Leestijd 2 minuten

‘Sleutel voor herstel biodiversiteit ligt ook op landbouwgrond’

Winst op het gebied van biodiversiteit is niet alleen te halen in natuurgebieden, maar ook in de agrarische sector. Een nieuw Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet hieraan bijdragen.

Shutterstock 673285228

Dinsdag sprak de federatie met wetenschappers, natuurorganisaties en vertegenwoordigers uit de agrarische sector over een ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’, dat de komende tijd wordt opgesteld. De aanleiding voor dit plan is recent onderzoek, waaruit blijkt dat sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. Ook het aantal weidevogels, bijen en vlinders loopt terug, aldus de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Dat is onder meer zorgelijk voor de landbouw, stelt de organisatie, omdat de sector voor bijvoorbeeld de bestuiving van gewassen en weerbaarheid tegen plagen en ziekten afhankelijk is van insecten en andere dieren.

Herstel biodiversiteit

De sleutel voor het herstel van de biodiversiteit in Nederland ligt volgens de FPG niet alleen in natuurgebieden, maar ook op landbouwgronden, die 60 procent van het Nederlands landoppervlak beslaan. Zo kan met praktische maatregelen op het gebied van gewasbescherming, bemesting, grondbewerking, maaien, bouwplan, landschapselementen en akkerranden winst worden behaald, aldus de FPG.

Met name op landgoederen en grondgebonden bedrijven ziet de FPG volop kansen voor succesvoorbeelden. Landgoedeigenaren zoeken volgens de federatie al eeuwenlang naar een duurzaam evenwicht tussen economie en ecologie. Net als grondgebonden agrarische bedrijven bieden zij perspectief voor agrarische natuur en verantwoord bodem- en waterbeheer.

Fiscale prikkels

Van boeren kan echter niet worden verlangd dat zij de volledige verantwoordelijkheid voor deze opgave op zich nemen. Het plan zou zich dan ook moeten richten op de vraag hoe agrariërs in staat kunnen worden gesteld om de juiste maatregelen te nemen.

Mogelijkheden zijn ondersteuning in de vorm van financiële mogelijkheden en fiscale prikkels, kennis, het wegnemen van knelpunten in de regelgeving die duurzame ontwikkeling afremmen en het versterken van de positie van boeren in de keten.

Lees ook:

Bron: Federatie Particulier Grondbezit, NERN | Foto: Shutterstock.com

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu