Zandbergen masja 01943

Masja Zandbergen

Head of Sustainability Integration bij Robeco

Masja Zandbergen, Head of Sustainability Integration bij Robeco, werkt bewust niet bij een traditioneel duurzame belegger of bank.


In 1997 rondde Masja Zandbergen haar master econometrie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna ze haar carrière bij Robeco. Ook werkte zij een aantal jaar bij Syntrus Achmea en richtte een eigen bedrijf op. Sinds 2017 is zij terug bij Robeco als head of sustainability integration.

Visie

“Ik ben een heel optimistisch ingesteld persoon, maar als ik naar duurzaamheid kijk dan ben ik wat pessimistischer. Als mensen in mijn vakgebied economische en financiële keuzes maken, hoop ik dat zij de impact op alle stakeholders meenemen. Daarmee bedoel ik het milieu en mensen in de hele keten. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. En als het gebeurt, gaat het vooral over klimaat. De sociale aspecten, zoals groeiende ongelijkheid binnen landen, blijven vaak onderbelicht.

Het is belangrijk dat de modellen die we gebruiken rekening houden met de impact op mens en milieu en dat het onderwijs verandert. Dat het vanzelfsprekend is om alle stakeholderbelangen mee te nemen als je een financiële keuze maakt. Dat geldt voor alle partijen die hiermee te maken hebben, dus ook voor overheden. Dat zij geen subsidies geven voor activiteiten die niet duurzaam zijn, maar deze juist zwaarder belasten.

Als financiële sector kunnen we ons niet achter de overheid verschuilen. We moeten niet alleen oog hebben voor risico’s en rendement, maar ook voor duurzaamheid. Dat moet een drie-eenheid worden die onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De sector verschaft kapitaal aan ondernemingen en projecten. Dat geld kun je maar een keer inzetten. Ik zie dat het steeds belangrijker wordt om niet alleen te kijken naar wat er in de wereld gebeurt en wat voor impact dat heeft op de waarde-creatie van ondernemingen, maar ook andersom. Wat is de impact van een onderneming op mens en milieu? Dat betekent dat er anders-opgeleide mensen in de sector moeten werken, denk aan een klimaatwetenschapper of ethicus. We moeten ervoor zorgen dat de sector veel diverser wordt.”

Leiderschap

“Voor mij betekent duurzaam leiderschap een lange adem hebben. Een langetermijnvisie en daaraan vasthouden. Toen ik vijftien jaar geleden begon met duurzaamheid was mijn doelstelling om niet een niche te zijn, maar ervoor te zorgen dat duurzaamheid in alle beleggingen werd meegenomen. Toen ik nog in het duurzaamheidsteam zat, was het lastig. Dan sta je een beetje buiten de lijnen van het speelveld in je eigen veldje te spelen, maar toen ik hoofd van een belegginsteam werd, was het makkelijk. Toen zei ik gewoon: ‘Ik vind het belangrijk. Het moet gebeuren en hoe kunnen we dat doen? Kom maar met een oplossing.’ Dan gaat het om een heldere visie hebben. En uitleggen waarom het belangrijk is om verder te kijken dan het komend kwartaal en de komende paar jaar. Dan is het heel belangrijk dat je daar ook in gelooft. En dat doe ik echt. Ik geloof oprecht dat wij als financiële sector een verantwoordelijkheid hebben en die ook moeten nemen.”

Impact

“Als je bij een financiële instelling werkt is persoonlijke impact moeilijk te meten. Ik doe geen gave projecten die direct leiden tot positieve impact, zoals het aanleggen van zonnepanelen. Maar ik werk wel met beleggingsteams om te zorgen dat zij duurzaamheid op een goede manier meenemen in hun beslissingen. Daar schrijf ik ook columns over en ik spreek erover op seminars over de hele wereld. Dus daar zie ik deels mijn persoonlijk impact: het kennisdelen.

Ik werk bewust bij een bedrijf als Robeco, omdat het een reguliere beleggingsinstelling is die duurzaamheid wel hoog in het vaandel heeft. Ik werk dus bewust niet bij een traditioneel duurzame belegger of een duurzame bank, omdat ik geloof dat mijn impact hier veel groter kan zijn. Het vermogen dat je beheert en het aantal klanten is groter. Zo sprak ik het eerste kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld met meer dan dertig hele grote wereldwijde beleggers. Ik deelde mijn kennis over hoe zij hun portfolio's duurzamer kunnen maken en hoe zij een helder klimaatbeleid kunnen implementeren. Als één van deze grote instituten duurzamer gaat beleggen dan maak ik impact.”

Over Robeco

Robeco is een internationale vermogensbeheerder met een breed aanbod aan actieve beleggingen, van aandelen tot obligaties. In 1929, enkele weken na de beurskrach op Wall Street, richtten zeven Rotterdamse zakenlieden het Rotterdamsch Beleggings Consortium op met het idee om spaargeld van mensen collectief te beleggen en te beheren. Dat werd later afgekort tot Robeco. Robeco heeft een beheerd vermogen van 176 miljard euro (december 2020). Wereldwijd werken er 930 mensen bij het bedrijf, verspreid over 17 kantoren.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Adobestock rotterdam robeco

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu