Leestijd 2 minuten

Opnieuw € 6 mrd beschikbaar voor duurzame energieprojecten dankzij SDE+

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+-regeling) wordt opnieuw opengesteld in het najaar van 2018. Er komt dan weer € 6 mrd beschikbaar voor nieuwe projecten voor de opwekking van duurzame energie.

Duurzame energie nederland

De SDE+ is bedoeld voor onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Ondanks schaalvergroting, technologische ontwikkeling en kostenreducties, is de opwekking van hernieuwbare energie vaak nog duurder dan energie uit fossiele bronnen.

Over het algemeen is er wel steeds minder subsidie nodig. Vooral bij de zonne-energie is een forse kostenreductie zichtbaar, waardoor de vergoeding voor zonne-energie in deze SDE+-ronde wordt verlaagd.

Energieakkoord

Met het Energieakkoord 2013 is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De voortzetting van de SDE+-regeling bekrachtigt zo een meerjarig en consistent beleid voor de energietransitie.

Verbreding van SDE+-regeling

Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt er daarom gewerkt aan de verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende technieken. Dit is echter nog niet van toepassing op de najaarsronde 2018.

Wind op zee

Daarnaast is energieopwekking door wind op zee ook niet opgenomen in de regeling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. De eerstvolgende tender staat gepland voor eind 2018, voor het windpark Hollandse Kust Zuid, kavels III en IV.

Dankzij deze tenders is wind op zee de afgelopen jaren ook steeds goedkoper geworden. Zo werkt het bedrijf Ørsted zelfs aan twee windparken voor de Duitse kust, die zonder overheidssubsidie van de grond komen. In Nederland gaat Vattenfal een offshore windpark realiseren zonder subsidie van de overheid. 

Najaarsronde 2017

Vorig jaar zijn er 4.215 projecten door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gesubsidieerd in de najaarsronde. Bijna 85 procent van de beschikbaar gestelde € 6 mrd werd toen besteed aan zonne- en windenergie.

Lees ook:

Bron: Rijksoverheid | Foto: Adobe Stock 

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Sluit je aan


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu