duurzaam bodembeheer

Vervolgens moet de ondernemer die kennis en ervaringen kunnen implementeren in zijn bedrijfsvoering. De projectpartners van het Leve(n)de Bodem-project komen daaraan tegemoet. Zo zorgen deskundigen voor individuele begeleiding op maat voor de ontwikkeling van oplossingen voor een betere bodemkwaliteit.

Daarnaast worden er ondernemersgroepen opgericht die samenkomen rondom bodemgerelateerde thema’s, zoals peilgestuurde drainage, alternatieve manieren van bodembewerking en bodemstructuur.

Samenwerkingsprogramma

Het project Leven(d)e bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro).

Lees ook: 

2-in-1-tractorband van Michelin vermindert bodemverdichting

Bron: Delphy | Foto: public domain

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu