Leestijd 2 minuten

Topsector Agri & Food: dit zijn de ambities voor de komende 5 jaar

De Topsector Agri & Food wil de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van landbouw en voeding wereldwijd verder uitbouwen en versterken. De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 geeft daar richting aan.

Adobestock 173315878

Daarbij staan vijf kernthema’s centraal: gezond en veilig voedsel, klimaatneutraal geproduceerd, in circulaire systemen, met inzet van slimme technologie en aangestuurd door consument en maatschappij. Op basis van deze agenda kunnen partijen projectvoorstellen indienen voor de aanvraag van financiering.

Bekijk Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021

Milieu-impact productie

De agenda is tot stand gekomen met input vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Centraal in de agenda staat de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voorzien van voldoende, lekker, gezond en veilig voedsel. Daarbij is het van belang dat de invloed van de productie op klimaat, milieu, water en natuur worden geminimaliseerd.

Om dat te bereiken, is volgens de agenda extra inzet nodig om de beschikbare grond en reststromen beter te benutten met nieuwe kennis en technologie. Ook dienen bijproducten en reststromen, zoals dierlijke mest, beter te worden benut en worden omgezet in waardevolle grondstoffen voor een circulaire economie.

Dit komt overeen met de ambities en acties die zijn benoemd in de Transitieagenda Biomassa & Voeding, die eerder deze week werd uitgebracht.

Bekijk Transitieagenda Biomassa & Voeding

“De Nederlandse sector is toonaangevend in de wereld. Met nieuwe kennis en slimme technologie zijn verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig”, zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Topsector Agri & Food, in een persbericht. “Daarbij leggen we de meetlat hoog door te streven naar klimaatneutrale productie en circulaire systemen. Daarmee sluiten we naadloos aan op de ambities in het regeerakkoord van Rutte III.”

€ 35 mln

De Topsector organiseert jaarlijks in maart een oproep voor het indienen van publiek-private projecten met een toegepast karakter, die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda. Voor deze projecten is in totaal circa € 35 mln beschikbaar van de overheid, voornamelijk in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research. Dit bedrag moet in de projecten minimaal worden verdubbeld door het bedrijfsleven.

Ook kan de Topsector met projecten meedingen naar ruim € 50 mln, die de overheid specifiek beschikbaar stelt voor het mkb. Tot slot is er, via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) € 100 mln beschikbaar voor fundamenteel onderzoek binnen de Topsectoren.

Bron: Topsector Agri & Food | Foto: 

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu