Leestijd 3 minuten

IEA: Duurzame energie dominant in 2035

Duurzame energie zal in 2035 een even groot marktaandeel hebben als kolen door dalende kosten voor duurzame technologiën en hogere subsidies.

Windmillll e1352802184277

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van de International Energy Agency (IEA), een internationale organisatie die zich bezig houdt met energievraagstukken. De organisatie voorspelt dat al in 2015 windmolenparken, zonne-energieparken en hydro-elektrische dammen na kolen de grootste elektriciteitsleveranciers zullen zijn. In 2035 zal hernieuwbare energie zelfs naast kolen aan de top staan.

“Door een constante toename in hyrdro-energie en een snelle expansie van wind- en zonne-energie is de positie van hernieuwbare energie een onmisbaar onderdeel van de wereldwijde energiemix geworden,” stelt het IEA. “De snelle toename van hernieuwbare energie wordt ondersteund door de dalende IT-kosten, stijgende kosten van fossiele brandstoffen en steenkool, maar vooral door de aanhoudende subsidies."

Grote groei wind- en zonnenergie

De positieve ontwikkelingen zetten zich voort, ondanks de dalende marges en overcapaciteit waar koplopers uit de gehele sector mee te kampen hebben. De internationale branche-organisatie voor windenergie Global Wind Energy Council voorspelt dat de capaciteit van geïnstalleerde windturbines de komende vier jaar zal verdubbelen tot een vermogen van 493 gigawatt. De cumulatieve capaciteit van zonnepanelen zal zelfs verdriedubbelen tot 208 gigawatt, volgens de European Photovoltaic Industry Association, de Europese branchevereniging voor zonne-energie.

De IEA voorspelt dat wereldwijd de subsidies voor hernieuwbare energie zullen stijgen tot bijna €190 mrd ($240 mrd) in 2035. Een stijging van 171 procent ten opzichte van de €70 mrd ($88 mrd) aan subsidies in  2011. In fossiele brandstoffen werd vorig jaar €412 mrd ($523 mrd) gestoken ter ondersteuning.

"Subsidiemaatregelen ter ondersteuning van nieuwe projecten voor hernieuwbare energie moeten als gevolg van toenemende capaciteit en dalende technologieprijzen na verloop van tijd worden aangepast, om zo buitensporige lasten voor overheden en consumenten te vermijden,” stelt het agentschap.

Complicaties

Ondanks de grote vorderingen in de duurzame energie-industrie gaat nog niet alles over rozen. De verwachte groei van de koolstofarme energie zal niet sterk genoeg zijn om het doel van de Verenigde Naties te halen om de opwarming van de aarde te beperken tot een toename van twee graden voor 2050. Oorzaak hiervoor zijn bestaande energiecentrales en fabrieken.

Als er geen actie wordt ondernomen zal met het huidige energieverbruik in 2017 geen ruimte meer zijn voor meer CO2-uitstoot. Dat wil zeggen dat er de twee graden hoe dan ook overschreden volgens het IEA. Dit moment kan met vijf jaar worden uitgesteld door  snelle inzet van energie-efficiënte technologieën. Daarmee kan tijd worden gekocht om tot een globale overeenmkost te komen om broeikaskassen aan te pakken.

Niet afhankelijk van onverwachte doorbraken

In december zullen bijna 200 landen bij elkaar komen om tot een nieuw energie-akkoord te komen dat voor 2020 van kracht zal moeten gaan. Een investering van €9,3 mrd ($11,8 mrd) in bestaande energie-efficiënte technologieën kan genoeg zijn door de verminderde uitgaven aan brandstoffen.

"Deze winsten zijn niet gebaseerd op gigantische of onverwachte technologische doorbraken, maar gewoon op het nemen van maatregelen om de financiele barrières te verwijderen die de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen belemmeren," aldus het agentschap. "Succesvolle actie om dit te verwezenlijken zal een grote impact hebben op de wereldwijde energie-en klimaatontwikkelingen."

Bron: Bloomberg

Foto: Niran V V

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu