Leestijd 7 minuten

Directievoorzitter ASN Bank: 'ASN Bank is in 2030 klimaatpositief'

Het klantenbestand van ASN Bank groeit. Ook qua klimaatdoelstelling is de bank op de goede weg. De ambitie was om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling is al voor 78,9 procent behaald. Nu wil de bank in dat jaar klimaatpositief zijn. “Ik ben een ongeduldig mannetje,” zegt directievoorzitter Arie Koornneef.

Oerwoud 2

Het jaaroverzicht van ASN Bank toont dat het klantenbestand met circa 22.000 klanten groeide ten opzichte van 2016. Een groot deel van de nieuwe klanten is jonger dan 35 jaar. “Die jongere doelgroep groeit harder dan het jaar daarvoor, daar ben ik heel blij mee”, zegt directievoorzitter Arie Koornneef van ASN Bank. In 2016 ging het om een stijging van 59 procent, in 2017 gaat het om 66 procent. 

Koornneef verklaart deze groei door een toenemend bewustzijn. “Onze cijfers laten zien dat steeds meer Nederlanders zich bewust zijn van de invloed die zij met hun geld hebben op mens, dier en natuur.”

Meer CO2-uitstoot vermeden

Door de toename van het aantal klanten nam ook het totale saldo op de betaal- en spaarrekeningen toe, tot ruim € 11 mrd. Dit geld investeert de bank in duurzame leningen en beleggingen. Van deze investeringen is de (vermeden) CO2-uitstoot gemeten. Daaruit blijkt dat 21,1 procent van de financieringen en beleggingen van ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen CO2-uitstoot veroorzaakt.

In de oorspronkelijke klimaatneutrale doelstelling wilde ASN Bank de totale CO2-uitstoot tot nul terugbrengen tegen 2030. Dat zou betekenen dat de bank in dat jaar met haar investeringen evenveel CO2-uitstoot zou vermijden als uitstoten. De bank heeft deze doelstelling echter aangescherpt: nu wil de bank in 2030 klimaatpositief zijn.

Drie duurzame ambities

Naast een klimaatpositieve bankbalans, heeft de bank voor 2030 nog twee duurzame ambities opgesteld. Wat deze ambities inhouden, hoe ASN Bank deze wil bereiken en hoe ASN Bank omgaat met risicovolle investeringen legt Koornneef uit:

In 2030 wil ASN dat alle financieringen en beleggingen een positief effect op biodiversiteit hebben. Wat gaan jullie daar komend jaar al aan doen?

“We gaan werken aan de ontwikkeling een meetmethodiek. Voor klimaatimpact hebben we die al in hoge mate ontwikkeld, maar voor biodiversiteit moeten we nog een aantal stappen zetten zodat we tegen 2030 ook een positief effect op het thema biodiversiteit in kaart weten te brengen.”

Ten opzichte van 2015 was de impact van ASN Bank op biodiversiteit in 2016 verslechterd, hoe kan dat?

“Het beheerd vermogen van ASN Bank en de ASN fondsen is gestegen en leidt daardoor tot grotere impact op de biodiversiteit. Dat komt onder meer doordat het belegde vermogen van de voormalige SNS-fondsen is overgegaan naar de ASN Duurzame Mixfondsen.”

“Daardoor zit er relatief meer van het totale beheerde vermogen in aandelen. Investeringen in aandelen scoren gemiddeld slechter dan de investeringen in hypotheken, landen en andere fondsen. In totaal leidde dit tot een toename in hectare.”

In het jaarverslag staat dat investeringen in hernieuwbare energie een positieve impact op biodiversiteit opleveren. Kunt u dat uitleggen?

“De drie belangrijkste schadeveroorzakers aan biodiversiteit zijn landgebruik, waterschaarste en CO2-uitstoot, dus CO2-reduceren door te investeren in hernieuwbare energie levert op die manier een positief effect op voor de biodiversiteit.”

In 2030 willen jullie dat alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon betalen. Wat hopen jullie komend jaar al te bereiken?

“Wij proberen samen met andere financiële instellingen een living wage financials-platform op te richten, zoals we eerder voor klimaat hebben gedaan. Ik hoop oprecht dat we eind dit jaar de eerste initiatieven kenbaar kunnen maken. Daar wordt samen met andere organisaties, zoals Triodos en MN, hard aan gewerkt.”

Wat wil ASN Bank op het gebied van klimaat het komende jaar bereiken?

“Ten eerste werken we verder aan de klimaatneutrale doelstelling van de Volksbank, waar wij natuurlijk onderdeel van zijn. ASN Bank helpt met haar kennis en expertise die enorm grote ambitie van de Volksbank te realiseren.”

“Daarnaast willen wij als ASN Bank in 2030 klimaatpositief zijn. We zijn nu bezig om een strategie op te stellen en we onderzoeken welke investeringen we kunnen doen om CO2 uit de lucht te krijgen. Daar zullen we samen met partnerpartijen over moeten nadenken en ervaring mee opdoen.”

Om wat voor soort investeringen gaat het?

“Bijvoorbeeld de financiering van projecten die de opslagcapaciteit van veengrond verbeteren, veengrond heeft de natuurlijke neiging om CO2 op te slaan. Of financiering van duurzame bosbouw. Het mooie aan investeren in de aanplant van bossen, conform de duurzaamheidseisen die we daaraan koppelen, is dat deze boomaanwas vervolgens gebruikt kan worden voor duurzame inzet.”

“Bijvoorbeeld bij grote projecten. Wereldwijd worden de eerste initiatieven zichtbaar waarbij hout wordt gebruikt om grotere gebouwen te bouwen. Dat levert een positieve impact op doordat hout CO2 opslaat. Dus dat zijn een paar voorbeelden van projecten waar wij aan denken. Maar nogmaals, we zijn het nog verder aan het uitwerken.”

In 2030 wil ASN Bank via haar beleggingen en financieringen meer CO2-uitstoot vermijden dan uitstoten. Waarom kiezen jullie er niet voor om helemaal niets meer uit te stoten?

“Daar komt de menselijke factor om de hoek kijken. Ik denk dat het heel moeilijk is om de menselijk factor helemaal uit te vlakken. Wij mensen gaan nou eenmaal niet altijd even goed om met elkaar, de natuur en de dieren. Die negatieve effecten moeten we blijven compenseren.”

“En juist doordat je ook kijkt naar de onderdelen in de maatschappij die nog CO2 uitstoten, kun je erover nadenken hoe je die kunt verminderen. Als je je alleen zou richten op de emissie-vermijdende onderdelen dan verlies je de CO2-uitstotende onderdelen uit het oog.”

“Om een concreet voorbeeld te noemen: samen met de andere Volksbankmerken kijken we hoe we mensen die een hypotheek hebben afgesloten kunnen helpen om hun woningen te verduurzamen. Dat zijn met name de bestaande woningen, dus woningen waar echt nog veel CO2-uitstoot plaatsvindt. We zien het als onze taak als ASN om juist ook daar aandacht aan te schenken; zodat we met elkaar CO2-reductie realiseren.”

Om klimaatpositief te worden gaan jullie investeren in innovatieve projecten, dat neemt risico’s met zich mee. Hoe gaan jullie daarmee om?

“Door te kiezen voor een goede mix in onze uitzettingen. Om een voorbeeld te geven: een deel van onze uitzettingen investeren we in staatsobligaties, een deel investeren we in groene en sociale obligaties en een deel investeren we in grotere projecten. Het gaat om projecten waar we al jarenlang ervaring mee hebben, zoals op het gebied van windenergie, zonenergie en energieopslag.”

“We hebben aangetoond dat we daar risico-technisch op een heel verantwoorde manier mee omgaan. We hebben een hele goede, gezonde portefeuille. Het is overigens goed om te weten dat projectfinancieringen die vijf jaar geleden als innovatief te boek stonden inmiddels common sense zijn. We zijn er ook heel blij mee dat we daar als ASN Bank, samen met andere partijen, aan de basis voor hebben gestaan.”

Hoe wil ASN Bank duurzame vooruitgang nog verder stimuleren?

“Naast het feit dat wij onze kennis en kunde open source beschikbaar stellen aan anderen, zoals aan bedrijven overheden, financiële instellingen, kijken we ook heel erg naar nieuwe initiatieven. Daarom hebben we binnen ASN Bank het platform Voor de Wereld van Morgen opgericht.”

“In 2017 hebben we in samenwerking met een extern platform crowdfunding-campagnes georganiseerd. Het mooie daaraan vind ik dat 60 procent van de opgehaalde financiering afkomstig was van ASN klanten en 40 procent van anderen. Dit soort duurzame ideeën een duwtje in de rug geven is voor ons ook een manier om duurzame vooruitgang te stimuleren.”

Wat kan er nog beter?

“Als je de duurzame ambitie van ASN Bank afzet tegen de ontwikkeling van het klimaat en het feit dat we in Parijs hebben gezegd dat we de opwarming van de aarde verder willen beperken, dan vind ik dat wij als samenleving nog niet hard genoeg gaan.”

“Dat is ook de reden geweest waarom wij begin dit jaar hebben gezegd dat wij klimaatpositief willen worden, omdat wij als ASN Bank echt het gevoel hebben dat we harder moeten gaan om de doelen die we met elkaar in Parijs hebben afgesproken ook echt te gaan realiseren. Ik denk dat we daar als ASN Bank ook een hele mooie rol kunnen spelen.”

Lees ook: ASN Bank: sociale duurzaamheid zou een no-brainer moeten zijn

Afbeelding: Adobe Stock | Portretfoto: ASN Bank

Change Inc.

schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil jij iedere ochtend rond 7 uur het laatste nieuws over duurzaamheid ontvangen? Dat kan!

Schrijf je nu in

Nieuws & Verhalen

Changemakers

Bedrijven

Events


Producten & Diensten


Lidmaatschap

Inloggen

Nieuwsbrief & Memberships


Over Change Inc.

Over ons

Waarom Change Inc.

Team

Partnerships & Adverteren

Werken bij Change Inc.

Pers & media

Onze partners

Contact

Start

Artikelen

Changemakers

Bedrijven

Menu