Loek
Radix

Loek
Radix

Executive Director bij Chemelot

Loek Radix is directeur van Chemelot, dat zich inzet voor de transitie naar een circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemiesite.

Loek
Radix

Executive Director bij Chemelot

Loek Radix is directeur van Chemelot, dat zich inzet voor de transitie naar een circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemiesite.


Loek Radix studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij begon in 1981 als macro-economie-adviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na relatief korte periodes gewerkt te hebben bij Interpolis en AZL heeft Radix bijna 25 jaar in verschillende functies gewerkt bij DSM. Sinds 2019 is hij CEO van het Zuid-Limburgse industriecomplex Chemelot. 

Chemelot is volgens Radix als geen ander gepositioneerd voor de transitie naar een circulaire en volledig klimaatneutrale chemiesite. Hij is dan ook vastbesloten om van het chemiecomplex de ‘place to be’ te maken van duurzame ontwikkeling. Hiervoor moeten fossiele grondstoffen vervangen worden voor hernieuwbare en zullen chemische processen worden geëlektrificeerd. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een volledig duurzaam en circulair Chemelot in 2050.

Artikelen over Loek Radix

Future Business Live: welke rol gaat waterstof spelen in de Nederlandse economie?

Change Energie

Future Business Live: welke rol gaat waterstof spelen in de Nederlandse economie?

Tijdens het live video-evenement afgelopen maandag gingen Krekt, Radix en Shanawaz Bhimji, analist bij ABN Amro, in gesprek over het potentieel van waterstof voor de Nederlandse economie. Welke rol gaat het spelen in de verduurzaming van onze industrie en chemie? En wanneer gaat het concurreren met fossiele brandstoffen als aardgas en olie?  Lees hier over het waterstof rapport dat Bhimji schreef Waterstof gemaakt van aardgas Er wordt nu al waterstof gebruikt, zowel in de haven van Rotterdam als op het chemiecomplex in Zuid-Limburg, maar dat betreft vooralsnog alleen grijze waterstof gemaakt van aardgas. Groene waterstof, gemaakt van wind- en zonne-energie, heeft nog een lange weg te gaan om te kunnen concurreren met de grijze variant. Daarvoor zijn eerst electrolysers en windmolenparken nodig, zo zijn de experts van mening. Daarnaast is ook blauwe waterstof een optie, waarbij waterstof uit aardgas wordt gemaakt maar de CO2 wordt afgevangen en in lege gasvelden wordt opgeslagen. Subsidies Volgens Bhimji, die voor ABN Amro een analyse schreef over de duurzamere brandstof, komt groene waterstof in 2030 qua prijs in de buurt van grijze waterstof. Maar er moet nog veel gebeuren: de overheid moet vaart maken met subsidies om de waterstofeconomie een boost te geven.  Uiteindelijk hebben alle soorten waterstof potentie, vinden Krekt en Radix: er moet ook blauwe waterstof worden gebruikt, en er zal waterstof geïmporteerd worden, want we kunnen hier niet alles opwekken. Dat waterstof een rol gaat spelen is zeker, maar hoe groot die rol zal zijn, dat moet de komende jaren blijken. Kijk hier naar een korte compilatie om een indruk te krijgen van Future Business Live Lees hier al onze artikelen over waterstof Future Business Live over waterstof terugkijken? Dat kan! Wil je de volledige aflevering (30 minuten) terugkijken? Kijk dan hier Wat is Future Business Live? Iedere maand gaat Eva Segaar van Change Inc. in gesprek met drie toekomstmakers. Tijdens iedere editie wordt een actueel en belangrijk thema besproken.   Future Business Live wordt als een live webinar beschikbaar gemaakt voor alle Change Inc. business partners en hun medewerkers. Zij kunnen tijdens de uitzending vragen stellen aan de toekomstmakers; partners van Change Inc. die op basis van hun expertise worden uitgenodigd, of experts buiten het partnernetwerk. 

Leestijd 3 minuten


Chemelot: duurzame grondstoffen zorgen voor groene chemie

Change Industrie

Chemelot: duurzame grondstoffen zorgen voor groene chemie

De rol van de chemische industrie is voor Chemelot-directeur Loek Radix onomstreden. “De maatschappij heeft de producten vanuit de basischemie nodig, nu en in de toekomst. Basischemie is het begin van vele economische waardeketens, zoals plankton dat is binnen voedselketens. Kunstmest, kleding en medicijnen, het kan allemaal niet bestaan zonder de grondstoffen die de chemie produceert.”  Twee uitdagingen   Alleen zijn er volgens Radix twee ‘probleempjes’ die moeten worden opgelost. Ten eerste moeten de fossiele grondstoffen, die als input voor de chemische fabrieken dienen, vergroenen zodat automatisch ook de producten groen zijn. En ten tweede moeten alle chemische processen geëlektrificeerd worden en gevoed met duurzame elektriciteit.   Die twee uitdagingen zijn enorm omvangrijk, maar kunnen volgens Radix zeker worden opgelost. Op dit moment worden er op Chemelot nog veel fossiele grondstoffen gebruikt: ruwweg 1 miljard kubieke meter aardgas en circa 4 miljoen ton nafta (‘raffinaderijbenzine’) per jaar. Het elektriciteitsverbruik zit op circa 2 miljoen megawattuur per jaar.   “Toch kan Chemelot in 2050 volledig duurzaam en circulair zijn”, aldus Radix over de missie van Chemelot. “Daarvoor moet nog veel werk verzet worden, en daar zijn we druk mee bezig.”  Klimaatneutrale chemiesite   De Chemelot-directeur voelt zich gesteund door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die de basisindustrie tot ‘cruciale sector’ heeft verklaard. In zijn ‘visie op verduurzaming’ benadrukt Wiebes de onmisbare rol van de chemiesector in Nederland, en stemt hier mede het economisch beleid op af. Het Nederlandse kabinet heeft de ambitie om ‘the place to be’ te zijn voor toekomstige duurzame basisindustrieën.   Radix is vastbesloten om van het chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg zo’n ‘place to be’ te maken. Met de ambitie van het Nederlandse kabinet moet Chemelot die positie kunnen behouden en zelfs verstevigen. Chemelot is een zeer internationaal georiënteerde chemiesite; ongeveer 90 procent van alle producten die daar worden geproduceerd, is bestemd voor de export.   Chemelot is volgens Radix als geen ander gepositioneerd voor de transitie naar een circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemiesite. Vanuit de historie van het terrein zijn de ruim zestig fabrieken op het Chemelot-terrein in hoge mate geïntegreerd. Het product van de ene fabriek, is grondstof voor de andere fabriek. Op die manier gaat relatief weinig energie verloren, en is de efficiency hoog. Integratie en nauwe samenwerking zijn de sleutelwoorden om duurzaamheid en circulariteit te kunnen realiseren.   Sabic en Plastic Energy  Als voorbeeld noemt Radix de nieuwe fabriek, die de chemiebedrijven Sabic en Plastic Energy gaan bouwen op het terrein van Chemelot. Deze nieuwe fabriek, die in 2021 in bedrijf gaat, zal plastic afval chemisch recyclen. Plastic Energy ontwikkelde voor deze samenwerking een speciale technologie waarbij plastic afval in een zuurstofvrije omgeving wordt gesmolten en afgebroken tot zogenoemde pyrolyse-olie. Deze uit plastic afval afkomstige olie wordt door Sabic als grondstof ingezet in de naftakraker en omgezet in etheen en propeen.  Plastic afval wordt op deze manier dus omgezet in nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Met als circulair resultaat dat plastic kan worden geproduceerd van gerecycled plastic in plaats van nafta. “Deze vernieuwing leidt tot minder afvalverbranding en biedt een milieuvriendelijker alternatief voor het verwerken van gemengd plastic afval.”   Unilever is in dit geval vanaf de start actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, omdat deze plastics kunnen worden gebruikt als verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen. Radix is trots op deze ontwikkeling, die de fossiele nafta overbodig maakt en door een circulair alternatief wordt vervangen.   Om deze en andere technologieën grootschalig te kunnen toepassen moet veel gebeuren. De benodigde opslagcapaciteit en recycling van plastic afval, huishoudelijk afval en biomassa vraagt op termijn om ruimte, die Chemelot zelf niet heeft. Fabrieken waar recycling plaatsvindt, worden bij voorkeur niet op Chemelot gebouwd, en dat kan ook elders. Waarna, na het recycling-proces de hernieuwbare grondstoffen zoals pyrolyse-olie via bestaande pijpleidingen, via het water, via het spoor, schip of via de weg naar Chemelot getransporteerd worden.  Vervanging van aardgas en nafta   Chemelot vormt een knooppunt van verschillende typen infrastructuren: pijpleidingen, snelwegen, waterwegen, treinrails en elektriciteitsleidingen. Die infrastructuur speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidstransitie, want de pijpleidingen zijn niet alleen nodig voor het aanvoeren van de eerder genoemde pyrolyse-olie, maar ook voor de vervanging van die andere belangrijke grondstof: aardgas.   Nafta en aardgas zullen langzaam maar zeker vervangen worden door duurzame alternatieven. Chemische processen hebben warmte nodig, waarvoor nu vaak aardgas wordt verbrand. In de toekomst zullen hoge temperaturen nodig blijven voor vele chemische processen, alleen zal dit (duurzame) elektrische warmte zijn. Om die reden zal het elektriciteitsverbruik tot 2050 ongeveer verviervoudigen.   Onmisbare schakel in de oplossing   In de klimaatdiscussie vormt Chemelot niet alleen het probleem, Chemelot is  volgens Radix een ‘onmisbare schakel in de oplossing’. Op vele fronten zoekt Chemelot de samenwerking op met bedrijven, instellingen en overheden om de ambities waar te maken. Denk daarbij aan infrastructuur en de levering van voldoende groene stroom, maar ook het zekerstellen van een ‘level playing field’ in Europa en in de wereld. “Voor een chemiesite die 100 procent van zijn producten op de wereldmarkt afzet, is dat laatste geen detail om te veronachtzamen”, besluit Radix. 

Leestijd 5 minuten

Over Chemelot

Chemelot is het industriecomplex voor de chemische industrie in Sittard-Geleen in de provincie Limburg. Op het gehele industriecomplex werken zo'n 8.100 mensen. In totaal zijn er 150 bedrijven actief op het terrein van 800 hectare. Bekende bedrijven die er gevestigd zijn zijn onder meer DSM, Sabic, OCI Nitrogin, Air Liquide en RWE. Loek Radix is de Executive Director van Chemelot.

Bekijk bedrijfsprofiel

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu