Leestijd 2 minuten

GroenLinks, D66, VVD hebben meeste duurzaamheidswethouders

Duurzaamheid is sinds enkele jaren een vast onderdeel van het gemeentebeleid. Bijna 60 procent van 35 onderzochte gemeenten heeft een wethouder Duurzaamheid in het college.

GroenLinks, D66, VVD hebben meeste duurzaamheidswethouders

Dat blijkt uit het rapport Gemeentelijke duurzaamheid: hoe organiseer je dat? van Bastiaan Zoeteman, hoogleraar Duurzaamheid bij Telos, het onderzoekscentrum verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Wethouders met Duurzaamheid in hun portefeuille zijn het meest afkomstig van GroenLinks (29 procent), D66 (23 procent) en de VVD (17 procent).

 

Economische kans

 

Gemeenten moeten in hun beleid in toenemende mate voldoen aan richtlijnen en wettelijke regels. Ze zijn onder meer verplicht om hun aankoop- en aanbestedingsbeleid duurzaam in te richten en moeten voldoen aan de afspraken uit het Energieakkoord.

Uit Zoetemans onderzoek blijkt dat bijna de helft van de onderzochte gemeenten dit niet als een noodzakelijk kwaad ziet, maar als economische kans. Sommige gemeenten richten samen met bedrijven innovatiecentra op. Met prijsvragen, informatiecentra in de wijken en gerichte campagnes via social media als Twitter en Facebook proberen ze hun boodschap te verspreiden en het draagvlak te vergroten. 

 

Klimaatneutraal

 

Voor grote steden als Amsterdam, Leiden en Zwolle betekent het Energieakkoord van 2013 dat zij extra maatregelen moeten nemen om de doelstellingen te halen. In het akkoord is afgesproken dat alle gemeenten voor 2050 klimaatneutraal werken. Daar bestonden nog geen concrete uitgewerkte plannen voor. Andere gemeenten hebben meer haast en willen al eerder klimaatneutraal zijn, zoals Almere, Groningen, Haarlem, Maastricht, Tilburg en Utrecht.

Naast het aanstellen van een aparte wethouder, ontwikkelen gemeenten duurzaamheidsprogramma's en toetsen belangrijke besluiten aan strenge criteria. Gemeenten kunnen van elkaar leren, zegt Zoeteman. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart blijft dit thema op de agenda staan.

Foto: Onderwijsgek via Wikimedia Commons

Lees ook


CHANGE INC.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Aansluitend artikel

Regionale Energie Strategie kost onnodig open ruimte

De Regionale Energie Strategie speelt in Nederland een centrale rol in de uitvoering van de energietransitie. Die aanpak leidt echter tot schade aan natuur en beperkt de landbouw. Maar er zijn meer opties, zoals meer inspelen op aardwarmte en de import van duurzame energie. Die bredere blik hebben we nodig, betoogt Jaap Schröder, voormalig onderzoeker aan de Wageningen University & Research.

Regionale Energie Strategie kost onnodig open ruimte

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu