Leestijd 2 minuten

Leveren deze agrifood-projecten € 7 mrd per jaar op?

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben woensdag drie investeringsvoorstellen aangeboden aan de campagne NL Next Level. De voorstellen moeten bijdragen aan een duurzame landbouw en de versterking van de concurrentiekracht van Nederland.

Agricultural machine 1918987 1920

NL Next Level is een campagne van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. De campagne is onderdeel van een investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen. Om dat te bereiken, richt NL Next Level zich op nieuwe banen, groene groei en het versterken van de concurrentiekracht van Nederland.

Beperking gewasbeschermingsmiddelen

Met drie investeringsvoorstellen spelen de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op deze doelstelling in. Het gaat om de volgende voorstellen:

  • Healthy plants-Healthy planet: met dit voorstel willen de partijen komen tot een weerbaar productiesysteem, waarin gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum worden beperkt.
  • ‘Mest: een gouden, groene grondstof’: dit project moet mest, nu een maatschappelijk probleem en afvalproduct, opwaarderen tot een waardevolle grondstof in een circulaire economie.
  • ‘Smart agri-horti-food-keten’: hierbij gaat het om de inzet van digitalisering om te komen tot een slimme productie en transparantie in de voedselsector.

Volgens de topsectoren hebben de investeringsvoorstellen als doel om met nieuwe kennis en slimme technologie de voedsel- en sierteeltproductie te vernieuwen. Dat maakt het mogelijk om te voorzien in een toenemende vraag en tegelijkertijd de milieuvoetafdruk van de productie te verkleinen. Daarnaast bieden de voorstellen Nederland de mogelijkheid om zijn concurrentiepositie te versterken.

Duurzame voeding

“De toenemende vraag naar voedsel en de beperkt beschikbare hoeveelheid grond en grondstoffen vragen om een wijze van productie die uiterst efficiënt omgaat met deze schaarse middelen. Nieuwe kennis en slimme technologie, zoals smart farming, drones, internet of things en genomics, bieden wat dit betreft ongekende mogelijkheden”, zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van topsector Agri & Food, in een persbericht.

“We willen de ontwikkelingen op dit terrein versnellen en opschalen. Het is de ambitie van beide betrokken topsectoren de onbetwiste koploper te blijven in de productie van gezonde en duurzame voeding en maximaal bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.”

€ 7 mrd

De topsectoren verwachten dat de investering van deze voorstellen leidt tot een vergroting van de verdiencapaciteit van Nederland, oplopend tot € 7 mrd per jaar. Voor de uitvoering van de voorstellen is volgens hen de komende vijf jaar een financiële injectie van in totaal € 1,2 mrd nodig. Twee derde deel daarvan moet door het bedrijfsleven worden gedragen, het overige deel moet komen uit publieke middelen, aldus de partijen.

Bron: Topsector Agri & Food | Foto: public domain

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu