Leestijd 7 minuten

CBS: Nederlandse economie wordt groener

CBS gebouw e1384511823736

In het woensdag verschenen CBS-rapport ‘Green growth in the Netherlands 2012’ scoort de verduurzaming van Nederland gemiddeld in vergelijking met de rest van Europa. 

Het rapport geeft een overzicht van de staat van groene groei in Nederland aan de hand van 33 indicatoren. In de periode 2000 tot 2012 ontwikkelden 18 van deze indicatoren zich positief en 7 negatief. Vergeleken met andere EU-landen en landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) neemt Nederland een gemiddelde positie in op het gebied van milieu-efficiëntie.

Het eerste exemplaar van het rapport is uitgereikt aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld.

De 33 indicatoren waarmee groene groei wordt gemeten zijn gegroepeerd in zes thema’s, opgesteld door de OESO. Deze thema’s bestrijken bijna het gehele duurzaamheidsspectrum, waaronder milieu- en grondstoffenefficiëntie, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit, groene beleidsinstrumenten en economische kansen. Voor de Nederlandse situatie zijn er enkele indicatoren toegevoegd die van specifiek belang zijn voor de Nederlandse situatie, zoals waterkwaliteit.

Resultaten

Vooral op het thema economische kansen komt Nederland positief naar voren in het rapport. De economische kansen die voortkomen uit groene groei zijn de afgelopen jaren toe genomen. De werkgelegenheid bij bedrijven die ‘groene’ producten en diensten maken, is vanaf 2000 gegroeid. Ook de investeringen in het milieu zijn toegenomen, net als het aantal patenten dat door ‘groene’ bedrijven is aangevraagd. De patentaanvragen van ‘groene’ bedrijven vormen daarmee een steeds groter aandeel in het  totaal aantal Nederlandse patentaanvragen.

Op de indicatoren van milieukwaliteit en natuurlijke bronnen scoorde Nederland relatief laag. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater blijkt het slechtst te zijn van de EU. Groen gebied wordt bijvoorbeeld omgezet in bebouwd gebied en het aantal weidevogels neemt jaarlijks af.

Economische activiteiten

Relatief gezien brengen de economische activiteiten in Nederland steeds minder schade toe aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de lozing van zware metalen in water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000. Voor een deel hangt deze afname samen met de economische ontwikkelingen in Nederland. Vooral de afgenomen productie in de industrie leidde de laatste jaren tot minder afval, uitstoot en verontreiniging.

Vergeleken met andere EU- en OESO-landen neemt Nederland een gemiddelde positie in op het gebied van milieu-efficiëntie. Het rapport zegt hierover: ‘Watergebruik is bijvoorbeeld verminderd tot 46 procent sinds 1990; stikstof- en fosforoverschotten in de landbouw zijn gedaald met 53 en 77 procent sinds 1970. En hoewel broeikasgassen en consumptie van productiematerialen zijn verhoogd, is dit langzamer gegaan dan economische groei.’

Bron: CBS

Foto: Radio Nederland Wereldomroep via Flickr

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu