Leestijd 3 minuten

Hernieuwbare energieproductie Essent gedaald

Sinds Essent in handen is van het Duitse RWE heeft het bedrijf minder hernieuwbare energie geproduceerd.

Biomassa brazilie800

Dat blijkt uit het eindrapport van de stichting die het bedrijf controleert. Uit de rapportage blijkt dat in 2013 minder hernieuwbare energie is opgewekt dan in 2012. Ook ten opzichte van 2009, het jaar dat Essent werd verkocht, is de duurzame energieproductie gedaald. De CO2-uitstoot nam toe en grootschalige investeringen in wind en zon blijven vooralsnog uit.

Oorzaken

Het rapport noemt verschillende oorzaken. Ten opzichte van 2009 is dat vooral een boekhoudkundige. De sterke daling tussen 2009 en 2010 van energieproductie uit wind is een gevolg van de overdracht door Essent van windturbines in Duitsland aan RWE Innogy Duitsland. Die komen daardoor niet meer in de cijfers voor.

Ten opzichte van 2012 is forse vermindering van het aandeel duurzame energie te zien. De stopzetting van subsidies voor bijstook met biomassa in 2013 leidde tot een daling van 24 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Als eind dit jaar het nieuwe subsidieschema in werking treedt, neemt de productie naar verwachting weer toe.

Investeringen

Voor de komende jaren ziet Essent een tweeledige rol in de energietransitie in Noordwest-Europa. De maatschappij wil blijven inzetten op fossiele brandstoffen, om te voldoen aan de 'behoefte aan back-up capaciteit' als zon en wind te weinig zouden leveren.

Op het gebied van hernieuwbare energie investeert het bedrijf in windenergie en bijstook van biomassa. De duurzame tak Innogy investeert onder meer in windparken op zee in Duitsland en Groot-Brittannië, maar niet meer dan twee parken tegelijk. Door de economische crisis blijft het bedrijf voorzichtig, maar wil wel investeringen in innovatie en meewerken aan een bio-based economie.

In Nederland committeert het bedrijf zich aan de doelstelling uit het Energieakkoord van 25 petajoule (PJ) bijstook van biomassa in 2023. Het huidige niveau ligt rond de 12 PJ. 

Tegenslag

Als gevolg van de economische crisis daalde wereldwijd de vraag naar energie, waardoor verschillende nieuwe zuinigere gascentrales zijn stilgelegd. Stoken was duurder dan de energieopbrengst. Daardoor bleven de totale CO2-emissies in 2013 vrijwel gelijk aan het jaar ervoor, maar waren de emissies op basis van geleverde energie iets hoger dan in 2012.

Tegelijkertijd nam de totale capaciteit toe door gesubsidieerde investeringen in hernieuwbare energie. Er ontstond een overschot en de prijzen daalden. De marges op energie zijn nog steeds laag en volgens Essent zal dat op de korte termijn niet veranderen. In maart van dit jaar noteerde RWE voor het eerst in zijn bestaan een verlies van € 2,8 mrd.

Boete

Bij de verkoop van Essent in 2009 aan RWE stelden de provincies en gemeenten als voorwaarde dat Essent ook onder Duitse leiding verder zou verduurzamen. Daarvoor werd een aparte stichting in het leven geroepen. De Essent Sustainability Development Foundation houdt in april op te bestaan.

Op basis van het rapport zouden zij het energiebedrijf een boete kunnen opleggen van zo'n € 40 mln. wegens het schenden van die afspraak. Vooralsnog is dat echter niet aan de orde. De komende weken bespreken de voormalige eigenaars het rapport en bepalen dan de mogelijke gevolgen.

Bron: RTL, Eindrapport Essen Sustainability Development Foundation | Foto: Jose Reynaldo Da Fonseca via Wikimedia Commons

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu