Henrike Branderhorst

Henrike Branderhorst

Algemeen directeur bij TAUW Group

De watersector stroomt bij Henrike Branderhorst nog altijd door haar bloed vanuit haar ervaring bij het Hoogheemraadschap en als hoofd Water en Ruimtelijke Ordening bij TAUW. Inmiddels is ze algemeen directeur bij dat laatste bedrijf, en gedreven om vanuit die rol haar doel na te jagen: groter durven denken dan je eigen ego, je moet naar voren durven stappen en de oplossingen samen zoeken.


Visie

“Wat iedereen ook zegt, de wereld verandert razendsnel. Daarnaast hebben we natuurlijk gezien wat de impact was van covid-19 op zowel mens, milieu als aarde, en hoe kwetsbaar we zijn. Als je daarnaast de overstromingen, de hitte en de bosbranden ziet in het nieuws, dan weet je dat de klimaateffecten in urgentie snel toenemen. Ik maak me zorgen. Niet zozeer over mezelf of ons eigen verdienmodel, maar wel over dat we al over het kantelpunt zijn gegaan wat klimaatveranderingen betreft. We moeten nu stappen zetten, want we kunnen blijven doen wat we deden, maar dan wordt het alleen maar erger. In mijn ogen moeten we samenwerkingen opzoeken tussen overheid, bedrijfsleven en burgers en dan breed over alle sectoren samen.

Het is een grote opgave, maar ik geloof dat we dit kunnen aanpakken. Dan moeten we wel anders nadenken over waarden: dat die niet meer zitten in geld, maar in menselijkheid, kwaliteit, leefbaarheid. En dat moet samengaan met een nieuw verdienmodel, vanuit die gedachte moeten we bezig gaan. Daar is lef voor nodig. Het is groter durven denken dan je eigen ego, je moet naar voren durven stappen en de oplossingen samen zoeken. Waar ik het meest bezorgd om ben, is of er voldoende liefde is in de wereld om dit voor elkaar te krijgen. En of er voor onze kinderen en kleinkinderen ook een toekomst is. Maar ik zie ook de jongere generatie die bij ons instroomt, met grote talenten, met gevoel voor zingeving, die niet denkt in hokjes, maar steeds kijkt met wie wat moet worden aangepakt. Daar moeten we ruimte aan durven geven.”

Leiderschap

“In mijn ogen gaat leiderschap niet over hiërarchie, maar over mensen met kennis, ervaring en energie en is het aan ons om hen besluiten te laten voorbereiden en te laten nemen. Het is veel minder een verticale dan een horizontale verbinding. Maar: inclusie is daarin essentieel. Echt ruimte durven geven aan anderen, dat is waar ik zelf ook iedere dag weer in leer. Het is belangrijk om juist de stem van de minderheid te laten horen, om ruimte te maken voor het andere geluid en je kwetsbaarheid durven tonen. Ik probeer daar elke dag weer in te oefenen.

We zijn een duo-directie (met Ralph van Roessel, red), en beiden heel verschillend. We oefenen dan ook onderling, waar ben ik goed in en waar jij: en help me juist daarmee. Dat geldt ook breder in het bedrijf. Er zijn altijd mensen die in bepaalde onderwerpen beter zijn dat ik. Ik houd ervan om die ruimte te geven, om te zeggen, bedenk maar wat jullie goed vinden, dat kunnen jullie beter. Ik zit zelf in de werkgroep die zich bezighoudt met inclusie en ook als lid, niet als leider. Ik wil zelf het goede voorbeeld geven. Ik ben een dienend en participatief leider en geef kaders aan het speelveld. Maar ik laat anderen mee de oplossingen bedenken om daarna samen te bouwen aan de uitkomst.”

Impact

“Waar ik heel blij van word, is dat alles wat we bij TAUW doen, positieve impact heeft op mens en milieu. We zijn iedere dag in de positie om daaraan bij te dragen. Zo hebben we met een groot Railway-bedrijf in Italië meegedacht aan hoe we de elektriciteit duurzaam kunnen maken. De CO2-uitstoot is direct omlaaggegaan. In Haarlem hebben we een monitoringssysteem ontwikkeld waarmee we toezicht kunnen houden op de biodiversiteit in de openbare ruimte. En met ons bedrijf hebben we “dankzij” corona laten zien hoe snel we minder CO2-uitstoot kunnen verzorgen, door het thuiswerken, door een aangepast mobiliteitsplan. We gaan onze CO2-doelstellingen twee jaar eerder bereiken dan gepland. We zijn nu actief lid van de Coalitie Anders Reizen, om beleid uit te zetten voor de toekomst en hebben een charter ondertekend van Diversiteit in Bedrijf om samen onze het gendertarget te bereiken.

Daarnaast is het bedrijf sinds 2017 voor 100 procent eigendom van medewerkers, juist om de zelfstandige besluitvorming als onafhankelijk bedrijf te garanderen. En de participatieve zelfstandige besluitvorming binnen het bedrijf te stimuleren. In het bedrijf hebben we nu 100 medewerkers die actief meepraten en informeel leider en ambassadeur zijn. Het eigenaarschap is enorm toegenomen en dat helpt juist met het bereiken van de duurzame doelen, omdat we nu ons duurzaamheidsprogramma hebben gecombineerd met het versnellen en versterken van de digitalisering. Dat is door die groep geagendeerd.

Ook wordt nu gewerkt aan hoe we door digitalisering ook klanten beter kunnen helpen. Het zou mooi zijn als in de toekomst de geest van leidinggeven zo in de mensen zit, dat je geen directie meer nodig hebt. Ik geloof dat er dus meer ruimte kan zijn voor meer en andere mensen en voor meer en andere kennis. Dat je per vraagstuk bekijkt, wie heeft de kennis, wie heeft de kunde? Zo zet je iedereen in zijn kracht en komen we er gezamenlijk sterker uit.”

Over TAUW Group

TAUW Group, of Tauw, is een advies- en ingenieursbureau uit Nederland dat internationaal opereert.

Bekijk het bedrijfsprofiel
Tauw deventer 777e7f990ada9ccadb7c5f10b5b19ffd

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu