Leestijd 2 minuten

Waterschappen stappen grootschalig in groene energie

De waterschappen streven er naar om binnen 'afzienbare tijd' energieneutraal te opereren. Daarvoor zetten zij in op meer projecten rondom biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht.

Netherlands 82421 1920

Het duurzame voornemen van de waterschappen maakt deel uit van de Green Deal Energie. De deal is ondertekend door de waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het Rijk.

De waterschappen zeggen dat zij als eerste overheidsorgaan geheel energieneutraal willen opereren, mede als uitvloeisel van het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten. Daarvoor moeten de waterschappen net zoveel duurzame energie opwekken als de stad Rotterdam verbruikt.

Om duurzame energie op te wekken, zijn er diverse middelen beschikbaar, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, biomassa en oppervlaktewater. Andere opties zijn het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Ook kunnen  burgercoöperaties terreinen van de waterschappen benutten om duurzame energieprojecten te realiseren.

Green Deal Energie

De Green Deal Energie bevat afspraken waarin de waterschappen beloven dat zij in 2020 voor 40 procent in het eigen energieverbruik zullen voorzien. In de periode daarna willen de waterschappen zo snel mogelijk energieneutraal worden.

Energiebesparingen zijn mogelijk te behalen door onderzoek van de STOWA naar innovaties en onderzoek met betrekking tot waterbeheer. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarvoor € 800.000 vrijgemaakt.

De waterschappen zijn bezig met meer dan 220 duurzame energieprojecten. Deze projecten zijn terug te vinden op een interactieve energiekaart.

Bron: UVW | Foto: public domain

Change Inc.

join the changesluit je gratis aan

Bij een ecosysteem van 42.512 professionals, bedrijven en start-ups die samen aan oplossingen werken voor een betere toekomst. Met dagelijks kwaliteitsjournalistiek, inzichten en evenementen, want morgen wordt vandaag bedacht.

Join the change, word lid

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten

Magazines


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu