Change Industrie

Port of Amsterdam

Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort de Amsterdamse haven tot één van de vijf drukste zeehavens van West-Europa. Port of Amsterdam is verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en ontwikkeling van de haven en bijbehorende industriegebied. Vanaf 1 april 2013 is het havenbedrijf verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enige aandeelhouder. De organisatie beheert ruim 1.900 hectare havengebied, zoals haventerreinen, los- en laadkades, wegen, spoorwegen en 600 hectare vaarwater.

Duurzaamste haven van Europa 

Port of Amsterdam heeft ambitieuze doelen gesteld. In 2030 streeft het naar een reductie van 55 procent van alle broeikasgassen voor industrie en scheepvaart samen. Om deze doelstelling te halen heeft Port of Amsterdam onder andere een speciaal team opgericht: team Clean Shipping. Dit team moet ervoor zorgen dat de haven klaar wordt voor de toekomst. Voor schepen wordt steeds vaker naar andere brandstofvormen gekeken. Voor de binnenvaart is de verwachting dat er een steeds grotere rol zal zijn voor elektrificatie en waterstof, terwijl de lange overzeese afstandsschepen inzetten op methanol en ammoniak. Voor de haven betekent dit dat er de komende jaren veel zal veranderen aan de infrastructuur en veiligheidsprocedures.  

Port of Amsterdam heeft de laatste jaren verschillende initiatieven gelanceerd om duurzaamheid te stimuleren. Zo heeft de haven samen met Titan LNG in 2019 de FlexFueler001 gedoopt. Dit bunkerschip is in staat om schepen die elders afgemeerd liggen in de haven vol te tanken met vloeibaar aardgas (LNG), een brandstof die terrein wint. LNG veroorzaakt minder CO2-uitstoot en is voor de luchtkwaliteit veel schoner dan de traditionele zware stookolie. Ook stimuleert de haven schone scheepvaart met prijsbeleid. Hiervoor maakt het gebruik van het internationale meetinstrument ESI, de Environmental Ship Index. Schepen krijgen korting op havengelden als ze technologie en brandstof gebruiken die de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Specifiek voor cruiseschepen is er nog EBI, de Emission at Berth Index. Reders krijgen daarmee korting als ze maatregelen treffen om de uitstoot van cruiseschepen te verminderen op het moment dat ze aangemeerd zijn in de haven. 

Artikelen over Port of Amsterdam

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken by Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu