Week
35

Weekwinnaar Changemaker Awards 2021

210902 Change Inc 3

Eveline Buter

Directeur bij Witteveen + Bos

Eveline Buter zit bijna een jaar in de directie van Witteveen+Bos. Ze studeerde aan de TU Delft en kijkt terug op een internationale loopbaan, zoals in Bolivia voor DHV en in Indonesië voor haar huidige werkgever. Haar grootste uitdaging: hoe kunnen we de wereld en de natuur beschermen en tegelijkertijd de maatschappij verder helpen, met kansen voor iedereen.

Bekijk juryapport

Luister de podcast

Eveline Buter wil als directeur bij Witteveen+Bos de wereld en de natuur beschermen en tegelijkertijd de maatschappij verder helpen, met kansen voor iedereen.

Visie 

“In mijn vakantie las ik het nieuwe IPCC-rapport, waaruit weer blijkt dat verandering nodig is om klimaatverandering te beperken. Daar hebben wij ook een rol in te spelen. Wij zijn als Witteveen+Bos een ingenieursbureau dat adviezen en ontwerpen levert binnen het ruimtelijke domein. Veel van de bouwwerken die we ontwerpen zoals gebouwen, wegen, havens en (energie) fabrieken, veroorzaken CO2 of dragen daar indirect aan bij. Die moeten dus op een andere manier ontworpen worden: CO2 neutraal, klimaatadaptief en natuur inclusief.

Techniek en innovatie zijn hierbij essentieel, maar ik zie ook dat de sociaaleconomische component belangrijk is in het klimaatvraagstuk. De verschillen in inkomsten en mogelijkheden zijn erg groot in de wereld. Als investeren in het klimaat betekent dat mensen die nu al minder kansen hebben verder achtergesteld worden, dan haken mensen af en wordt het een nog lastigere opgave. We moeten dus ook aan de ongelijkheid in kansen en mogelijkheden werken, want dát gaat helpen om onze gezamenlijke duurzame doelen te behalen.

Nu zijn wij vooral een technisch bureau, maar ook wij kunnen bijdragen aan het bieden van kansen en mogelijkheden. Aan de ene kant door te investeren in kennis en innovaties die technieken goedkoper en duurzamer maken en daarmee beschikbaar te stellen voor een grote groep, maar ook door nog veel participatiever te ontwerpen. Door mensen echt mee te laten doen bij het inrichten van hun eigen leefomgeving, elkaars wensen en perspectieven te laten doorgronden en de wijsheid van de groep te benutten kunnen wezenlijk andere oplossingsrichtingen ontstaan die goed zijn voor natuur en mens.”

 Leiderschap 

“Het is een hippe term, maar inclusief leiderschap komt het dichtst in te buurt bij mijn stijl. Ik zet me al drie jaar in voor de drietrap diversiteit, inclusiviteit en shared impact binnen Witteveen+Bos. Als je het vergelijkt met een feestje, dan staat diversiteit voor uitgenodigd worden op het feestje, inclusiviteit voor uitgenodigd worden om te dansen en shared impact voor mee de muziek bepalen. Shared impact gaat erover dat mensen zelf invloed hebben op wat ze willen bereiken, dat ze bij kunnen dragen aan wat goed is voor het bedrijf en aan wat goed is voor de maatschappij.

Dit zie ik als essentieel voor de aanpak ter voorkoming van klimaatverandering, maar we passen het ook toe binnen Witteveen+Bos. En het is ook typisch voor ons bedrijf waar het ondernemerschap laag in de organisatie is belegd en het bedrijf geheel in handen is van de werknemers. Ik ben wat betreft ook niet iemand die zozeer voor de troepen uit loopt. Ik geloof er juist in dat we samen het uiteindelijke doel moeten bepalen en dan kijken welke waarde iedereen daaraan kan toevoegen. Het is qua management wel handig als je weet wie de uiteindelijke knoop doorhakt, maar ook dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn.”  

 Impact 

“Wij ontwerpen meestal voor anderen en onze klanten hebben vaak al een uitvraag gemaakt met criteria waaraan ze willen dat wij voldoen. Die hoeven niet altijd gericht te zijn op duurzaamheid. Bij Witteveen+Bos hebben we daarom zeven jaar geleden onze eigen duurzame ontwerpprincipes bedacht. Deze principes helpen om te zien op welke punten we het ontwerp kunnen verbeteren - ook als het niet wordt gevraagd. Op die manier proberen we de klant te inspireren hoe het ook anders kan. Participatief ontwerpen is ook één van die ontwerpprincipes. Dit jaar hebben we het ontwerpprincipe ‘bouwen met de natuur” als bedrijfsbreed speerpunt benoemd om zo de aandacht voor behoud en versterken van biodiversiteit hoger op de agenda te krijgen. Dit is een continu leerproces, waarbij we samen met onze opdrachtgevers en partners de nieuwste inzichten over het functioneren van ecosystemen integreren in onze projecten.

Het opzoeken van de dialoog zien we daarbij als de weg naar de oplossing. Dat is wat ik tijdens een van mijn eerste banen in Bolivia deed, en wat ik nog altijd doe. Verdiep je in de maatschappelijke kosten en baten en zorg voor duurzame oplossingen die goed zijn voor wereld en mens. En het bijzondere is dat doe ik niet alleen, maar naast mij zijn er nog 1.419 collega’s bij Witteveen+Bos die hier dag in dag uit een bijdrage aan leveren.”

Over Witteveen + Bos

Witteveen + Bos is een ingenieursbedrijf dat voornamelijk werkt in infrastructuur, milieu en bouw.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Csm WB kantoor office Amsterdam e078f2fa96

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu