Week
20

Weekwinnaar Changemaker Awards 2021

Dennis van der putten changemaker podcast actiam finance 2

Dennis van der Putten

Acting Chief Commercial Officer bij Cardano

Dennis van der Putten is Chief Sustainability Officer bij Cardano (voorheen Actiam).

Bekijk juryapport

Luister de podcast

Dennis van der Putten, acting chief commercial officer bij Actiam, vindt dat de financiële sector de plicht heeft om bij te dragen aan de duurzame transitie.

Van der Putten werkt sinds 2006 bij Cardano (voorheen ACTIAM) en heeft een brede kennis van asset management. In zijn huidige rol van CSO is hij verantwoordelijk voor de Cardano visie op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onze klantadvisering op duurzaamheidsvlak. Dennis spant zich in om de financiële sector op een innovatieve manier vooruit te helpen. Zo werd hij eerder benoemd tot de Trouw Duurzame Top 100 en was hij Changemaker in de categorie duurzaam beleggen.

Visie

Change Inc. sprak hem destijds over zijn visie, leiderschapsstijl en ambities. “De financiële sector heeft de fiduciaire plicht om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Wij vinden in Nederland dat wij koploper zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Als koploperschap er zo uitziet, dan maak ik me best een beetje zorgen, want het is niet genoeg wat we doen. We moeten nog meer een leidende rol gaan spelen.

Ik houd me bezig met beleggingen. Als ik daar op inzoom, dan zie je bijvoorbeeld veranderingen in de portefeuilles. Dan verkoop je bijvoorbeeld aandelen Unilever en koopt daar Ahold voor terug. Daarmee wordt de portefeuille misschien duurzamer, maar in de reële wereld en economie verandert er niks.

We moeten meer nadenken over de impact op die reële economie. Dat leidt uiteindelijk naar een economie die Kate Raworth ontwierp en beschreef: een donuteconomie. Dat is een wereld waarbij we binnen de grenzen van de planeet opereren. De buitenste ring zijn de planetaire grenzen, dan gaat het bijvoorbeeld om landgebruik en CO2-uitstoot. De binnenste ring is de sociale fundering: mensen hebben recht op een leefbaar loon, een plek om te werken, toegang tot medicatie en schoon drinkwater. Uiteindelijk moeten we binnen het deeg van de donut komen. Dat is het doel waar wij voor staan als Actiam en waar ik ook persoonlijk voor sta.”

Leiderschap

“Ik probeer om heel erg inclusief te zijn en in te zetten op samenwerking. Duurzaamheid wordt nog te vaak benaderd als iets unieks. Iets dat iedereen voor zichzelf houdt om onderscheidend te zijn en klanten mee te trekken waardoor het bijdraagt aan de winstgevendheid. Ik probeer juist transparant te zijn. Ik accepteer het als anderen beter zijn en wil hen de ruimte geven. Als er bijvoorbeeld betere initiatieven van andere financiële instellingen zijn, dan sluit ik me liever daarbij aan in plaats van dat we ons eigen onderscheidende stukje maken. Dat werkt contraproductief.

Mijn leiderschapsstijl is erop gericht om mensen in hun kracht te zetten door te kijken waar ze goed in zijn. In plaats van: je scoort op dit stuk een 5,5 laten we er samen hard aan werken om daar een 6 van te maken, geloof ik er veel meer in om van een talent waar iemand een 7 op scoort een 9 te maken. Daar halen mensen energie uit en daar is de groeipotentie veel groter.”

Impact

“Wij willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En in 2030 willen we bijvoorbeeld geen biodiversiteitsverlies, ontbossing en waterverbruik in water-schaarse gebieden meer. Dus we zijn begonnen met het zetten van langetermijndoelstellingen gebaseerd op de wetenschap. Die willen wij meetbaar maken met real world indicators. Kortom, wat is je echt impact?

Voor klimaat hebben we met een groep PCAF opgericht; Platform Carbon Accounting Financials, met als doel een universele manier te creëren om de CO2-voetafdruk te meten. Dat is heel succesvol: veel partijen gebruiken de berekeningssystematiek. Dit hebben we nu gekopieerd naar PBAF: Platform Biodiversity Accounting Financials. Daarnaast stimuleren we bedrijven via engagement om te rapporteren, want om te kunnen meten heb je natuurlijk cijfers nodig.

Daarnaast volgen we met Satelligence op basis van satellietbeelden onder andere ontbossing op plekken waar dat niet zou moeten plaatsvinden. Die satellietbeelden koppelen we aan kadastrale gegevens. Zo weten we van wie het land is en welk bedrijf in de keten van dat stuk land afneemt. Zo kunnen we bijvoorbeeld Unilever daaraan koppelen en op basis daarvan het gesprek aangaan.”

Over Cardano

Na de zoveelste financiële crisis in de jaren ’90, richtte Theo Kocken in 2000 Cardano op. De impact van deze crises op polishouders en pensioendeelnemers was groot. Kocken zag dat traditionele risicomodellen niet goed functioneerden en dat er behoefte ontstond aan een nieuwe manier van denken.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Adobestock 323215708

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu