Meiny
Prins

Meiny
Prins

CEO bij Priva

Meiny Prins is CEO van greentechbedrijf Priva. Ook lanceerde zij de Sustainable Urban Delta, een initiatief om Nederland de groenste stad van de wereld te maken.

Meiny
Prins

CEO bij Priva

Meiny Prins is CEO van greentechbedrijf Priva. Ook lanceerde zij de Sustainable Urban Delta, een initiatief om Nederland de groenste stad van de wereld te maken.


Positie

Meiny Prins begon in 2002 als directeur strategy & new business bij Priva, het bedrijf van haar vader Jan Prins. Het familiebedrijf levert onder andere klimaat- en procesautomatisering voor de glastuinbouw en voor gebouwen. In 2005 werd zij CEO.

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van MVO Nederland in 2014 gaf Meiny Prins een lezing, waarin zij haar zorgen uitsprak over het verdienmodel van Nederland. Zij introduceerde hier de ‘Sustainable Urban Delta’: haar visie op Nederland als groenste stad van de wereld. Volgens Prins valt daar voor Nederland ook geld mee te verdienen.

Persoon                                                                                             

Als vrouw in een mannenwereld hecht Meiny Prins veel waarde aan gelijkwaardigheid: kennis en kunde staan daarbij altijd voorop. Ze omschrijft zichzelf niet als feminist, maar is soms wel rebels in haar streven naar gelijkwaardigheid. Voor haar was het bijvoorbeeld erg belangrijk om haar eigen naam te houden toen ze ging trouwen, terwijl dit in die tijd niet gebruikelijk was. In 2009 werd Meiny Prins verkozen tot Zakenvrouw van het Jaar.

Van haar vader kreeg Meiny Prins mee dat hetgeen wat je als mens tot je beschikking krijgt, niet van jou is. Dit in combinatie met haar passie voor architectuur in de leefomgeving van mensen komt tot uiting in haar missie: een leef- en werkomgeving creëren waarin mensen gelukkig zijn.

Resultaat

Prins wil met Priva de verbinding maken tussen greentech en de gebouwde omgeving. Een voorbeeld waarin Priva dit samenbrengt is indoor farming. Het bedrijf bouwde zelf een indoor farm waarin gewassen zonder daglicht gekweekt worden, om te leren hoe dit werkt en wat er nodig is voor opschaling. Vervolgens richtte Priva samen met de Amerikaanse teler 80 Acres en de Britse supermarktreus Ocado een nieuw bedrijf op: Infinite Acres. Dit bedrijf produceert lokaal voedsel in indoor farms in dichtbevolkte gebieden, ongeacht de klimaatomstandigheden.

Artikelen over Meiny Prins

“De essentie van duurzaamheid is een beter rendement behalen met minder natuurlijke hulpbronnen”

Change Landbouw en voeding

“De essentie van duurzaamheid is een beter rendement behalen met minder natuurlijke hulpbronnen”

Priva is een technologiebedrijf dat hardware, software en datadiensten ontwikkelt op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing en optimaal hergebruik van water. Met bijna vijfhonderd collega's, zestien lokale kantoren en meer dan 450 internationale installatiepartners, levert Priva duurzame oplossingen en diensten in meer dan honderd landen. Met haar activiteiten wil Priva een bijdrage leveren aan de steden van de toekomst: waar mensen kunnen genieten van een gezonde werk- en leefomgeving en toegang hebben tot veilig en voedzaam voedsel.  Creëren van een optimale omgeving   Meiny Prins, CEO van Priva, formuleert de missie van haar bedrijf als volgt: “Wij willen een optimale omgeving creëren voor mensen en planten met minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water.” Priva opereert in een wereld van computers en sensoren, regeltechniek en algoritmes.   Prins zegt dat hoe sterker en inspirerender een missie is, hoe gemakkelijker je om kunt gaan met de vele veranderingen die gaande zijn in de wereld. Mensen kunnen zich daaraan vasthouden en met elkaar werken aan dat doel. “Visionaire wereldleiders zijn er niet veel. Waar gaan we naartoe? Hoe zorgen we voor een duurzame wereld? Ondernemers kunnen hierin een rol spelen door wel te inspireren met hun missie, aantrekkelijk te zijn voor talent en hun winsten duurzaam te investeren.”   Lees ook: Een derde van alle broeikasgassen komt vanuit de voedselketen Duurzame innovaties de ruimte geven  Volgens Prins zouden overheden zich ook moeten richten op het helpen oplossen van klimaatvraagstukken. Dat gaat verder dan partijpolitiek. “Het heeft geen zin om te blijven vechten tegen duidelijke trends. Omdat we dat blijkbaar niet van de grote politieke leiders kunnen verwachten, is het juist essentieel dat ondernemingen dat doen. Koers houden, weten wat de trends zijn, hoe de wereld verandert en wat je daar als ondernemer aan kunt toevoegen, zodat je waarde creëert voor je klanten en de maatschappij.”  Om alle duurzame innovaties de ruimte te geven, zouden we volgens Prins in ieder geval moeten stoppen met het subsidiëren van de fossiele industrie en de landbouw. “Dat gebeurt over de hele wereld op grote schaal en we houden op die manier met elkaar een systeem in stand dat onze eigen aarde vernietigt. En de financiële belangen om dat in stand te houden, zijn groot. Bij veel familiebedrijven gaat het niet om winstmaximalisatie. Voor hen is winst een middel om te investeren in innovatie, duurzaamheid en uiteindelijk continuïteit.”   Maak technologie toegankelijk   Prins benadrukt dat technologie geen beperkende factor meer is. “Er zijn veel technische oplossingen, die we nog steeds niet grootschalig toepassen. De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat de beschikbare technologie betaalbaar, beschikbaar en makkelijk te gebruiken is. Want als technologie aantrekkelijk en toegankelijk is, dan maken veel mensen er gebruik van en is de impact het grootst. Dat creëert de grote disrupties. Uber en Airbnb konden alleen snel groeien omdat zij een eenvoudige en aantrekkelijke oplossing hadden voor een complex probleem. Als we technologieën die het klimaatvraagstuk oplossen, ook zo aantrekkelijk maken, dan halen we de doelstellingen niet in 2050 maar in 2040 of misschien nog wel eerder.”  Samenwerking is volgens Prins van cruciaal belang om doelen te bereiken. “Wij kunnen niet alles zelf. Priva wil groeien, daarvoor hebben we een stevig meerjarenplan gemaakt. We willen niet groeien om groter te worden, maar omdat we impact willen maken. Door samen te werken met technologiepartners en strategische klanten kunnen we ons ecosysteem laten groeien.”  Warmte/koudeopslag   Een voorbeeld van zo’n samenwerking was in China, waar Priva in samenwerking met andere partijen de eerste warmte/koudeopslag installatie realiseerde voor een tuinbouwbedrijf. “Hiermee kon 40 procent energiebesparing en een hogere productie worden gerealiseerd in een lastig klimaat. Hoe integraler de oplossing, hoe duurzamer het vaak is”, zegt Prins. “Je kunt de warmte, die een datacenter produceert vanwege zijn hoge stroomverbruik, koppelen aan een woonwijk, zodat ze van het gas af kunnen. Je kunt fabrieken CO2 laten leveren aan tuinbouwkassen, zodat de planten beter groeien. Het combineren van decentrale oplossingen en systeemintegratie is een belangrijke formule voor innovatieve projecten. Als we projecten integraal kunnen benaderen, maakt dat de oplossingen duurzamer en rendabeler.”   De footprint doorrekenen in de kostprijs   Prins is blij met het initiatief dat bedrijven nemen om de wereld duurzamer te maken. Maar ook steden en regio’s trekken die rol steeds vaker naar zich toe, constateert de Priva-CEO. “In steden wonen de mensen, die last hebben van smog of een haperende riolering. Het lokaal bestuur voelt zich sneller dan het centrale gezag aangesproken om de problemen van burgers te helpen oplossen. De steden zullen steeds vaker de aanjagers worden van disruptieve innovaties.”   Met het stopzetten van subsidies aan de fossiele industrie en op landbouwproducten, ziet Prins het toerekenen van de footprint als een belangrijk mechanisme om verduurzaming aan te jagen. “Natuurlijk mag iedereen een kiwi of avocado eten. Maar laat de footprint, zoals de milieubelasting door transport of het watergebruik, van deze vruchten en groenten zien en reken dat door in de kostprijs. De producten worden dan duurder, maar daardoor wordt het voor een lokale ondernemer ineens interessant om ook die producten te gaan telen en te investeren in bijvoorbeeld een indoor farm. Dan wordt deze business ineens aantrekkelijk, zijn er andere ondernemers die dat ook gaan doen. Dan komt er concurrentie, gaat de prijs omlaag, en wordt er weer geïnnoveerd. Door ‘true pricing’ worden producenten én consumenten zich bewuster van hun footprint en het stimuleert innovatie.” Lees ook: Zonnepanelen op kas hebben geen gevolgen voor kwaliteit groente

Leestijd 6 minuten


Over Priva

Priva is een technologiebedrijf dat hardware, software en datadiensten ontwikkelt op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing en optimaal hergebruik van water. Met bijna vijfhonderd collega's, zestien lokale kantoren en meer dan 450 internationale installatiepartners, levert Priva duurzame oplossingen en diensten in meer dan honderd landen. Het hoofdkantoor van Priva zit in De Lier.

Bekijk bedrijfsprofiel

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazine


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu