Leestijd 2 minuten

‘Nieuwe toepassing biedt kans voor opschaling zeewierteelt’

Zeewier biedt kansen als het gaat om ecosysteemdiensten, zoals golfslagdemping in windparken en de opname van nutriënten. Deze toepassingen kunnen mogelijk helpen om te komen tot een rendabele grootschalige teelt.

Seaweed 629496 1280

Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. De universiteit onderzocht wat de mogelijkheden zijn om met zeewier rendabel te kunnen telen met een centrale rol voor het duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal.

Daarvoor bekeken ze de toepassingen van zeewierteelt in de Eems-Dollard en in het toekomstige offshore-windpark Borssele. De ecosystemen die zeewierteelt in deze gebieden levert, blijken divers van aard.

Zo kan zeewierteelt de concentratie slib in de Eems-Dollard verminderen, doordat het slib bezinkt in de luwte van de zeewiervelden. Daarnaast neemt zeewier stikstof en fosfaat op, wat volgens de onderzoekers bijdraagt aan ecologisch herstel van het gebied.

Golfslagdemping

Ook de ontwikkeling van zeewierteelt in het windpark Borssele levert mogelijk verschillende ecosysteemdiensten op, zoals golfslagdemping en opname van metalen. Daarnaast kan zeewierteelt bijdragen aan natuurbescherming en een positief effect hebben op de visstand, stellen de onderzoekers.

Het economisch een maatschappelijk nut van zeeweerteelt komt volgens Wageningen UR beter tot uiting als zeewier voor meerde doeleinden kan worden gebruikt. Daarvoor is het van belang dat private en publieke partijen de samenwerking opzoeken om meerdere doelen tegelijk na te streven, stellen de onderzoekers.

Innovatieve pilots

Om bedrijven en investeerders enthousiast te maken voor de toepassingen van zeewierteelt, is het volgens Wageningen UR belangrijk de functionaliteit te bewijzen en de levering van diensten te garanderen.

Innovatieve pilots, waarin meer kennis wordt opgedaan over de toepassingen van zeewier, moeten daaraan bijdragen. Voorbeelden zijn een test met jaarrond telen van meerdere zeewiersoorten of een verkenning van de vertragende invloed van zeewierteelt op golfslagdemping.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving | Foto: public domain

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu