Change Leiderschap

Ebbinge

Ebbinge is executive searchbureau voor leidinggevende posities in het bedrijfsleven en de publieke sector. Het is ook gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. Ebbinge zoekt leiders die verder kijken dan het financiële kortetermijnsucces, en juist ook een positieve bijdrage willen leveren aan het milieu en de maatschappij. Ebbinge is gevestigd in Amsterdam en heeft ook kantoren in Brussel en Parijs.


Visie

Met de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving wordt van bedrijven gevraagd dat ze breder kijken dan alleen winstbejag. Volgens Ebbinge hoort bij deze bredere verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven een nieuw type leiderschap. Daarom zoekt het bureau voor leidinggevende posities mensen die deze brede verantwoordelijkheid dragen. Door deze mensen te plaatsen op leidinggevende posities bij bedrijven hoopt Ebbinge de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Strategie

Waar veel bedrijven opzoek zijn naar leidinggevenden die voldoen aan de eigen selectiecriteria, gaat Ebbinge gesprek aan om voorbij deze criteria te kijken. Ebbinge ontwikkelde op basis van onderzoek een beeld van wat de kwaliteiten van een leider van de toekomst zouden moeten zijn. Dat onderzoek voerde het samen uit met Nyenrode Business Universiteit. Ze namen de leiders van 28 toonaangevende bedrijven onder de loep en onderzochten wat de gemene deler van deze personen was. Hieruit destilleerde het zeven leiderschapskwaliteiten die onderscheidend zijn bij het realiseren van een positieve verandering. Deze eigenschappen zijn zelfbewust, verantwoordelijk, voordenkend, vernieuwend, verbindend, koersvast en impactvol. Volgens Ebbinge heeft een echte leider deze kwaliteiten in meer of mindere mate. De strategie van Ebbinge is erop toegespitst om juist deze personen te vinden en onder de aandacht te brengen van organisaties.

Impact

Jaarlijks plaatst Ebbinge zo’n 200 mensen bij bedrijven en instellingen. Naast de zoektocht naar een match tussen persoon en bedrijf ontwikkelt Ebbinge ook leergangen voor leidinggevenden. Zo wil het leiders voortdurend trainen en scherp houden op hun eigen kwaliteiten. Ebbinge heeft in alle communities duurzame leiders en verbindt deze aan elkaar. Het bedrijf ziet leiderschap als een constante ontwikkeling en wil een klankboard zijn waaraan ‘executives’ zich voortdurend kunnen meten. Tot slot zet Ebbinge sterk in op het verhogen van diversiteit in leidinggevende posities. Het zet in op een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen en moedigt uitbreiding naar diverse achtergronden aan.

Artikelen over Ebbinge

Leiderschap overheid blijft achter bij bedrijfsleven

Change Leiderschap

Leiderschap overheid blijft achter bij bedrijfsleven

Elke week nomineert Change Inc. drie Changemakers die in hun rol als leider het verschil maken. Het zijn ‘koplopers die kleur bekennen, richting geven en tempo maken’. Echte toekomstmakers, voor de nieuwe economie. De jury selecteert één van de drie om in een podcast haar of zijn verhaal te doen. Elke week kunnen dus leiders worden genomineerd. Ik volg dat met belangstelling. Er ontstaat een kleurrijk pallet aan toekomstmakers. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen onlangs waren er veel verschillen tussen partijen, maar opvallend genoeg niet op het punt van de rol van de overheid. Zelfs de VVD pleitte voor een sterkere overheid. Een sterkere overheid is voor mij niet alleen een goed functionerend overheidsapparaat maar ook leiderschap dat het verschil maakt, zowel politiek als ambtelijk. Elke week een leider uit de publieke sector In dat kader probeer ik me in te denken of het mij lukt om een aantal weken achter elkaar leiders uit de politiek en de publieke sector te nomineren als Changemaker van de Week. Ik werk zelf vooral voor de publieke sector en heb een warme belangstelling voor de politiek, met een beroepsmatige ‘afwijking’ om vooral op leiderschap te letten. En ik vind dat ook dat onze overheid in z’n algemeenheid goed functioneert. Dus ik zou er toe in staat moeten zijn. Maar toch lukt het me niet. Het lukt me niet om vier weken achter elkaar drie politici of bestuurders uit de publieke sector te nomineren die als leider echt het verschil maken. Waarom niet, vraag ik me af? Laat ik voorop stellen dat veel bestuurders uit de publieke sector, zeker in dit coronajaar, een bewonderenswaardige klus hebben geleverd en leveren, vanuit een grote betrokkenheid bij de publieke zaak. Ook zou ik zelf niet in de schoenen van ons kabinet of de Kamer willen staan. Verbindend, koerstvast, impactvol  Maar toch. In mijn ogen zijn leiders van nu zich bewust van wie ze zijn en waarvoor ze staan, hebben een langetermijnvisie (‘droom’) en kunnen dit vertalen voor hun organisatie. Ze zijn vernieuwend en tonen lef om echt wat anders te doen, zijn verbindend, koersvast en boeken daadwerkelijk impactvolle resultaten. Het gaat om het totaalpakket; niet uitblinken in een ding. De afgelopen weken valt mij op dat alle genomineerden Changemakers ondanks alle tegenslagen, zowel economisch, maatschappelijk als organisatorisch, vasthouden aan waar ze voor staan. Koersvast zijn. In normen en waarden, en in visie en de route die ze hebben uitgestippeld. Niet dogmatisch, want deze snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen in de uitvoering, maar om koersvastheid in de visie. Doorlopende crisisaanpak  Als ik naar politici en leiders uit de publieke sector kijk - vaak aangestuurd door diezelfde politici –, dan overheerst de korte termijn en het ad hoc handelen. Ze zijn veel minder koersvast. Volgens mij komt dit voort uit het gebrek aan een ideologisch kader, een (politieke) visie op het systeem. De laatste jaren is er geen sterke sociaaldemocratische, liberale of christendemocratische ideologie die overheerst, van waaruit (politieke) besluiten worden genomen en overheidshandelen op is gebaseerd. Bovendien is er geen dominante partij meer maar moeten meerdere partijen regeren, waardoor het altijd een compromis is. Het politieke leven is daarnaast veel vluchtiger geworden. Het gaat om resultaten op de korte termijn. Ook door de ultrakorte ‘feedbackloop’ van social media. Geen resultaat bereiken is geen herverkiezing. Er is een soort zero tolerance in onze maatschappij geslopen. Alles moet goed gaan. Er wordt geen fout geaccepteerd. Hierdoor wordt vrijwel continu gehandeld om fouten te herstellen. Een soort doorlopende crisisaanpak, met ook weinig ambtelijke mogelijkheden. Dit biedt weinig ruimte  voor de langere termijn en voor een heldere koers om aan vast te houden. Je kunt bij wijze van spreken ook niet koersvast zijn als de grond daarvoor niet aanwezig is. Politiek gebaat bij sterke ambtenaren Toch denk ik dat we zijn gebaat bij een overheid met een veel sterker leiderschap, gebaseerd op de langere termijn, stevige normen en waarden, waaraan ook sterk wordt vastgehouden. Dat vraagt leiders die ook ‘blijven staan’, niet wijken voor de korte termijn en ad hoc handelen. Ik besef dat dit ingewikkeld is, zeker in een snel veranderende wereld en een politiek klimaat dat bepaalt wat de overheid doet. Maar ook het bedrijfsleven is onderdeel van deze snel veranderende wereld en daar zie ik het wel. En de politiek is gebaat bij sterke ambtenaren. Dit vraagt echt leiderschap. Laten we dat veel meer waarderen, waardoor we over een tijdje met gemak vier weken achter elkaar leiders uit de publieke sector kunnen nomineren als Changemaker van de Week. Niels van Tent, partner bij Ebbinge en toezichthouder in de publieke sector

Leestijd 4 minuten

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu